ข้อคิดโทษประหาร กับมหาโจรผู้กลับใจ

ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์สะเทือนขวัญในสังคม จะมีกระแสเชียร์จากหลายคนให้ประหารผู้กระทำความผิดกระหึ่มขึ้นมาทันที มีเรื่องหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่น่าสนใจ องคุลิมาล มหาโจรผู้กลับใจ องคุลิมาล เป็นบุตรพราหมณ์ มีตำแหน่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศลกับนางมันตานีพราหมณี เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความฉลาดมาก ร่ำเรียนสิ่งใดก็สำเร็จโดยง่าย เป็นที่โปรดปรานของอาจารย์ แต่เป็นที่อิจฉาของเพื่อนศิษย์ด้วยกัน เลยวางแผนกำจัด ใส่ความองคุลิมาลต่างๆนาๆ เป่าหูจนอาจารย์หลงเชื่อ จึงคิดจะกำจัดด้วยการยืมดาบฆ่าคน โดยสั่งให้องคุลี

อ่านเพิ่มเติม

ประหารชีวิต ข้อคิดจากคำพระ ตอนที่ 2

จากตอนที่แล้ว หลวงพ่อยกตัวอย่าง พ่อค้ายาเสพติด ซึ่งเป็นคนชั่วอย่างแน่นอน โดยกฎหมายมีโทษว่าต้องประหารชีวิต เพราะทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นมามากมายเหลือเกิน ขืนปล่อยให้มีชีวิตอยู่ต่อไป เดี๋ยวจะมีคนติดยาเสพติดของเขา จนต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนกันทั่วบ้านทั่วเมือง พอมีข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ว่า พ่อค้ายาเสพติดผู้นี้ถูกศาลตัดสินให้ประหารชีวิต ด้วยวิธียิงเป้า เท่านั้นแหละ คนสาธุกันลั่นเมืองทีเดียว โดยหารู้ไม่ว่า ได้อนุโมทนาบาปเข้าไปแล้ว เพราะไปยินดีต่อการที่จะต้องฆ่าคน ยินดีต่อการที่จะมีคนถูกฆ่า หลวงพ่อยั

อ่านเพิ่มเติม

ประหารชีวิต ข้อคิดจากคำพระ ตอนที่ 1

พวกเราทุกคนล้วนอยู่ภายใต้สังสารวัฏ เปรียบเสมือนคุกใหญ่ที่ขังสัตวโลกเอาไว้ มี “กฎแห่งกรรม” เป็นกฎหมายใช้บังคับ ไม่ว่าใครจะชั่วแค่ไหน ก็ไม่มีสิทธิ์ลงโทษกันเอง ต้องปล่อยให้กฎแห่งกรรมส่งผลเท่านั้น ถึงแม้มนุษย์จะออกกฎหมาย ให้ประหารชีวิตคนชั่วได้ กฎหมายนี้ก็เป็นโมฆะ นอกจากไม่มีผลในคุกแห่งนี้แล้ว คนออกกฎหมาย ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา ทนาย เพชรฆาต ทุกคนที่มีส่วนนำไปสู่การตัดสิน และทุกคนที่สะใจยินดีกับโทษประหารชีวิต ต่างก็ต้องมีวิบากกรรมเช่นกัน ประหารชีวิต ข้อคิดจากคำพระ หลวงพ่อทตฺตชีโวเคยเล่าใ

อ่านเพิ่มเติม

ค่าความดันโลหิตเท่าไร ถึงจะเรียกว่าความดันปกติ

ค่าความดันโลหิตเท่าไร ถึงจะเรียกว่าความดันปกติ 1. ความดันตัวบน 120 mmHg เป็นความดันช่วงหัวใจบีบ 2. ความดันตัวล่าง 80 mmHg เป็นความดันช่วงหัวใจคลายตัว 3. ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ 80 ครั้งต่อนาที ค่าความต่างตัวบนกับตัวล่าง 120-80 =40 เป็นค่าที่บอกความยืดหยุ่นของหลอดเลือด 4. ค่า Total Cholesterol หารด้วยค่า HDL cholesterol เท่ากับหรือน้อยกว่า 4 (ข้อมูลทางวิชาการจากต่างประเทศ) ค่าความดันเท่าไร ถึงจะเรียกว่าความดันโลหิตสูง ที่ต้องเฝ้าระวัง 1. ความดันตัวบนเกิน 135 แสดงว่ามีความต้านทานเพิ่มขึ้นมากในหลอด

อ่านเพิ่มเติม

พระรับเงินเป็นบาป พระธรรมวินัยหรือแค่วาทกรรม

 “พระพุทธเจ้า ไม่ได้ทรงห้ามพระใช้เงิน แต่ทรงหาวิธีการเพื่อให้พระใช้เงินอย่างถูกต้องเท่านั้น “ วัดวังตะวันตก กรณีตัวอย่าง ฆราวาสบริหารเงินวัด กรณีวัดวังตะวันตก เป็นตัวอย่าง อย่างดี ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระรับเงิน แต่ปัญหาอยู่ที่ให้ฆราวาสเข้ามาจัดการทรัพย์สินเงินทองของวัด ฆราวาสตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพล เอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องตัวเอง ให้คนในครอบครัวเข้ามาหาผลประโยชน์กับวัด โดยที่พระได้แต่ดูไม่สามารถเข้าไปทำอะไร รูปไหนเข้าไปตักเตือนก็ถูกสังหาร เจ้าอาวาสที่เป็นถึงระดับพระสังฆาธิการเจ้าคณะจัง

อ่านเพิ่มเติม