d{bo

กฐินสามัคคี : การสร้างมหาทานบารมีครั้งใหญ่ ๑ ปีมีครั้งเดียว

แชร์ให้เพื่อนเลย

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

มีผู้ติดเชื้อกว่า ๔๐ ล้านคน

และอีก ๑.๑ ล้านคนต้องเสียชีวิต

ดูเหมือนว่าอัตราผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจะไม่มีทีท่าลดน้อยลงเลย

มีการคาดการว่า โควิด ๑๙ เป็นโรคระบาดรุนแรงที่สุดในรอบ ๑๐๐ ปี

และอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าสงครามโลกทั้ง ๒ ครั้งที่ผ่านมา

ไอเอ็มเอฟ ได้คาดการว่า วิกฤตไวรัสโควิด-๑๙ ระบาด

จะทำเศรษฐกิจโลกถดถอยครั้งใหญ่ในรอบเกือบ ๑๐๐ ปี

การทำงานยุคโควิด19
ประชาชนทั่วโลกทำงานอยู่ที่บ้านในช่วงโควิด19 ระะบาดไปทั่วโลก

กฐินปี ๒๕๖๓ ทำบุญครั้งเดียวได้ ๒ กาลทาน

กฐินทาน เป็นทานที่ปีหนึ่งจะทำได้เพียงครั้งเดียว ในระยะเวลาเพียง ๑ เดือนหลังจากออกพรรษา

กฐินทานจึงได้ชื่อว่าเป็น “กาลทาน”

    ผู้ที่ให้ทานตามกาลอันควรแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามกาลบริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้นส่งผล

     กฐินทานยังจัดว่าเป็นสังฆทาน คือ ทานที่ให้แก่หมู่สงฆ์ไม่เฉพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง

นอกจากนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ใน กาลทานสูตรว่า

ทุพภิกขะทาน ให้ในสมัยที่ข้าวยากหมากแพงหรือเศรษฐกิจตกต่ำ ก็จัดว่าเป็นกาลทานด้วย

 

หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เคยเล่าถึงอานิสงส์ของการสร้างมหาทานบารมีในยามยากไว้ว่า

“ยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายในกาลก่อน ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้  

ก็เพราะเขาชิงช่วงการสร้างบารมีในยุคทุพภิกขภัย ยุคข้าวยากหมากแพง

หรือช่วงที่เกิดกลลียุคต่าง ๆ

เพราะกระแสบุญจะส่งผลแรงในช่วงนั้น

เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก  

ดังนั้นผู้ที่ทำได้จึงต้องมีกำลังใจอันสูงยิ่ง  

แต่เมื่อสามารถทำได้แล้วก็จะเกิดมหาปีติ  

ส่งผลให้กระแสธารแห่งบุญที่สอดละเอียดซ้อนลงมาในกลางกายมีกำลังแรงมากกว่าปกติ    

จนสามารถพลิกผันชีวิตของเขาให้ประสบความสำเร็จยิ่งกว่าใคร ๆ ทั้งหมด”

ผู้ให้ในยามยาก มีหัวใจดั่งพระบรมโพธิสัตว์

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่วัดพระธรรมกาย จะมีกาลทานเกิดขึ้น ๒ ประการ

มีพิธีทอดกฐินสามัคคี บุญที่ ๑ ปีมีครั้งเดียว

บริจาคมหาทานบารมีในยามทุพภิกขภัย ให้ในยามที่วัดและพระศาสนาต้องการที่สุด

ปี ๒๕๕๔ อาจเป็นปีที่เดินทางมาทอดกฐินวัดพระธรรมกายยากลำบากที่สุด จากมหาอุทกภัย

แต่ปี ๒๕๖๓ คือปีที่ทำบุญกฐินได้ยากที่สุด

ผู้ที่บริจาคทานหรือทำบุญกฐินในปีนี้

มิใช่เพียงแค่ตัดความตระหนี่ออกจากใจ

แต่ยังมีใจอยู่เหนือสถานการณ์โลก

ให้ภายใต้วิกฤตการณ์โรคระบาด

ให้ยามช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำที่สุด

ไม่เอาความมั่นคงในอนาคตมาเป็นข้อแม้เงื่อนไข

เห็นประโยชน์พระศาสนาเหนือประโยชน์ตน

เห็นความมั่นคงของวิชชาธรรมกายเหนือสิ่งอื่นใด

เป็นการให้ทานโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยก็ว่าได้

คุณครูไม่ใหญ่เคยให้ข้อคิดว่า

“บุคคลโดยทั่วไป

มักคิดถึงตนเอง…มากกว่าผู้อื่น

แต่พระบรมโพธิสัตว์จะคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเอง

และถือว่า การที่คิดถึงคนอื่นนั้น ก็คือการคิดถึงตนเอง

เพราะไม่ได้มีในความรู้สึกแตกต่างเลย

เรารักตัวเองอย่างไร…ก็รักผู้อื่นอย่างนั้น

รักผู้อื่นอย่างไร…ก็รักตัวเองอย่างนั้น

ดังนั้น จึงมีความรู้สึกว่า

การทำเพื่อผู้อื่น ก็คือการทำเพื่อตัวเอง

นี่คือหัวใจของยอดนักสร้างบารมี

และพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลาย”

กฐิน
การ์ดเชิญร่วมงานกฐินวัดพระธรรมกาย วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

เปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นบารมี

มีคำที่ว่า

มารไม่มี บารมีไม่เกิด

แม้ยามนี้ จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของใครหลายๆคน

แต่ผู้ที่มีหัวใจบรมโพธิสัตว์ก็สามารถพลิกวิกฤตการณ์ทั้งหลายให้เป็นบารมี

ให้เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ของนักแสวงบุญได้เสมอ

เอาความตั้งใจที่จะทำบุญกฐิน ให้เป็นสัจจะบารมี

เอาความปรารถนาที่จะเป็นประทานกฐิน ให้เป็นอทิษฐานบารมี

เอาสติปัญญาที่ใช้เนื่องด้วยบุญกฐิน ให้เป็นปัญญาบารมี

เอาหยาดเหงื่อแรงกายที่ไปแลกปัจจัยมาทำกฐิน หรือชักชวนผู้มีบุญมางานกฐิน ให้เป็นวิริยะบารมี

เอาความเหน็ดเหนื่อยในการสร้างบารมี ให้เป็นขันติบารมี

เอาความยากลำบากทั้งหลายมาตรองให้เป็นอุปบารมี ปรมัตถบารมี

ให้เป็นบารมีที่ยิ่งยวดยิ่งๆขึ้นไป

จนเกิดมหาปีติ

ไม่แน่ว่า กระแสบุญใหญ่ในครั้งนี้

อาจพลิกผันชีวิตของใครหลายๆคนได้อย่างเป็นอัศจรรย์

ที่สำคัญ ก็ยังเป็นการเติมบุญให้ประเทศและโลกใบนี้ให้ร่มเย็นอีกด้วย

แล้ววันที่ ๒๕ ตุลาคม อย่าลืมมาทอดกฐินที่วัดพระธรรมกายกันนะครับ

ขอเชิญร่วมงานกฐินวัดพระธรรรมกาย วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ที่มารูปภาพและเนื้อหา

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้