8 วิธีแห่งชัยชนะสู่ 1000 ล้านจบ

นั่งอ่านคำสอนคุณครูไม่ใหญ่ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสำคัญมากนะ!!! พญามารถึงกันนักกันหนาเลยทีเดียว เพราะเป็นธรรมที่ทำให้รู้จักทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา พอถึงธรรมบทนี้แล้ว ก็จะไปถึงธรรมบทอื่นอีกเยอะแยะเลย ธรรมบทนี้เป็นปราการด่านสำคัญ ที่จะต่อไปถึง 84,000 พระธรรมขันธ์  

อ่านเพิ่มเติม
การ์ดสวดมนต์ธรรมจักร

สู้แบบพระ ทำอย่างถูกหลักวิชชา

เวลาผมจะทำอะไร จะดูว่าทำถูกหลักวิชชาหรือเปล่า เป็นไปตามคำสอนพระพุทธเจ้าหรือเปล่า มีประโยชน์ต่อหนทางการสร้างบารมีหรือไม่ เพราะเมื่อวิธีการไม่ถูกต้อง แล้วผลลัพธ์ที่ออกมาจะถูกต้องได้อย่างไร โดยนำหลวงปู่หลวงพ่อทั้ง 2 และคุณยายเป็นแบบอย่าง จำสิ่งที่หลวงพ่อคุณครูไม่เล็กเคยสอนว่า…. ทำอะไรทำนอกกรอบได้ แต่ต้องไม่นอกกรอบธรรมวินัยและกฎแห่งกรรม

อ่านเพิ่มเติม

I am “light worker”

หลังเรียนจบ คนก็จะเข้าสู่วัยทำงาน คนส่วนใหญ่ก็เหมือนเนื้อเพลงถนนค้นฝันของตั๊กแตนชลดา “จากเช้าจรดเย็น ต้องเป็นคนมีเจ้านาย เลิกงานค่อยมีลมหายใจ… เป็นของตัวเอง” เอาเวลา ๑ ใน ๓ ของชีวิต ไปแลกมาซึ่งเงินยังชีพวันต่อวันหรือเดือนต่อเดือน ผมเองก็เป็นคนทำงานเหมือนกัน

อ่านเพิ่มเติม
สมาธิ

คนเดียวก็เปลี่ยนแปลงโลกได้

คนเพียงคนเดียวอาจเปลี่ยนแปลงโลกได้ อาจนำมาซึ่งแสงสว่างให้กับชาวโลกได้ ขอเพียงมีหัวใจพระโพธิสัตว์ พระพุทธศาสนาเกิดจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว พระเจ้าอโศกเผยแผ่พระศาสนาไปทั่วโลกได้ก็เริ่มจากความศรัทธาที่มีต่อสามเณรนิโครธ สามเณรคุณานันทะรูปเดียวใช้ปัญญาเอาชนะความเชื่อต่างศาสนา จนสามารถรักษาพระศาสนาในประเทศศรีลังกาไว้ได้ หรือแม้ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน… การนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมของเจ้าชายแฮรี่แห่งราชวงศ์อังกฤษ ทำให้พระศาสนาเป็นที่สนใจไปทั่วโลก นโยบายใหม่ของสีจิ้นผิงที่ให้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

อ่านเพิ่มเติม
สามเณรนั่งสมาธิ

แม้พระอรหันต์ยังมีคนเข้าใจผิด จงอย่าด่วนพิพากษาใคร

วันนี้ผมฟังอะไร ผมฟังธรรมะเพื่อประชาชนเรื่อง พระวนวาสีติสสสามเณร สามเณรติสสะเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตร ท่านได้ออกไปปลีกวิเวกปฏิบัติธรรม ณ หมู่บ้านในป่าแห่งหนึ่ง เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านมาก พวกเขาอุปัฏฐากดูแลท่านเป็นอย่างดี ครั้นวันหนึ่ง พระสารีบุตรพร้อมด้วยหมู่สงฆ์กว่า 40,000 รูป เสด็จมาที่หมู่บ้านเพื่อเยี่ยมสามเณร วันนั้นเป็นวันฟังธรรมพอดี พระสารีบุตรจึงให้สามเณรติสสะแสดงธรรม ชาวบ้านต่างปฏิเสธ บอกว่าตลอดพรรษาฟังธรรมจากสามเณรมาเยอะแล้ว แต่กลับมีเพียงแค่ 2 บท “ขอท่านทั้งหลายจงมีความส

อ่านเพิ่มเติม

เมตตาธรรม ธรรมะที่จะเปลี่ยนโลก

การแผ่เมตตาแม้จากเพียงคนๆเดียว ก็ยังนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ให้กับเมืองทั้งเมืองได้ วันนี้ผมอ่านอะไร ผมอ่านบทความที่เคยเขียนเรื่อง ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ ยุคศิวิไลซ์ที่โลกควรจะเป็น ยุคนั้นทุกคนจะมีเมตตาจิตต่อกัน แม้สัตว์ที่เป็นคู่เวรคู่กรรมอย่าง กากับนกเค้า แมวกับหนู งูกับพังพอน เมื่อไปเกิดยุคนี้…ทั้งสองฝ่ายก็จะกลายเป็นมิตรกัน ทำให้รู้สึกอัศจรรย์ใจ เมื่อย้อนกลับไปศึกษาดูพบว่า เหตุการณ์มหัศจรรย์คล้ายกันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ในยุคพระสุวรรณสามผู้ยิ่งด้วยเมตตาบารมี และ เรื่องราวของกบิลดาบส กบิลดาบส พลังแ

อ่านเพิ่มเติม