UG5 บทฝึกที่ย่นย่อธรรมทั้งปวง

อุปนิสัยที่ดีคือทางมาแห่งบุญ หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เคยให้โอวาท เป็นคำแนะนำการใช้ห้องน้ำ “หลวงพ่อ”อยากให้ลูกทุกคนได้ถือโอกาสฝึกอุปนิสัยของเราซึ่งจะเป็นทางมาแห่งบุญ ให้ผู้ที่จะใช้บริการถัดจากเราไป มีความรู้สึกว่าเป็นคนแรกเสมอ คือทั้งอ่างล้างมือและห้องน้ำทุกอย่างให้สะอาดและแห้ง

อ่านเพิ่มเติม
ธรรมยาตราปีที่9

ธรรมยาตราครั้งที่ ๙ เชื่อมบุญออนไลน์ไปทั่วโลก

งานของพระผู้ปราบมาร  ผู้เทศน์เกิดวันศุกร์ ปีวอก บวชมา ๕๐ พรรษา ค้นคว้าธรรมะเรื่อยมา การออกธุดงค์ ใจเป็นมรรคผล สงบสมาธิ เป็นทางรู้ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นปัญญา (ไม่ใช่ธรรม) ดวงธรรมที่ทำให้เป็นพุทธรัตนะ ผู้เทศน์รู้จักเกือบ ๕๐ ปี (ตำราไม่มี) โดยการค้นคว้าทางปฏิบัติ ดีที่สุด คือ พระพุทธเจ้

อ่านเพิ่มเติม
chanting

สวดธรรมจักรข้ามปี คือจุดเริ่มต้นของการทำความดี ยุค New normal

“พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกหล้า พระมหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์ พระในบ้านคือเนื้อนาบุญของครอบครัว พระในตัวคือเนื้อนาบุญของเรา ” การสวดธรรมจักรคือ แม่บทแห่งธรรม เป็นวิธีการเข้าถึงพระในตัว การนั่งสมาธิคือ การฝึกใจนิ่งๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เป็นรูปแบบสากลในการทำความดีสำหรับทุกๆคนบน

อ่านเพิ่มเติม

ความดีสากลที่โลกต้องการ

ครอบครัวทุกครอบครัว ต้องการให้ลูกหลานเป็นคนดี สังคมทุกสังคม ล้วนต้องการให้คนในสังคมเป็นคนดี แต่บทนิยาม “คนดี” ของแต่ละศาสนาไม่เหมือนกัน ลักษณะของ “การทำความดี” ของแต่ละความเชื่อก็แตกต่างกัน แล้วอะไรคือคุณลักษณะของคนดีที่แท้จริง ที่เป็นสากล ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะได้ชื่อว่า

อ่านเพิ่มเติม
ผ้าไตร บวชพระ

บวชพระ เพื่อตนเอง เพื่อประเทศชาติ

ต้นไม้…ถูกปลูกขึ้นมา ต้องอาศัยความเอาใจใส่ รดน้ำ พรวนดิน แต่เมื่อแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นต้นไม้ใหญ่ ก็จะเป็นร่มเงา นำมาซึ่งความร่มเย็นให้กับผู้คน ออกดอกผล ให้หมู่ภมรดื่มกินน้ำหวาน ให้ผู้ผ่านมาได้ชื่นใจ เป็นแหล่งอาหารของหมู่สัตว์ทั้งหลาย เป็นที่ตั้งรวงรังของนกกา สร้างความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์แก่ดินและ

อ่านเพิ่มเติม
จับมือสามัคคี

สามัคคีธรรมนำไทยสู่ชัยชนะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน วินัยปิฎก จุลลวรรค ความว่า สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี   สมคฺคานญฺจนุคฺคโห สมคฺครโต ธมฺมฏฺโฐ     โยคกฺเขมา น ธํสติฯ สงฺฆํ สมคฺคํ กตฺวาน     กปฺปํ สคฺคมฺหิ โมทตีติฯ      ความพร้อมเพรียงของหมู่ ให้เกิดสุข การสนับสนุนผู้พ

อ่านเพิ่มเติม
ผ้ากฐินุ63

การสะสมบุญนำสุขมาให้ : ในสถานการณ์โควิด๑๙ ประเทศต้องการบุญ

เกือบ ๑ ปี ที่มนุษยชาติต้องรับมือกับไวรัสโควิด ๑๙ เป็นศัตรูที่มองไม่เห็น เป็นศัตรูที่ไม่มีผู้ใดรู้จักมาก่อน เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถระบาดจากคนสู่คนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า ๔๐ ล้านคน มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า ๑.๑ ล้านราย ยุโรป กลุ่มประเทศที่มีความก้าวหน้าทางการแพทย์ จีน อเมริกา ประเทศ

อ่านเพิ่มเติม