UG5 บทฝึกที่ย่นย่อธรรมทั้งปวง

อุปนิสัยที่ดีคือทางมาแห่งบุญ หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เคยให้โอวาท เป็นคำแนะนำการใช้ห้องน้ำ “หลวงพ่อ”อยากให้ลูกทุกคนได้ถือโอกาสฝึกอุปนิสัยของเราซึ่งจะเป็นทางมาแห่งบุญ ให้ผู้ที่จะใช้บริการถัดจากเราไป มีความรู้สึกว่าเป็นคนแรกเสมอ คือทั้งอ่างล้างมือและห้องน้ำทุกอย่างให้สะอาดและแห้ง

อ่านเพิ่มเติม

คลื่นแห่งการทำความดี ๒ ล้านคนเกิดขึ้นง่ายๆแค่ปลายนิ้ว

สร้างเจดีย์รวมคนล้าน หลวงพ่อได้กล่าวถึงความสำคัญของพระมหาธรรมกายเจดีย์ไว้ว่า “คิดว่าโลกยังขาดแคลนแบบอย่างที่ดี สันติภาพของโลกจะต้องเกิดจากสันติสุขภายใน จะต้องมีภาพที่ทำให้โลกเกิดแรงบันดาลใจอยากจะปฏิบัติธรรม อยากจะประพฤติพรหมจรรย์ จึงสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ขึ้น สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นจุดรวมใจของผ

อ่านเพิ่มเติม

Zoom สร้างคลื่นแห่งความดีสู่มวลมนุษยชาติทั่วโลก

ความปรารถนาหลวงพ่อคือความสุขที่แท้จริงของมนุษยชาติ “จะเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปยังชาวโลกจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เราอาจหาญที่จะสร้างคนดีที่โลกต้องการ เพื่อนำพามนุษย์ทั้งหลายเข้าถึงสันติสุขภายใน ซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงที่มนุษยชาติปรารถนานั้นให้ได้ เราจะสร้างสันติภาพของโลกให้บังเกิดขึ้นได้ โดยเริ่มต้นจาก

อ่านเพิ่มเติม
ธรรมยาตราปีที่9

ธรรมยาตราครั้งที่ ๙ เชื่อมบุญออนไลน์ไปทั่วโลก

งานของพระผู้ปราบมาร  ผู้เทศน์เกิดวันศุกร์ ปีวอก บวชมา ๕๐ พรรษา ค้นคว้าธรรมะเรื่อยมา การออกธุดงค์ ใจเป็นมรรคผล สงบสมาธิ เป็นทางรู้ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นปัญญา (ไม่ใช่ธรรม) ดวงธรรมที่ทำให้เป็นพุทธรัตนะ ผู้เทศน์รู้จักเกือบ ๕๐ ปี (ตำราไม่มี) โดยการค้นคว้าทางปฏิบัติ ดีที่สุด คือ พระพุทธเจ้

อ่านเพิ่มเติม
chanting

สวดธรรมจักรข้ามปี คือจุดเริ่มต้นของการทำความดี ยุค New normal

“พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกหล้า พระมหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์ พระในบ้านคือเนื้อนาบุญของครอบครัว พระในตัวคือเนื้อนาบุญของเรา ” การสวดธรรมจักรคือ แม่บทแห่งธรรม เป็นวิธีการเข้าถึงพระในตัว การนั่งสมาธิคือ การฝึกใจนิ่งๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เป็นรูปแบบสากลในการทำความดีสำหรับทุกๆคนบน

อ่านเพิ่มเติม

ความดีสากลที่โลกต้องการ

ครอบครัวทุกครอบครัว ต้องการให้ลูกหลานเป็นคนดี สังคมทุกสังคม ล้วนต้องการให้คนในสังคมเป็นคนดี แต่บทนิยาม “คนดี” ของแต่ละศาสนาไม่เหมือนกัน ลักษณะของ “การทำความดี” ของแต่ละความเชื่อก็แตกต่างกัน แล้วอะไรคือคุณลักษณะของคนดีที่แท้จริง ที่เป็นสากล ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะได้ชื่อว่า

อ่านเพิ่มเติม