จับมือสามัคคี

สามัคคีธรรมนำไทยสู่ชัยชนะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน วินัยปิฎก จุลลวรรค ความว่า สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี   สมคฺคานญฺจนุคฺคโห สมคฺครโต ธมฺมฏฺโฐ     โยคกฺเขมา น ธํสติฯ สงฺฆํ สมคฺคํ กตฺวาน     กปฺปํ สคฺคมฺหิ โมทตีติฯ      ความพร้อมเพรียงของหมู่ ให้เกิดสุข การสนับสนุนผู้พ

อ่านเพิ่มเติม
ผ้ากฐินุ63

การสะสมบุญนำสุขมาให้ : ในสถานการณ์โควิด๑๙ ประเทศต้องการบุญ

เกือบ ๑ ปี ที่มนุษยชาติต้องรับมือกับไวรัสโควิด ๑๙ เป็นศัตรูที่มองไม่เห็น เป็นศัตรูที่ไม่มีผู้ใดรู้จักมาก่อน เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถระบาดจากคนสู่คนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า ๔๐ ล้านคน มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า ๑.๑ ล้านราย ยุโรป กลุ่มประเทศที่มีความก้าวหน้าทางการแพทย์ จีน อเมริกา ประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
d{bo

กฐินสามัคคี : การสร้างมหาทานบารมีครั้งใหญ่ ๑ ปีมีครั้งเดียว

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีผู้ติดเชื้อกว่า ๔๐ ล้านคน และอีก ๑.๑ ล้านคนต้องเสียชีวิต ดูเหมือนว่าอัตราผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจะไม่มีทีท่าลดน้อยลงเลย มีการคาดการว่า โควิด ๑๙ เป็นโรคระบาดรุนแรงที่สุดในรอบ ๑๐๐ ปี และอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าสงครามโลกทั้ง ๒ ครั้งท

อ่านเพิ่มเติม
หลวงปู่วัดปากน้ำ

หลวงปู่วัดปากน้ำ : กับการค้นพบอันยิ่งใหญ่

เป้าหมายของนักวิทยาศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ นักจิตวิทยา และนักปฏิบัติธรรม มีเหมือนกันก็คือ ต้องการแสวงหาความจริง นักวิทยาศาสตร์ ต้องการพิสูจน์ความจริงของธรรมชาติ เพื่อรักษาสุขภาพยืดอายุให้ยืนยาวบ้าง ศึกษาดวงดาวนอกโลกบ้าง พัฒนาเทคโนโลยีให้ล้ำสมัยบ้าง ทว่ามนุษย์ก็มิอาจหยุดยั้งภัยธรรมชาติ ความแก่ ความเจ

อ่านเพิ่มเติม

วันธรรมชัย : วันแห่งชัยชนะกับผู้นำสันติสุขที่โลกรอคอย

เสมือนหนึ่งว่าตอนนี้มวลมนุษยชาติกำลังได้รับบทเรียน ไวรัสโควิดคือโรคระบาดเป็นภัยพิบัติที่มองไม่เห็น ไวรัสโควิด ๑๙ ที่ทำให้มีผู้คนติดเชื้อกว่า ๒๔ ล้านคน เพียงระยะเวลา ๗ เดือนทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกเกือบ ๑ ล้านคนแล้ว ท่ามกลางโรคระบาด ประเทศต่างๆทั่วโลกก็ยังคงมีความขัดแย้ง เป็นความขัดแย้งที่ก่อตัวมาจ

อ่านเพิ่มเติม

โควิด๑๙ : ทำให้โลกกำลังต้องการที่พึ่ง

กว่า ๔ ปีแล้ว ที่วัดพระธรรมกายโดยหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ ได้มีการดำริริเริ่มโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ๑๐,๐๐๐ ล้านจบ ซึ่งทำให้ปัจจุบันมีการสาธยายบทสวดธรรมจักร จากชาวพุทธทั่วโลกไปแล้วกว่า ๒,๐๐๐ ล้านครั้ง และตอนนี้กำลังมีโครงการเชิญชวนให้มาช่วยกัน สวดธรรมจักรผ่านช่องทาง youtube ให้ได้ ๑๐,๐๐๐ ล้านวิว โ

อ่านเพิ่มเติม