สามเณรนั่งสมาธิ

แม้พระอรหันต์ยังมีคนเข้าใจผิด จงอย่าด่วนพิพากษาใคร

วันนี้ผมฟังอะไร ผมฟังธรรมะเพื่อประชาชนเรื่อง พระวนวาสีติสสสามเณร สามเณรติสสะเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตร ท่านได้ออกไปปลีกวิเวกปฏิบัติธรรม ณ หมู่บ้านในป่าแห่งหนึ่ง เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านมาก พวกเขาอุปัฏฐากดูแลท่านเป็นอย่างดี ครั้นวันหนึ่ง พระสารีบุตรพร้อมด้วยหมู่สงฆ์กว่า 40,000 รูป เสด็จมาที่หมู่บ้านเพื่อเยี่ยมสามเณร วันนั้นเป็นวันฟังธรรมพอดี พระสารีบุตรจึงให้สามเณรติสสะแสดงธรรม ชาวบ้านต่างปฏิเสธ บอกว่าตลอดพรรษาฟังธรรมจากสามเณรมาเยอะแล้ว แต่กลับมีเพียงแค่ 2 บท “ขอท่านทั้งหลายจงมีความส

อ่านเพิ่มเติม

เมตตาธรรม ธรรมะที่จะเปลี่ยนโลก

การแผ่เมตตาแม้จากเพียงคนๆเดียว ก็ยังนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ให้กับเมืองทั้งเมืองได้ วันนี้ผมอ่านอะไร ผมอ่านบทความที่เคยเขียนเรื่อง ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ ยุคศิวิไลซ์ที่โลกควรจะเป็น ยุคนั้นทุกคนจะมีเมตตาจิตต่อกัน แม้สัตว์ที่เป็นคู่เวรคู่กรรมอย่าง กากับนกเค้า แมวกับหนู งูกับพังพอน เมื่อไปเกิดยุคนี้…ทั้งสองฝ่ายก็จะกลายเป็นมิตรกัน ทำให้รู้สึกอัศจรรย์ใจ เมื่อย้อนกลับไปศึกษาดูพบว่า เหตุการณ์มหัศจรรย์คล้ายกันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ในยุคพระสุวรรณสามผู้ยิ่งด้วยเมตตาบารมี และ เรื่องราวของกบิลดาบส กบิลดาบส พลังแ

อ่านเพิ่มเติม

มรดกธรรมรักษาหมู่คณะ

วันนี้ผมอ่านอะไร เจอผู้ไม่เข้าใจวัดเขียนบทความกระทบต่อคณะสงฆ์ พาดพิงพระมหาเถระ อาจมีผลต่อความสามัคคีของพุทธบริษัทสี่ จึงได้ย้อนกลับไปศึกษาแนวปฏิบัติของคุณยาย ซึ่งท่านเป็นผู้สร้างวัด เป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกคน เป็นตัวอย่างของอุบาสิกา เป็นต้นแบบ เป็นแบบอย่าง ให้ลูกๆ หลานๆ ที่ตามมาภายหลังได้เจริญรอยตาม คุณยายแม้ไม่รู้หนังสือ พูดน้อย แต่ทุกถ้อยคำนั้นล้ำค่า เป็นถ้อยคำแห่งความเมตตา เป็นขุมทรัพย์จากผู้รู้ภายใน ทุกอย่างว่าตามพระธรรมวินัย จากหนังสือรวมคำสอนคุณยาย และโอวา

อ่านเพิ่มเติม

My papa love: สามัคคีคือพลัง… เปลี่ยนอุปสรรคเป็นบุญ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ว่า “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี   สมคฺคานญฺจนุคฺคโห สมคฺครโต ธมฺมฏฺโฐ     โยคกฺเขมา น ธํสติ” ความสามัคคีของหมู่คณะนำความสุขมาให้ การสนับสนุนผู้ที่สามัคคีกัน ก็นำความสุขมาให้ ผู้ที่ยินดีในบุคคลผู้สามัคคีกัน มั่นคงในธรรม ย่อมไม่เสื่อมจากธรรมอันเกษมจากโยคะ” หลวงพ่อบอกว่า “ที่ใดก็ตาม ที่มีความสมัครสมานสามัคคี มีความพร้อมเพรียงกันทุกคน ที่แห่งนั้นย่อมมีความสุข และการประพฤติปฏิบัติธรรมของบุคคล ในสถานที่ที่มีความสามัคคีกัน ย

อ่านเพิ่มเติม

สวดธรรมจักรเชื่อมสายบุญ แผ่เมตตาฟอกใจให้จิตเกษม

อวัยวะในร่างกายของเราต่างมีหน้าที่ ปอด เป็นเครื่องฟอกอากาศ นำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย เอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ไต ไว้ฟอกเลือด นำของเสียออกจากเลือด ตับ นอกจากผลิตน้ำย่อยที่เรียกว่าน้ำดี ยังทำหน้าที่กำจัดสารพิษออกจากร่างกาย ใจก็เช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องของใจไว้ว่า “ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ, ตญฺจโข อาคนฺตุเกหิ อุปกิเลเสหิ อุปกิลิฏฺฐํ” “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้มีสภาพประภัสสรผ่องใส แต่ที่เศร้าหมองไปนั้น เพราะมีอุปกิเลสเป็นแขกจรเข้ามาในภายหลัง” ในทางพระพุทธศา

อ่านเพิ่มเติม

สวดธรรมจักร เปลี่ยนโลกให้เป็นดินแดนศิวิไลซ์

ในยุคที่ผู้มีกิเลสมาก หลวงพ่อทัตตชีโวเล่าให้ฟังว่า สาเหตุที่โลกและจักรวาลต้องพินาศแตกดับไป เพราะกิเลสในใจของมนุษย์เป็นตัวการ เมื่อใดที่โลกมากด้วยโทสะ ย่อมพินาศด้วยไฟบรรลัยกัลป์ เมื่อใดที่โลกมากด้วยราคะ ย่อมพินาศด้วยน้ำบรรลัยกัลป์ เมื่อใดที่โลกมากด้วยโมหะ ย่อมพินาศด้วยลมบรรลัยกัลป์ ในยุคที่ผู้มีกิเลสเบาบาง คือยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ โลกมนุษย์มากด้วยคนมีบุญที่สั่งสมบุญมาดีแล้ว มนุษย์จะอายุยืน 80,000 ปี แผ่นดินจะราบเรียบสม่ำเสมอกันดูสวยงามเหมือนบนสวรรค์ชั้นฟ้า ห้วยหนองคลองบึง น้ำจะเต็มเปี่ยมตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติม