UG5 บทฝึกที่ย่นย่อธรรมทั้งปวง

อุปนิสัยที่ดีคือทางมาแห่งบุญ หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เคยให้โอวาท เป็นคำแนะนำการใช้ห้องน้ำ “หลวงพ่อ”อยากให้ลูกทุกคนได้ถือโอกาสฝึกอุปนิสัยของเราซึ่งจะเป็นทางมาแห่งบุญ ให้ผู้ที่จะใช้บริการถัดจากเราไป มีความรู้สึกว่าเป็นคนแรกเสมอ คือทั้งอ่างล้างมือและห้องน้ำทุกอย่างให้สะอาดและแห้ง

อ่านเพิ่มเติม
mind

โควิด ๑๙: หรือโลกต้องทบทวนตัวเอง

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด ๑๙ มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ในช่วงเวลาแค่ ๓ เดือน ในจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นผู้นำประเทศ นายแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักกีฬา คนดัง หลายคนเสียชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศมหาอำนาจ มีระบบสาธารณสุขดีที่สุด เป็นผู้นำวิทยาการทางการแพทย์ กลับเป็นปร

อ่านเพิ่มเติม

โลก : กำลังต้องการ “บุญรักษา”

พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ และหลวงพ่อก็ตอกย้ำลูกๆมาโดยตลอดอย่างหนึ่งก็คือ เราจะปลอดภัยจากการเดินทางปราศจากอุบัติเหตุ ก็เพราะ “บุญรักษา” เราจะปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ โรคระบาด ก็เพราะ “บุญรักษา” เราจะรอดตายหายป่วยได้ ก็เพราะ “บุญรักษา” เราจะแคล้วคลาดจากโจรผู้

อ่านเพิ่มเติม

โคราช… รุ่งอรุณแห่งวันใหม่ ในเส้นทางที่ถูกต้องและดีงาม

เรื่องราวสะเทือนขวัญ ‘จ่าคลั่ง’ สังหารประชาชนที่โคราช บาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมาก เปิดไทม์ไลน์ ‘จ่าคลั่ง’ กราดยิงโคราช จนถึงวินาทีจับตาย! เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม หลายร้อยคนที่อยู่ในห้าง ไม่ว่าจะเป็นคนมีชื่อเสียง มีอำนาจยศตำแหน่ง เป็นเศรษฐี หรือยาจก ไม่มีใครรู้ได้เลยว่

อ่านเพิ่มเติม

ผลดีของการทานอาหารแบบพระภิกษุสงฆ์กับงานวิจัยทางการแพทย์

มีบทความทางการแพทย์ฉบับหนึ่ง ได้รับการตีพิมพ์ เมื่อ ๒๖ ธค. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เป็นบทความที่ยืนยันพุทธบัญญัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับช่วงเวลาของการฉันภัตตาหารของพระสงฆ์ ชื่อบทความนี้คือ Effects of Intermittent Fasting on Health, Aging, and Disease  หรือผลของการจำกัดเวลาการทานอาหาร (Intermi

อ่านเพิ่มเติม
พระสงฆ์ในอุโบสถ

วัดพระธรรมกาย : กับหลักปฏิบัติโอวาทปาฏิโมกข์

มีความเคลื่อนไหวของคนบางกลุ่ม ออกมาเรียกร้องเรื่องศาสนาและการเมือง มีบางเรื่องกระทบต่อเพื่อนต่างศาสนิก มีความพยายามนำเสนอเชื่อมโยงให้เห็นว่าบุคคลที่เคลื่อนไหวมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย มีผู้คนบางกลุ่มกล่าวหาว่า วัดพระธรรมกายทำให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนา และการนำเสนอมีมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุ

อ่านเพิ่มเติม

ทุ่งสวรรค์ตะวันใส… ต้นทางสวรรค์

  ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส คือ หลักการสำคัญของโอวาทปาติโมกข์ เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ที่พระบรมศาสดาตรัสกับพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ในวันมาฆบูชา ละชั่ว เพื่อปิดอบาย ทำดี เพื่อเปิดสวรรค์ ทำใจให้ผ่องใส เป็นพื้นฐานของการทำสมาธิเจริญภาวนา เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง การทำความดีที่ได้อานิสงส์มาก ต้องทำกับเ

อ่านเพิ่มเติม