UG5 บทฝึกที่ย่นย่อธรรมทั้งปวง

อุปนิสัยที่ดีคือทางมาแห่งบุญ หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เคยให้โอวาท เป็นคำแนะนำการใช้ห้องน้ำ “หลวงพ่อ”อยากให้ลูกทุกคนได้ถือโอกาสฝึกอุปนิสัยของเราซึ่งจะเป็นทางมาแห่งบุญ ให้ผู้ที่จะใช้บริการถัดจากเราไป มีความรู้สึกว่าเป็นคนแรกเสมอ คือทั้งอ่างล้างมือและห้องน้ำทุกอย่างให้สะอาดและแห้ง

อ่านเพิ่มเติม

ทุ่งสวรรค์ตะวันใส… ต้นทางสวรรค์

  ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส คือ หลักการสำคัญของโอวาทปาติโมกข์ เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ที่พระบรมศาสดาตรัสกับพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ในวันมาฆบูชา ละชั่ว เพื่อปิดอบาย ทำดี เพื่อเปิดสวรรค์ ทำใจให้ผ่องใส เป็นพื้นฐานของการทำสมาธิเจริญภาวนา เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง การทำความดีที่ได้อานิสงส์มาก ต้องทำกับเ

อ่านเพิ่มเติม

ทุ่งสวรรค์ตะวันใส ทุ่งดอกไม้ฟอกใจให้ชื่นบาน

“สจิตฺตปริโยทปนํ “การทำจิตของตนให้ผ่องใส คือหนึ่งในสามของ โอวาทปาติโมกข์ โอวาทปาติโมกข์คือหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นหลักการทางพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงต่อพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ในวันมาฆบูชา ปกติของจิตมีความผ่องใสอยู่เสมอ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ, ตญฺจโข อาคนฺตุเกหิ อุปกิ

อ่านเพิ่มเติม
การแสดงความเคารพ

สวดมนต์ข้ามปี : สืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธเป็นอายุพระพุทธศาสนา

วัฒนธรรมของคนไทย เป็นอุปนิสัยที่ดี มีความสุภาพ มีความเคารพ นอบน้อม เอื้ออารี มีความกตัญญูกตเวที เป็นรากฐานที่มาจากพระพุทธศาสนา มาตั้งแต่โบราณกาล วัฒนธรรมชาวพุทธคือสิ่งที่ข้าพเจ้าสัมผัสได้ที่วัดพระธรรมกาย นับตั้งแต่เล็กจนโต จนเป็นความคุ้นเคย ด้วยความเคารพต่อพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือพระร

อ่านเพิ่มเติม

พระธรรมทูต : ผู้นำแสงสว่างไปทั่วโลก

ไม่กี่วันที่ผ่านมา มีบทความ “ตอบคำถามมหาเถระพม่า พระเถระไทยถูกจับเพราะอะไร” จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ระบุ พระพรหมสิทธิใช้ตำแหน่งหน้าที่ประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เอื้อประโยชน์วัดพระธรรมกาย [อ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่นี่] นั้น  คำกล่าวระบุนี้ ในฐานะชาวพุทธคนหนึ่ง และได้ติดตามผลงานของวัดพระ

อ่านเพิ่มเติม
เครื่องกันหนาวพระ

ถวายเครื่องกันหนาว : เสริมสร้างฐานทัพนักสร้างบารมี

“ทหารอากาศ ใช้เครื่องบินใช้อากาศยาน เป็นฐานรองรับในการทำภารกิจ ทหารเรือ ก็ใช้เรือเป็นฐานรองรับในการทำภารกิจ ทหารบก ก็ใช้ยุทธภูมิที่ซ่อนเร้นเป็นสถานที่ทำภารกิจ เช่นเดียวกัน…. เมื่อเราทำใจหยุดใจนิ่ง ทำความบริสุทธิ์ให้เกิดแก่ใจ ก็ต้องใช้กายหยาบเป็นสถานที่ตั้งรองรับภารกิจ เมื่อเราหลับตารวมใจ

อ่านเพิ่มเติม

การบวช : พลังแห่งพุทธบริษัท ๔ เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

เกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน อะไรคือความสำเร็จของชีวิต เชื่อว่านี่คือคำถามที่หลายๆคนเฝ้าถามตัวเอง และพยายามแสวงหาคำตอบ แต่คนส่วนใหญ่ไม่พบคำตอบ หรือได้คำตอบ แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่า มันเป็นคำตอบที่ถูกต้องจริงๆหรือไม่ พระบรมโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เคยเป็นอีกผู้หนึ่งที่ตั้งคำถาม และใช้เวลา

อ่านเพิ่มเติม