ค่าความดันโลหิตเท่าไร ถึงจะเรียกว่าความดันปกติ

ค่าความดันโลหิตเท่าไร ถึงจะเรียกว่าความดันปกติ 1. ความดันตัวบน 120 mmHg เป็นความดันช่วงหัวใจบีบ 2. ความดันตัวล่าง 80 mmHg เป็นความดันช่วงหัวใจคลายตัว 3. ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ 80 ครั้งต่อนาที ค่าความต่างตัวบนกับตัวล่าง 120-80 =40 เป็นค่าที่บอกความยืดหยุ่นของหลอดเลือด 4. ค่า Total Cholesterol หารด้วยค่า HDL cholesterol เท่ากับหรือน้อยกว่า 4 (ข้อมูลทางวิชาการจากต่างประเทศ) ค่าความดันเท่าไร ถึงจะเรียกว่าความดันโลหิตสูง ที่ต้องเฝ้าระวัง 1. ความดันตัวบนเกิน 135 แสดงว่ามีความต้านทานเพิ่มขึ้นมากในหลอด

อ่านเพิ่มเติม

พระรับเงินเป็นบาป พระธรรมวินัยหรือแค่วาทกรรม

 “พระพุทธเจ้า ไม่ได้ทรงห้ามพระใช้เงิน แต่ทรงหาวิธีการเพื่อให้พระใช้เงินอย่างถูกต้องเท่านั้น “ วัดวังตะวันตก กรณีตัวอย่าง ฆราวาสบริหารเงินวัด กรณีวัดวังตะวันตก เป็นตัวอย่าง อย่างดี ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระรับเงิน แต่ปัญหาอยู่ที่ให้ฆราวาสเข้ามาจัดการทรัพย์สินเงินทองของวัด ฆราวาสตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพล เอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องตัวเอง ให้คนในครอบครัวเข้ามาหาผลประโยชน์กับวัด โดยที่พระได้แต่ดูไม่สามารถเข้าไปทำอะไร รูปไหนเข้าไปตักเตือนก็ถูกสังหาร เจ้าอาวาสที่เป็นถึงระดับพระสังฆาธิการเจ้าคณะจัง

อ่านเพิ่มเติม

มีกฎหมาย แต่ไร้ศีลธรรม!

ช่วงนี้รู้สึกเหมือนกันไหมครับว่า ติดกล้องหน้ารถ จำเป็นอย่างยิ่ง เมื่อก่อนเฉยๆ คิดว่ามีไว้แค่ใช้ตอนเคลมประกันอุบัติเหตุเท่านั้น แต่ดูเหมือนยุคนี้ กล้องช่วยป้องกันอาชญากรรมได้ด้วย! เพราะคนกลัวกล้องมากกว่ากฎหมาย หรือศีลธรรมประจำใจ ในทางกลับกัน คนจะรู้สึกปลอดภัย เมื่ออยู่ในรัศมีกล้องวงจรปิด ถึงขนาดต้องติดกล้องดัมมี่ (กล้องวงจรปิดปลอม) เพื่อหลอกโจรกันเลยทีเดียว กลายเป็นว่า รถทุกคันต้องมีกล้อง บ้านทุกหลังต้องมีวงจรปิด จะเดินไปไหน ต้องถูกมอนิเตอร์ตลอด ปืนต้องซ่อนไว้ในรถ พกไว้ในกระเป๋า มันเป็นความระแวงภ

อ่านเพิ่มเติม

มีที่ไหนที่ไม่ยกย่องเจ้าภาพบ้าง ?

มีที่ไหนที่ไม่ยกย่องเจ้าภาพบ้าง วัดเชตวันมหาวิหาร ยังตั้งชื่อตามเจ้าเชต (ผู้ร่วมถวาย) ศาลาการเปรียญยังติดชื่อเจ้าภาพ พระพุทธรูปยังสลักชื่อผู้บริจาค วัดพระธรรมกายให้เกียรติเจ้าภาพบ้าง  ผิดตรงไหน? การยกย่องผู้บริจาค คือยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ ทุกศาสนสถาน ทุกองค์กรการกุศล ขาดเจ้าภาพไม่ได้ กว่าใครสักคนหนึ่งจะบริจาค ต้องผ่านการตัดสินใจ ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ, เพราะมันคือการสละทรัพย์ที่หามาด้วยความยาก เพื่อประโยชน์ส่วนรวม องค์กรการกุศลยังมีจดหมายขอบคุณ หน่วยงานต่างๆยังมีการให้รางวัล ทอดกฐินผ้าป่า ยังมีประกา

อ่านเพิ่มเติม

พุทธแท้ พุทธเทียม วัดกันที่คำสอนหรือข้อกล่าวหากันแน่?

พุทธแท้ พุทธเทียม วัดกันที่คำสอนหรือข้อกล่าวหากันแน่? ไม่ว่าจะเป็นการมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีพระเปรียญธรรม  9  ประโยค  71  รูป การที่ศิษยานุศิษย์สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  50  ล้านจบ เพียงพอแล้วหรือยัง ที่จะยืนยันว่า… วัดพระธรรมกายเป็นวัดเถรวาทอยู่ภายใต้การปกครองของคณะสงฆ์มหานิกาย คำว่าพุทธเทียมสำหรับคนไทยคืออะไรกันแน่ ไม่ใช่ศาสนาพุทธ หรือไม่ใช่นิกายเถรวาท ยึดตามพระไตรปิฎก หรือยึดตามกรอบความคิดที่เคยชิน นิกายเถรวาท ยึดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดั้งเดิม ยึดพระธรรมวินัย พุทธวัจน อริยสัจสี่

อ่านเพิ่มเติม