วันธรรมชัย : วันแห่งชัยชนะกับผู้นำสันติสุขที่โลกรอคอย

แชร์ให้เพื่อนเลย

เสมือนหนึ่งว่าตอนนี้มวลมนุษยชาติกำลังได้รับบทเรียน
ไวรัสโควิดคือโรคระบาดเป็นภัยพิบัติที่มองไม่เห็น
ไวรัสโควิด ๑๙ ที่ทำให้มีผู้คนติดเชื้อกว่า ๒๔ ล้านคน
เพียงระยะเวลา ๗ เดือนทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกเกือบ ๑ ล้านคนแล้ว
ท่ามกลางโรคระบาด
ประเทศต่างๆทั่วโลกก็ยังคงมีความขัดแย้ง
เป็นความขัดแย้งที่ก่อตัวมาจากผลประโยชน์
เป็นความขัดแย้งที่มาพร้อมการเบียดเบียน
ผู้ที่แข็งแรงกว่า มีอำนาจมากกว่า

สัญญลักษณ์อำนาจ
ภาพประกอบ : กฎหมาย : อำนาจที่ใช้ตัดสินในทางโลกถูกผิดในแต่ละประเทศ

ต้องการทรัพยากรประเทศอื่น
ต้องการดินแดนประเทศอื่น
ต้องการให้ประเทศอื่นทำตามกลไกที่ตนเองต้องการ
ได้พัฒนาสู่การแทรกแซง
แทรกแซงอำนาจทางการเมือง
ทำให้เกิดการแย่งชิงอำนาจ
ทำให้เกิดความเห็นต่าง
ทำให้เกิดความวุ่นวาย
ทำให้เกิดสงครามภายใน
เป็นความขัดแย้งที่จะขยายเป็นสงคราม

สิ่งที่มาพร้อมความขัดแย้งคือ
การใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอาวุธ
เพื่อการเสริมสมรรถนะอาวุธนิวเคลียร์
มีการใช้ดาวเทียมสมรรถนะสูงเพื่อการทหาร

ทำให้สามารถควบคุมอาวุธได้จากระยะไกลหลายพันกิโลเมตร

ความรุนแรงของอาวุธว่ากันว่าเมื่อสงครามเริ่มต้นฝ่ายตรงข้ามแทบจะไม่มีโอกาสได้ใช้อาวุธของตนเลย
เป็นอาวุธที่สามารถทำลายแม้กระทั่งโลกที่เราอาศัยอยู่

ความเป็นอยู่ของผู้คนตกอยู่ภายใต้กลไกของวัตถุนิยม
เป็นกลไกที่ต้องแสวงหาตลอดเวลา
เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
เพื่อรักษาสถานภาพเอาไว้ให้ได้
บางครั้งต้องละเลยศีลธรรม ไม่สนใจความถูกต้องดีงามทางสังคม
อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลมากขึ้นเรื่อยๆ
ความชอบธรรมไม่ได้มาจากความถูกต้องเสมอไป

แต่เกิดจากอำนาจที่มากกว่า เกิดจากพรรคพวกที่มากกว่า

สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น มีแนวโน้มสู่การทำลายล้าง ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
โรคระบาดไม่สามารถทำให้มนุษย์ยั้งคิด หยุดการเบียดเบียนกันได้เลย
ทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อย่างมากมายไม่สามารถแบ่งปันให้ทั่วถึงกันได้เลย

ดูเหมือนว่า..โลกใบนี้กำลังต้องการผู้นำสักคน
เป็นผู้นำที่โลกต้องการ
เป็นผู้นำที่จะทำให้โลกเปลี่ยนแปลง
เป็นผู้นำที่จะนำพาผู้คนจำนวนมากให้ไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องและดีงาม
นำพาสันติสุขที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นแก่โลกใบนี้อย่างแท้จริง

ภาพตัวอย่างประกอบ : ธงรูปตราธรรมจักร สัญญลักษณ์ธงของพระพุทธศาสนา

พุทธวิธีเปลี่ยนโลกให้สันติสุข

หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ ได้ออกประกาศพระพุทธศาสนา
ท่านก็เริ่มจากการเสด็จไปโปรดชฏิล ๓ พี่น้องซึ่งมีบริวาร ๑,๐๐๐ คน

โดยชฎิล ๓ พี่น้องเป็นเจ้าลัทธิใหญ่ และเป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้าพิมพิสารและประชาชนชาวแคว้นมคธเป็นอย่างมาก
พระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาอาทิตตปริยายสูตรและแสดงปาฏิหาริย์
เหล่าชฎิล ได้บรรลุธรรมและอุปสมบทเป็นภิกษุทั้งหมด

พระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชาแห่งแคว้นมคธ ข้าราชบริพาร และชาวเมือง
เมื่อทราบว่าชฎิลสามพี่น้องที่ตนนับถือได้ประกาศตนเป็นสาวกของพระพุทธองค์แล้ว
ก็คลายทิฐิมานะและน้อมใจฟังพระธรรมเทศนาด้วยความเคารพ
ในที่สุดก็ได้ดวงตาเห็นธรรมและหันมานับถือพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากพระบรมศาสดาเพียงพระองค์เดียว
ทรงใช้พระมหากรุณาธิคุณ เริ่มโปรดจากพระราชา ผู้นำทางความเชื่อ ผู้นำทางการเมือง ผู้นำทางเศรษฐกิจ
เพราะผู้นำเหล่านี้คือ ผู้ที่มีอำนาจออกกฎหมาย กำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง และมีอิทธิพลต่อความเชื่อของคนในสังคม

เมื่อผู้นำเปลี่ยน มีจิตใจเป็นสัมมาทิฐิ
บริวาร ราษฎรหรือผู้ใต้ปกครอง ก็จะละทิฐิ เป็นสัมมาทิฐิกันไปด้วย
เมื่อทุกคนมีสัมมาทิฐิ ก็จะไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
การเผยแผ่พระศาสนาก็จะทำได้ง่าย ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายเต็มที่
สังคมและเมืองนั้นก็จะสงบสุขร่มเย็น

นโยบายไตรศาสนภาคีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง คือโอกาสของพระพุทธศาสนาในประเทศจีน

พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศจีนตั้งแต่ปี พศ. ๖๐๘ ในสมัยของพระจักรพรรดิมิ่งตี่ แห่งราชวงศ์ฮั่น (หลังช่วงเวลาที่วิชชาธรรมกายสูญหายไปไม่นาน)
ได้หยั่งรากลึกเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ช่วงที่พระศาสนาเฟื่องฟูที่สุดในประวัติศาสตร์จีน คาดการว่ามีพระกว่า ๒ ล้านรูป
ในปัจจุบัน นโยบายไตรศาสนภาคีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ที่ให้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เต๋า และขงจื๊อ

รัฐบาลสนับสนุนให้มีการบูรณะวัดศาสนสถาน สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการศึกษาของพระภิกษุสามเณรอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะดินแดนแถบสิบสองปันนา คุนหมิงของจีน ที่มีร่องรอยพระพุทธศาสนาดั้งเดิม

เป็นโอกาสให้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงชาวจีนกว่า ๑๐๐๐ ล้านคน
เป็นโอกาสให้พระพุทธศาสนาที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมจีน กลับมาเฟื่องฟูในดินแดนแห่งนี้อีกครั้ง

มีการประเมินว่าด้วยนโยบายนี้ อาจทำให้ชาวจีนเปิดตัวหันมานับถือพระพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษเป็นจำนวนมาก
อาจทำให้พระพุทธศาสนากลายเป็นศาสนาที่มีคนนับถือเป็นอันดับ ๒ ของโลกในอนาคตอันใกล้

ปัจจุบันพื้นที่ของจีนยังมีหลักฐานทางพระพุทธศาสนาทั้งที่ค้นพบ และยังไม่ค้นพบอีกจำนวนมาก เช่น สถูป เจดีย์ใต้น้ำ ศิลาจารึก คัมภีร์ต่างๆ
นโยบายไตรศาสนภาคี อาจทำให้มีการขุดค้นพบหลักฐานและเรื่องราวของวิชชาธรรมกายที่หายไปด้วยก็เป็นได้

มโนปณิธานคุณครูไม่ใหญ่ เผยแผ่วิชชาธรรมกายฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ทุกวันที่ ๒๗ สิงหาคมของทุกปี คือวันธรรมชัยของลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย
เพราะในวันนี้เมื่อ๕๐ ปีที่ผ่านมา
หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ บัณฑิตใหม่แห่งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปักธงชัย เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ตั้งใจมั่นบวชตลอดชีวิต
ด้วยมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ดังที่ให้ไว้ ณ ผาดำ

“ทวยเทพผู้สถิต ณ ผาดำเอย
ข้าฯ ผู้ครองผ้ากาสาวพัสตร์ อันเป็นธงชัยของพระอรหันต์
ขอปักธงรบอหิงสา ปรโมธัมโม ขึ้น ณ ที่นี้
ด้วยดวงใจข้า เหนือขุนเขาอันเป็นสิริข้าฯ ขอประกาศว่า
ตราบใดที่ สรรพสัตว์ทั้งหลายยังอยู่ในความทุกข์
และยังเป็นบ่าวทาสของพญามาร
ข้าฯ จะขออยู่เยี่ยงนี้ ย่ำธรรมเภรี สืบต่อไป
และจะขอเข้าพระนิพพานเป็นคนสุดท้าย
ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุขเทอญ”
ธมมฺชโย ภิกขุ

หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ หลวงพ่อคุณครูไม่เล็ก และคุณยายอาจารย์ นำหมู่คณะไม่กี่สิบคนในวันนั้น
พลิกผืนนาสร้างวัด ขยายวิชชาธรรมกาย
จนมาเป็นวัดพระธรรมกายในวันนี้
หลวงพ่อ คือผู้นำทางจิตใจของศิษย์วัดพระธรรมกายนับล้านคนทั่วโลก
ท่านทำให้กว่าล้านคน
ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส
ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
รักการปฏิบัติธรรม รักในการสร้างบารมี
แม้ชีวิตของผู้เขียนเอง ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ก็เพราะธรรมะจากท่าน

หลวงพ่อท่านปรารถนาอยากให้ลูกทุกคนเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
ช่วยกันนำศีลธรรมเข้าไปสู่ใจชาวโลก
อยากเปลี่ยนแปลงโลกด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ท่านเคยให้ข้อคิดไว้ว่า
“ศีล ๕ คือความเป็นปกติของมนุษย์
เมื่อมนุษย์เป็นปกติแล้ว ก็ไม่รบกัน
เมื่อมีศีล ๕ ได้โลกก็อยู่เย็นเป็นสุข สันติภาพของโลกก็เกิดขึ้นอย่างแท้จริง”
หากล้านคนพร้อมใจกัน การ Change the world ให้โลกมีสันติภาพและสันติสุขก็จะเป็นเรื่องไม่ยากเลย

อีกหนึ่งโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ที่วัดพระธรรมกายโดยหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่
ได้มีการดำริริเริ่มโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ๑๐,๐๐๐ ล้านจบ
ซึ่งทำให้ปัจจุบันมีการสาธยายบทสวดธรรมจักร อันเป็นแม่บทของธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จากผู้คนทั่วโลกไปแล้วกว่า ๒,๐๐๐ ล้านครั้ง

และในวันที่ ๒๗ สิงหาคมที่จะถึงนี้
เราทุกคนมีเป้าหมายเป็นสัญญาใจ จะช่วยกันสวดธรรมจักรให้ได้ ๒,๕๐๐ ล้านจบ
บูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่ เนื่องในวันธรรมชัย ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์
มาร่วมกันสานฝันพ่อให้สำเร็จกันนะครับ

ที่มาภาพและเนื้อหา

 

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้