เพราะเหตุใด มหาโจรองคุลิมาล ถึงไปอยู่ในข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้า ทำให้ไม่ต้องฆ่าแม่ บรรลุพระอรหันต์

แชร์ให้เพื่อนเลย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 พระครูวิบูลนิติธรรม – ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล

ได้ให้โอวาทเรื่องการเชื่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์ในพิธีสวดมนต์

นั่งสมาธิ แผ่เมตตา หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ไว้ดังนี้

“บุคคลแม้จะมีลาภยศสรรเสริญสุข ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ แต่ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า จะปิดอบายให้ตัวเอง มีสุขคติเป็นที่ไปได้ แต่บุคคลผู้มีสายบุญกับผู้มีบุญบารมีมากๆ และได้เกิดมาร่วมสร้างบุญบารมี นี้เป็นบุญลาภอันประเสริฐ
ดังเช่นพระองคุลิมาล..
ก่อนบวช ท่านถูกอาจารย์ทิสาปาโมกข์สั่งว่า ถ้าจะได้สำเร็จเป็นเจ้าโลก ต้องมาเรียนวิชานี้ ซึ่งต้องฆ่าคน 1000 คน ท่านฆ่าได้ 999 คนเหลืออีก 1 คนคือมารดาของท่านเอง เช้ามืดในวันนั้นท่านเข้ามาสู่ข่ายพระญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรด”

“ประชาชนเป็นอันมากในเมืองนั้นหลายแสนหลายล้านคน ไม่ได้ฆ่าคนถึงขนาดนี้ ก็ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในข่ายพระญาณของพระองค์ แต่องคุลิมาลเป็นโจรฆ่าคนถึง 999 กลับเข้าไปอยู่ในข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้า ท่านเสด็จมาโปรด ทรมานจนกระทั่งคลายทิฐิ ยอมทิ้งอาวุธทุกอย่าง ออกบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา และในที่สุดก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ที่องคุลิมาลเข้าไปในข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้าได้ ก็ด้วยสายบุญที่ได้เคยสั่งสมบุญมา สั่งสมบารมีร่วมกับพระพุทธเจ้าและทั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์มานับภพนับชาติไม่ถ้วน ถึงแม้เกิดมาแล้วจะผิดพลาด แต่ด้วยกุศลกรรมเก่าที่เคยสร้างกันมา ก็ดึงกับมา มีสวรรค์มีนิพพานเป็นที่ไป ท่านผู้มีบุญทั้งหลาย การที่มีสายบุญกับมหาปูชะนียาจารย์ที่มีบารมีมาก เป็นบุญลาภอันประเสริฐ ก็จะทำให้เราเวียนเกิดสร้างบารมีอยู่แต่ในสุขคติ คือ มนุษยโลกและเทวโลก จะติดตามครูบาอาจารย์สร้างบารมีไปทุกชาติ”

ทั้งนี้หลวงพ่อธัมมชโยคุณครูไม่ใหญ่ท่านได้เคยกล่าวถึงความสำคัญของการมีสายบุญกับหลวงปู่วัดปากน้ำไว้ด้วยว่า
“พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ เคยปรารภกับปู่ผงไว้ว่า..
ไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ หรือมรณภาพไปแล้วผู้ใดมีจิตเลื่อมใสในท่านแล้วได้สร้างกุศลโดยเชื่อมต่อ กับท่าน อานิสงส์ก็ได้เท่ากัน”

“บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข และความสำเร็จของชีวิตของเรา ไม่ใช่ของใครเราเชื่อมสายบุญกับท่าน คือท่านไปเกิดที่ไหนเรา ก็จะไปที่นั้น เราจะได้ศึกษาเรียนรู้พุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย”

แล้วยิ่งเราสละทรัพย์ เราก็จะมีทรัพย์บังเกิดขึ้นคอยท่าเอาไว้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเราต่อไปในอนาคต

21 กันยายน 2564 วันครูธรรมกาย วันสันติภาพโลก
ขอเชิญลูกหลานหลวงปู่ ปฏิบัติธรรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom
zoom072.com/n10/2 สวดธรรมจักร ถวายชั่วโมงหยุดนิ่ง ถวายบุญแด่มหาปูชนียาจารย์กันนะครับ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

ที่มาภาพและเนื้อหา

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้