I am “light worker”

หลังเรียนจบ คนก็จะเข้าสู่วัยทำงาน คนส่วนใหญ่ก็เหมือนเนื้อเพลงถนนค้นฝันของตั๊กแตนชลดา “จากเช้าจรดเย็น ต้องเป็นคนมีเจ้านาย เลิกงานค่อยมีลมหายใจ… เป็นของตัวเอง” เอาเวลา ๑ ใน ๓ ของชีวิต ไปแลกมาซึ่งเงินยังชีพวันต่อวันหรือเดือนต่อเดือน ผมเองก็เป็นคนทำงานเหมือนกัน

อ่านเพิ่มเติม
สมาธิ

คนเดียวก็เปลี่ยนแปลงโลกได้

คนเพียงคนเดียวอาจเปลี่ยนแปลงโลกได้ อาจนำมาซึ่งแสงสว่างให้กับชาวโลกได้ ขอเพียงมีหัวใจพระโพธิสัตว์ พระพุทธศาสนาเกิดจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว พระเจ้าอโศกเผยแผ่พระศาสนาไปทั่วโลกได้ก็เริ่มจากความศรัทธาที่มีต่อสามเณรนิโครธ สามเณรคุณานันทะรูปเดียวใช้ปัญญาเอาชนะความเชื่อต่างศาสนา จนสามารถรักษาพระศาสนาในประเทศศรีลังกาไว้ได้ หรือแม้ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน… การนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมของเจ้าชายแฮรี่แห่งราชวงศ์อังกฤษ ทำให้พระศาสนาเป็นที่สนใจไปทั่วโลก นโยบายใหม่ของสีจิ้นผิงที่ให้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

อ่านเพิ่มเติม
สามเณรนั่งสมาธิ

แม้พระอรหันต์ยังมีคนเข้าใจผิด จงอย่าด่วนพิพากษาใคร

วันนี้ผมฟังอะไร ผมฟังธรรมะเพื่อประชาชนเรื่อง พระวนวาสีติสสสามเณร สามเณรติสสะเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตร ท่านได้ออกไปปลีกวิเวกปฏิบัติธรรม ณ หมู่บ้านในป่าแห่งหนึ่ง เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านมาก พวกเขาอุปัฏฐากดูแลท่านเป็นอย่างดี ครั้นวันหนึ่ง พระสารีบุตรพร้อมด้วยหมู่สงฆ์กว่า 40,000 รูป เสด็จมาที่หมู่บ้านเพื่อเยี่ยมสามเณร วันนั้นเป็นวันฟังธรรมพอดี พระสารีบุตรจึงให้สามเณรติสสะแสดงธรรม ชาวบ้านต่างปฏิเสธ บอกว่าตลอดพรรษาฟังธรรมจากสามเณรมาเยอะแล้ว แต่กลับมีเพียงแค่ 2 บท “ขอท่านทั้งหลายจงมีความส

อ่านเพิ่มเติม

เมตตาธรรม ธรรมะที่จะเปลี่ยนโลก

การแผ่เมตตาแม้จากเพียงคนๆเดียว ก็ยังนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ให้กับเมืองทั้งเมืองได้ วันนี้ผมอ่านอะไร ผมอ่านบทความที่เคยเขียนเรื่อง ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ ยุคศิวิไลซ์ที่โลกควรจะเป็น ยุคนั้นทุกคนจะมีเมตตาจิตต่อกัน แม้สัตว์ที่เป็นคู่เวรคู่กรรมอย่าง กากับนกเค้า แมวกับหนู งูกับพังพอน เมื่อไปเกิดยุคนี้…ทั้งสองฝ่ายก็จะกลายเป็นมิตรกัน ทำให้รู้สึกอัศจรรย์ใจ เมื่อย้อนกลับไปศึกษาดูพบว่า เหตุการณ์มหัศจรรย์คล้ายกันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ในยุคพระสุวรรณสามผู้ยิ่งด้วยเมตตาบารมี และ เรื่องราวของกบิลดาบส กบิลดาบส พลังแ

อ่านเพิ่มเติม

มรดกธรรมรักษาหมู่คณะ

วันนี้ผมอ่านอะไร เจอผู้ไม่เข้าใจวัดเขียนบทความกระทบต่อคณะสงฆ์ พาดพิงพระมหาเถระ อาจมีผลต่อความสามัคคีของพุทธบริษัทสี่ จึงได้ย้อนกลับไปศึกษาแนวปฏิบัติของคุณยาย ซึ่งท่านเป็นผู้สร้างวัด เป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกคน เป็นตัวอย่างของอุบาสิกา เป็นต้นแบบ เป็นแบบอย่าง ให้ลูกๆ หลานๆ ที่ตามมาภายหลังได้เจริญรอยตาม คุณยายแม้ไม่รู้หนังสือ พูดน้อย แต่ทุกถ้อยคำนั้นล้ำค่า เป็นถ้อยคำแห่งความเมตตา เป็นขุมทรัพย์จากผู้รู้ภายใน ทุกอย่างว่าตามพระธรรมวินัย จากหนังสือรวมคำสอนคุณยาย และโอวา

อ่านเพิ่มเติม

My papa love: สามัคคีคือพลัง… เปลี่ยนอุปสรรคเป็นบุญ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ว่า “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี   สมคฺคานญฺจนุคฺคโห สมคฺครโต ธมฺมฏฺโฐ     โยคกฺเขมา น ธํสติ” ความสามัคคีของหมู่คณะนำความสุขมาให้ การสนับสนุนผู้ที่สามัคคีกัน ก็นำความสุขมาให้ ผู้ที่ยินดีในบุคคลผู้สามัคคีกัน มั่นคงในธรรม ย่อมไม่เสื่อมจากธรรมอันเกษมจากโยคะ” หลวงพ่อบอกว่า “ที่ใดก็ตาม ที่มีความสมัครสมานสามัคคี มีความพร้อมเพรียงกันทุกคน ที่แห่งนั้นย่อมมีความสุข และการประพฤติปฏิบัติธรรมของบุคคล ในสถานที่ที่มีความสามัคคีกัน ย

อ่านเพิ่มเติม