ผ้ากฐินุ63

การสะสมบุญนำสุขมาให้ : ในสถานการณ์โควิด๑๙ ประเทศต้องการบุญ

แชร์ให้เพื่อนเลย

เกือบ ๑ ปี ที่มนุษยชาติต้องรับมือกับไวรัสโควิด ๑๙
เป็นศัตรูที่มองไม่เห็น เป็นศัตรูที่ไม่มีผู้ใดรู้จักมาก่อน
เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถระบาดจากคนสู่คนได้อย่างรวดเร็ว
ทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า ๔๐ ล้านคน
มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า ๑.๑ ล้านราย
ยุโรป กลุ่มประเทศที่มีความก้าวหน้าทางการแพทย์
จีน อเมริกา ประเทศมหาอำนาจ ยิ่งใหญ่และเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี กลับเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้ออันดับต้นๆของโลก
ขณะที่ประเทศไทย
ประเทศกำลังพัฒนา
ที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำ ขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์
กลับมีผู้ติดเชื้อเพียง ๓,๐๐๐ กว่าราย และไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศมานานแล้ว
อะไรทำให้เป็นเช่นนั้น

โควิด
ภาพประกอบ : ประชาชนทั่วโลกใส่แมสป้องกันการติดเชื้อโควิด19

มีพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า
“สุโข ปญฺญสฺส อุจฺจโย”
“การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้”
“ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย”
“การสะสมบาปนำทุกข์มาให้”

สิ่งที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ
คุณยายอาจารย์ฯ รวมไปถึงหลวงพ่อ คุณครูไม่ใหญ่ คุณครูไม่เล็ก
ย้ำเตือนตลอดมาคือ
 “ความเจริญรุ่งเรืองหรือความเสื่อมของมนุษย์ ขึ้นอยู่กับบุญบาปในตัว
ผู้ใดบุญมากกว่าบาป ชีวิตก็เจริญ ทำอะไรก็สำเร็จ มีแต่ความสุข
ผู้ใดบาปมากกว่าบุญ ชีวิตก็จะตกต่ำ ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ มีแต่ความทุกข์
ผู้ใดบุญกับบาปใกล้เคียงกัน ชีวิตก็จะขึ้นๆลงๆ ไม่มั่นคง “
แม้ความเจริญรุ่งเรืองหรือความเสื่อมของประเทศและโลก
ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณบุญกับบาปของคนทั้งประเทศหรือทั้งโลกด้วยเช่นกัน

หลวงพ่อเคยบอกว่า
“สถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ในขณะนี้
มันฟ้องว่า บุญบาปโดยเฉลี่ยของคนทั้งโลกมันเริ่มใกล้เคียงกันเต็มที”
ที่ใดบุญบาปใกล้เคียงกันก็ต้องระมัดระวัง
ถ้าบาปเพิ่มขึ้นจนมากกว่าบุญเมื่อไหร่
โลกก็จะวุ่นวาย คล้ายดังเช่นสงครามโลกครั้งที่ผ่านมา
ประเทศนั้นๆ ก็จะเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างรุนแรง

ประเทศไทย ถึงแม้จะไม่มีผู้ติดเชื้อมาเป็นเวลานาน แต่ก็ไม่ควรประมาท
ปัจจุบัน พม่า ประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยมากที่สุด
มีผู้ติดเชื้อโควิดไปแล้วกว่า ๔๐,๐๐๐ ราย
ติดเชื้อเพิ่มเฉลี่ยวันละประมาณ ๑,๐๐๐ ราย
พม่ากำลังรับมือกับวิกฤตการจากเชื้อไวรัสด้วยความยากลำบาก
ภัยคุกคามจากโรคระบาด ประชิดชายแดนไทยแล้ว
ในยามนี้ ประเทศไทยเรากำลังต้องการบุญอย่างมาก

ไทยยังโชคดี ตอนนี้อยู่ในช่วงเวลา ๑ เดือนหลังออกพรรษา
เป็นช่วงเวลาทอดกฐินของทุกวัด
เป็นกาลทาน ที่ ๑ ปีมีครั้งเดียว
เป็นการทอดกฐินในยามทุพภิกขภัย
เป็นบุญที่พระบรมศาสดาสรรเสริญว่ามีอานิสงส์มาก
และเป็นช่วงเวลาแสวงบุญของชาวพุทธ
ชาวพุทธจำนวนมาก เดินทางไปทอดกฐินตามวัดต่างๆ
เป็นโอกาส รวบรวมหมู่ญาติมิตรสหาย รับบุญเป็นประทานกฐินสามัคคี
เป็นโอกาส ร่วมบุญภัตตาหารถวายพระ เปิดโรงทานให้ผู้มีบุญที่มาทอดกฐิน
เป็นโอกาส ร่วมบุญใส่ซองกฐินไปกับวัดต่างๆจำนวนมาก
หลายท่านใช้โอกาสนี้ได้เชื่อมบุญกับพระพุทธเจ้าในอายตนนิพพาน
ด้วยการกราบไหว้บูชา เวียนประทักษิณรอบพระมหาเจดีย์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งบรรพบุรุษผู้เห็นการไกลได้สร้างไว้
เป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธต่างสั่งสมบุญกันอย่างเข้มข้น

คุณครูไม่เล็กได้ให้ความรู้ไว้ว่า
ในเมื่อความเจริญและความเสื่อมของประเทศ ขึ้นอยู่กับบุญของคนในชาติ
การเติมบุญให้กับตัวเอง จึงเป็นการเติมบุญให้กับประเทศไทยด้วย
บุญจากการทอดกฐินของชาวพุทธทั้งหลายในวันนี้
จึงไม่ได้มีอนิสงส์ส่งผลแต่เพียงกับตัวเราเท่านั้น
บุญนี้ยังไปค้ำยันและแก้ไขสถานการณ์ของประเทศ ให้รอดพ้นจากวิกฤตการทั้งหลายได้อีกด้วย อย่าลืมชวนกันไปทอดกฐินกันเยอะๆนะครับ

กฐิน63
การ์ดเชิญชวนทอดกฐินสามัคคีที่วัดพระธรรมกาย

ที่มาภาพและเนื้อหา

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้