UG5 บทฝึกที่ย่นย่อธรรมทั้งปวง

อุปนิสัยที่ดีคือทางมาแห่งบุญ หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เคยให้โอวาท เป็นคำแนะนำการใช้ห้องน้ำ “หลวงพ่อ”อยากให้ลูกทุกคนได้ถือโอกาสฝึกอุปนิสัยของเราซึ่งจะเป็นทางมาแห่งบุญ ให้ผู้ที่จะใช้บริการถัดจากเราไป มีความรู้สึกว่าเป็นคนแรกเสมอ คือทั้งอ่างล้างมือและห้องน้ำทุกอย่างให้สะอาดและแห้ง

อ่านเพิ่มเติม

การบวช : พลังแห่งพุทธบริษัท ๔ เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

เกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน อะไรคือความสำเร็จของชีวิต เชื่อว่านี่คือคำถามที่หลายๆคนเฝ้าถามตัวเอง และพยายามแสวงหาคำตอบ แต่คนส่วนใหญ่ไม่พบคำตอบ หรือได้คำตอบ แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่า มันเป็นคำตอบที่ถูกต้องจริงๆหรือไม่ พระบรมโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เคยเป็นอีกผู้หนึ่งที่ตั้งคำถาม และใช้เวลา ๒๐ อสงไขยเศษ กว่าจะค้นพบคำตอบที่แท้จริงนี้ เราโชคดี เกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา การจะได้มาซึ่งคำตอบจึงไม่ต้องใช้เวลามากมายขนาดนั้น เพราะความรู้ของพระบรมศาสดาได้ถูกสืบทอดต่อๆกันมา จากชาวพุทธรุ่นต่อรุ่น

อ่านเพิ่มเติม

การอนุรักษ์ และการสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น : ลอยกระทง ลอยโคม

พระพุทธศาสนา เป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานในการเกิดวัฒนธรรมการศึกษาชาวพุทธ และยังมีอิทธิพลในการเกิดประเพณีต่างๆ จนกลายเป็นประเพณีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น นั้น ๆ นำไปสู่การเกิดความสุข สงบ สันติ ไปทั่วๆโลก ทั่วทุกศาสนา รวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสันติสุขของชาวโลก การศึกษาของชาวพุทธ เริ่มแรกอยู่ในสังคมสงฆ์ หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ได้มีการศึกษาพระธรรมและวินัย เพื่ออบรมฝึกฝนตนให้เป็นพระภิกษุที่มีความประพฤติดีเป็นที่น่าเคารพ น่าเลื่อมใส ทำให้ประชาชนเกิดศรัทธาในการเข้ามาศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรร

อ่านเพิ่มเติม
กฐิน

ทอดกฐิน วันแห่งชัยชนะของลูกๆ ทุกคน

กาลทานคือทานที่จำกัดด้วยเวลา เป็นบุญที่ทำได้ยาก การทำทานแด่ผู้มีศีลบริสุทธิ์ พระบรมศาสดาทรงสรรเสริญว่าได้บุญมาก โดยเฉพาะทานที่จำกัดด้วยเวลา หรือเป็นบุญที่ทำได้ยาก ย่อมมีอานิสงส์มาก เหมือนเรื่องราวของผู้ที่ทำบุญกับพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติ ปุณณเศรษฐี ไถนาเป็นทองคำ ภายหลังจากการใส่บาตรพระสารีบุตรเถระที่ออกจากนิโรธสมาบัติ ท้าวสักกเทวราชถึงกับเคยแปลงร่างเป็นคนชราเพื่อลวงใส่บาตรพระมหากัสสปเถระ เพราะรู้ว่าท่านเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติ หากใครก็ตามได้ใส่บาตรกับท่านก็จะได้เป็นเศรษฐีประจำเมือง แต่ก็ถู

อ่านเพิ่มเติม
สร้างบุญจนปลื้ม

ฉลองชัยชิตังเมสวดธรรมจักร สั่งสมชัยชนะสู่ ๒,๐๐๐ ล้านจบ

กว่าที่ใครสักคนจะได้ชัยชนะ ได้รับการชูมือ ได้รับการปรบมือชื่นชมรอบสนาม นักกรีฑา ต้องทำลายสถิติของตัวเองซ้ำๆนับไม่ถ้วน กว่าจะประสบความสำเร็จ สโมสรฟุตบอลอังกฤษ ต้องแข่ง ๓๘ นัด ต้องสั่งสมชัยชนะ เพื่อให้มีคะแนนมากที่สุดจึงจะได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก ฟุตบอลทีมชาติ ต้องชนะระดับภูมิภาค ระดับทวีป กว่าจะได้แชมป์โลก ต้องเอาชนะทีมอื่นนับไม่ถ้วน ทุกชัยชนะเล็กๆเมื่อสะสมรวมกัน ก็จะเป็นทางไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ ชัยชนะใดๆในโลกนี้ มิได้มาจากสงคราม การแข่งขัน การช่วงชิงเสมอไป แต่มีชัยชนะหนึ่งที่นำมาซึ่งสันต

อ่านเพิ่มเติม
ดวงแก้วมณีโชติรส

พลังบุญสวดธรรมจักร…ค้ำจุนโลก

บุญต้องครบเหมือนร่างกายต้องการอาหาร ๕ หมู่ หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ได้อธิบายความสำคัญของบุญไว้ว่า บุญ คือ พลังแห่งความดี พลังแห่งความบริสุทธิ์ ที่เรากระทำด้วยกาย วาจา ใจ ทางมาแห่งบุญก็มี ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น บุญแต่ละอย่างก็มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ให้ผลไม่เหมือนกัน ทำทานทำให้รวย รักษาศีลทำให้สวย ให้หล่อ ภาวนาทำให้ฉลาด เราจะทำเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น แล้วหวังให้ได้ผลครอบจักรวาลทั้งหมด… ย่อมเป็นไปไม่ได้ มันต้องทำให้ครบทุกอย่าง เหมือนการรับประทานอาหารก็ต้องรับประทานให้ครบทั้ง ๕ หมู่ ดัชนีชี้วั

อ่านเพิ่มเติม
เสาเสมา

เสาสีมา หลักเขตประกาศแดนพุทธจักร

อาณาจักร พุทธจักร หลายๆชนชาติในโลก ที่ไม่สามารถตั้งประเทศได้ ก็เป็นเพียงชนกลุ่มน้อยกระจายอยู่ในประเทศอื่น ชนชาติใด มีดินแดน มีอาณาเขต มีนานาชาติรับรอง ก็มีประเทศเป็นของตนเอง เป็นอาณาจักรของชนชาตินั้นๆ พระพุทธศาสนา.. มีพุทธบริษัท ๔ ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก มีวัดเป็นดินแดน เพื่อทำศาสนกิจ พระพุทธศาสนาจึงจะดำรงคงอยู่ พุทธบริษัท ๔ และวัดจึงได้ชื่อว่าเป็นอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ได้ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดพุทธจักร พระพุทธศาสนาในประเทศไ

อ่านเพิ่มเติม