ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ ยุคศิวิไลซ์ที่โลกควรจะเป็น

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปี พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรย จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก” นี่คือพุทธพยากรณ์ ที่มีต่อพระพุทธเจ้าพระองค์หน้าและมนุษย์ในยุคนั้น ตามคัมภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉัย กล่าวกันว่า ในยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ จะเกิดสิ่งมหัศจรรย์มากมาย ผู้มีบุญจะลงมาเกิดกันจนเต็มแผ่นดิน จะปราศจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม ไม่มีคนรวยล้นฟ้า ไม่มีคนอนาถาเข็ญใจ ไม่มีโจรผู้ร้าย ไม่มีการเบียดเบียนหรือแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน ไม่มีการรบราฆ่าฟันกันโดยสิ้นเชิง มีแต่สันติสุข

อ่านเพิ่มเติม

พระเข้าพรรษา… โยมก็ถึงเวลาปวารณาทำความดี

ก่อนพระโพธิสัตว์ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านต้องทำความดีก่อน ก่อนพระมหาชนกจะตั้งความปรารถนาพุทธภูมิ ท่านต้องใช้ความวิริยะและขันติ แบกบิดามารดาไว้บนบ่า ลอยคอกลางมหาสมุทรถึง 7 วัน 7 คืน ก่อนสุเมธดาบสจะได้รับพยากรณ์เป็นพระสมณโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านต้องสละชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา ทอดกายเป็นสะพานให้พระทีปังกรพุทธเจ้าเสด็จผ่าน หากเราอธิษฐานแต่ไม่สร้างความดี ก็เหมือนตั้งผังแต่ไร้กำลัง เหมือนขับรถตั้งจุดหมายปลายทางไว้อย่างดี….. แต่ไม่มีน้ำมัน ความปรารถนาก็คงจะไม่สำเร็จ   ในยุ

อ่านเพิ่มเติม

อาสาฬหบูชา สวดธรรมจักร หมุนกงล้อแห่งธรรม

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญคือ พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน ได้อุปสมบทเป็นปฐมสาวกของพระพุทธศาสนา เป็นพระอัญญาโกณฑัญญะ ถือว่ามีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบองค์ 3 พระรัตนตรัยได้บังเกิดขื้นแล้ว พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยสมบูรณ์นับแต่วันนี้ ธรรมจักรบทนี้ เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นจุดเริ่มต้น ทำให้จักรแห่งธรรมหรือคำสอนพระบรมศาสดาเผยแผ่และข

อ่านเพิ่มเติม

สมาธิ วิทยาศาสตร์ทางใจ ที่วิทยาศาสตร์ทางโลกยังไปไม่ถึง

สมาธิถูกพูดถึงไปทั่วโลก จากกรณีโค้ชเอกใช้วิชาสมาธิ ทำให้ 13 หมูป่า รอดจากการติดถ้ำ 10 วัน ทุกคนมีสติและมีชีวิตอยู่ได้ โดยมีแค่น้ำซอกหินและอาหารเล็กน้อยคอยประทัง ทำให้นึกถึงยุคพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุข 49 วัน พระอรหันต์เข้าฌานสมาบัติ 7 วัน โดยไม่เสวยอะไรเลย แม้ในปัจจุบันก็มีเรื่องราว นักบวชเนปาลนั่งสมาธิอดอาหาร 6 ปี การตั้งกล้อง live สด 24 ชั่วโมง ยังทึ่งและหาคำตอบไม่ได้ ว่าทำไมร่างกายยังแข็งแรง จริงอยู่ สมาธิอาจลดการใช้พลังงานร่างกาย คล้ายการจำศีลของสัตว์ แต่นานขนาดนั้นมันเกินขีดจำกัด

อ่านเพิ่มเติม

โค้ชเอก การเสียสละครั้งยิ่งใหญ่จากถ้ำหลวง

ณ เวลา 21.45 น. ของวันที่ 2 กค. 2561 ข่าวดีที่คนไทยทั้งประเทศตั้งตารอคอยก็มาถึง “13 ชีวิตทีมหมูป่าที่ติดถ้ำ ถูกพบตัวแล้ว” มีการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่หน่วยซีลและคุณหมอที่เข้าไปช่วยเหลือในถ้ำหลวงว่า ตลอดเวลา 10 วันที่อยู่ในถ้ำ “โค้ชเอกคนนี้แหละ ที่เป็นฮีโร่ของเด็ก ๆ ในเวลาที่มืดมิดที่สุด” เขาสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เด็ก ๆ สติแตก สอนให้เด็กๆรักษาพลังงานด้วยการนั่งสมาธิและนอนอยู่นิ่งๆ ไฟฉาย” ที่มีน้อย ก็ยังบริหารให้อยู่ได้ถึง 10 วัน คอยดูแลน้องๆ ไม่ให้ดื่มน้ำจากพื้นถ้

อ่านเพิ่มเติม

อาคาร 100 ปีคุณยาย เสียงจาก 1 หัวใจ จากล้านดวงใจชาวพุทธทั่วโลก

ความจริงกรณีสหกรณ์คลองจั่นกับวัดพระธรรมกาย 1. เงินของอดีตประธานสหกรณ์คลองจั่นที่เป็นคดีมากถึงหมื่นกว่าล้าน แต่ถูกบริจาคให้วัดพระธรรมกายแค่พันล้าน 2. เช็คที่เป็นคดีถูกสั่งจ่ายทั้งหมด 878 ใบ แต่มีเช็คแค่ 11 ใบที่บริจาคให้วัดพระธรรมกาย ที่วัดพระธรรมกายได้รับ เป็นเพียงไม่ถึง 10% ของเงินทั้งหมด ถามว่าเช็คอีก 767 ใบ เงินอีกกว่าหมื่นล้าน ไปอยู่ที่ไหน ตกอยู่ที่ใครหมด เงียบ ไม่เคยได้ยินข่าวติดตามยึดทรัพย์จับกุมตัวบ้างเลย เหมือนเจาะจงไล่ล่าแต่เงิน 10% จากวัดพระธรรมกายเท่านั้น เงินหมื่นกว่าล้านที่เหลือ เหม

อ่านเพิ่มเติม