ผ้าไตร บวชพระ

บวชพระ เพื่อตนเอง เพื่อประเทศชาติ

แชร์ให้เพื่อนเลย

ต้นไม้…ถูกปลูกขึ้นมา
ต้องอาศัยความเอาใจใส่ รดน้ำ พรวนดิน
แต่เมื่อแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นต้นไม้ใหญ่
ก็จะเป็นร่มเงา นำมาซึ่งความร่มเย็นให้กับผู้คน
ออกดอกผล ให้หมู่ภมรดื่มกินน้ำหวาน ให้ผู้ผ่านมาได้ชื่นใจ

ชมพูทิพย์
ภาพประกอบ : ชมพูทิพย์ ต้นไม้ที่กำลังจะปลูกบนถนนเส้นทางเดินธรรมยาตรา เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

เป็นแหล่งอาหารของหมู่สัตว์ทั้งหลาย
เป็นที่ตั้งรวงรังของนกกา
สร้างความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์แก่ดินและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
ต้นไม้ต้นเดียว กลับก่อเกิดประโยชน์ และวัฏจักรสิ่งมีชีวิตมากมาย
เช่นเดียวกับการออกบวชของใครสักคน

ต้นไม้ใหญ่:การบวชพระ
ต้นไม้ใหญ่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตเมื่อได้มาอาศัย เปรียบเหมือนการบวช เมื่อได้ฝึกตนบำเพ็ญตบะ ก็มีประโยชน์ต่อคนหมู่มาก

บวชเพื่อตนเองและหมู่ญาติ

เพียงคนๆเดียวที่บวช เป็นทางมาแห่งบุญของผู้คนมากมาย เหมือนต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแก่โลก
ก่อนที่ใครคนหนึ่งคิดจะบวชเป็นพระ
ต้องทราบข่าวบุญจากผู้นำบุญชวนบวช
ต้องได้กำลังใจจากผู้คนรอบข้าง
ทันทีที่มีความคิดออกบวช วัฏจักรแห่งบุญก็เกิดขึ้นแล้ว
หมู่ญาติ เพื่อนฝูง คนที่ทราบข่าว ได้มีโอกาสได้อนุโมทนา
เกิดกิจกรรมเตรียมงานบวช
มีการจัดหาผ้าไตร อัฐบริขาร
มีเจ้าภาพบวช

คณะสาธุชนเป็นเจ้าภาพ : กำลังถวายอัฐบริขารการบวชพระ

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการระบาดของไวรัสโควิต ๑๙ ยังทำให้เกิดกิจกรรมตัดเย็บหน้ากากผ้าเพื่อป้องการแพร่เชื้อ ก็เป็นบุญใหญ่อีกบุญหนึ่ง ที่เกิดขึ้นในการบวชครั้งนี้
เมื่อบวชแล้ว ได้ศึกษาพระธรรมคำสอน ก็จะเป็นแสงสว่างนำทางให้กับตัวเอง ครอบครัว และคนรอบข้าง ได้ประพฤติปฏิบัติ ดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่ถูกต้องและดีงาม เป็นโอกาสให้โยมพ่อโยมแม่ หรือหมู่ญาติได้เข้ามาใกล้พระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย ได้เวียนประทักษิณ กราบไหว้พระมหาธรรมกายเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลก ได้มาตักบาตรพระลูกชาย
ได้ถวายภัตตาหารกับเนื้อนาบุญ คือหมู่สงฆ์หมู่ใหญ่

บวชบูชาธรรมพระผู้ปราบมาร

การบวชพระกว่า ๒,๕๐๐ รูปในครั้งนี้
เป็นการบวชเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี พระผู้ปราบมาร
บุญที่เกิดขึ้นจึงเป็นบุญที่เนื่องด้วยพระผู้ปราบมาร
เป็นการบวชเพื่อรองรับกิจกรรมธรรมยาตราพระผู้ปราบมาร
เคยมีผู้กล่าวว่าในการเดินธรรมยาตรา ทุกย่างก้าวของพุทธบุตรคือก้าวย่างของหลวงปู่

หลวงปู่วัดปากน้ำ

บวชพระ clean the world

คุณยายเคยเล่าให้หลวงพ่อคุณครูไม่เล็กฟังว่า
โรคระบาดเมืองเวสาลีที่มีความรุนแรง จนกระทั่งพระบรมศาสดาต้องมาปัดเป่าด้วยพระองค์เอง
เป็นโรคระบาดที่เกิดจากกรรมอนุโมทนาบาป ที่คนทั้งเมืองทำร่วมกัน
ยังมีสาเหตุมาจากอมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฐิ ที่เสียชีวิตจากศึกสงคราม ที่ยังมีใจเต็มไปด้วยความอาฆาต พยาบาทเข้ามาเบียดเบียน

เมื่อมีการเดินธรรมยาตรา ขึ้นที่ใดก็ตาม
ล้วนอยู่ในสายตาของ ภูมิเทวา รุกขเทวา เทวดาชาวสวรรค์
รวมทั้งภูตผีวิญญาณเร่ร่อนหรืออมนุษย์ แห่งนั้น
การได้เห็นพระจำนวนมาก เมื่อบังเกิดศรัทธา ได้อนุโมทนา
ใจก็ผ่องใส คลายจากมิจฉาทิฐิ มาเป็นสัมมาทิฐิ อัตภาพความเป็นอยู่ก็ดียิ่งๆขึ้น
การเดินธุดงค์ การตักบาตรในสถานที่ต่างๆจึงเป็นการยกใจของสรรพสัตว์ที่พบเห็น ทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์
ดังนั้นการเดินธรรมยาตรา จึงเป็นการทำความสะอาดแผ่นดิน เป็นการแก้ปัญหาทางโลกที่ต้นเหตุ เสมือนหนึ่งเป็นการ Clean the world ที่แท้จริง

ต้นไม้ใหญ่

บวชเพื่อตนเองและประเทศชาติ

คุณยายเคยให้ข้อคิดไว้ว่า
ความเจริญหรือความเสื่อมของมนุษย์ ขึ้นอยู่กับบุญบาปในตัว ถ้าบุญมากกว่าบาป ชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรือง ถ้าบาปมากกว่าบุญ ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ
ความเจริญหรือความเสื่อมของประเทศ ก็ขึ้นอยู่กับบุญบาปของคนทั้งประเทศ ถ้าบุญมากกว่าบาป ประเทศนั้นก็เจริญ ถ้าบาปมากกว่าบุญ ประเทศก็จะมีแต่ความวุ่นวาย เศรษฐกิจตกต่ำ

ความเจริญหรือความเสื่อมของโลก ก็ขึ้นอยู่กับบุญบาปของคนทั้งโลกเช่นกัน ถ้าบุญมากกว่าบาป โลกก็จะมีแต่สันติสุข ถ้าบาปมากกว่าบุญ โลกก็จะวุ่นวาย เกิดสงคราม เกิดภัยพิบัติ ผู้คนล้มตาย

การบวช

หลวงพ่อคุณครูไม่เล็กยังขยายความด้วยว่า
การเติมบุญให้ตัวเอง ก็คือการเติมบุญให้ประเทศและโลกด้วย
การบวชในครั้งนี้
จึงเป็นการเติมบุญให้กับมนุษย์ เติมบุญให้เทวดาและอมนุษย์ทั้งหลาย
และเป็นการล้างสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปจากประเทศไทย
นี่คือการทำความสะอาดแผ่นดิน และเปลี่ยนแปลงประเทศและโลกให้ดีขึ้นด้วยพุทธวิธี

ขอขอบคุณที่มาภาพและเนื้อหา

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้