โลก : กำลังต้องการ “บุญรักษา”

แชร์ให้เพื่อนเลย

พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้

และหลวงพ่อก็ตอกย้ำลูกๆมาโดยตลอดอย่างหนึ่งก็คือ

เราจะปลอดภัยจากการเดินทางปราศจากอุบัติเหตุ ก็เพราะ “บุญรักษา”

เราจะปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ โรคระบาด ก็เพราะ “บุญรักษา”

เราจะรอดตายหายป่วยได้ ก็เพราะ “บุญรักษา”

เราจะแคล้วคลาดจากโจรผู้ร้าย คนภัยคนพาล ไม่มีใครสามารถทำอันตรายเราได้ก็เพราะ “บุญรักษา”

แม้ภาวะเศรษฐกิจซบเซา คนมีบุญ​ก็จะรอด​ เพราะ “บุญรักษา”  ใครไม่มีบุญก็จะเรียบ เพราะไม่มี…บุญรักษา

เราต้องใช้บุญทุกอนุวินาที

บุญเป็นเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวง

ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

ปญฺญญฺ ปริโส กยิรา กยิราถนํ ปุนปฺปุนํ ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย
ถ้าบุรุษจะพึงทำบุญ ควรทำบุญนั้นบ่อย ๆ ควรทำความพอใจในบุญนั้น การสั่งสมบุญนำความสุขมาให้

คุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงท่านเคยบอกว่า

คนเรา “ถ้าบาปมากกว่าบุญ ก็จะมีแต่ปัญหา ถ้าบุญมากกว่าบาป สิ่งดีๆจะเข้ามา”

โลกตอนนี้ กำลังประสบวิกฤต เศรษฐกิจ สงคราม โรคระบาด

ไวรัสโควิด ๑๙ กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างไม่อาจควบคุม ยังไม่มีวัคซีน ยังไม่มียาฆ่าไวรัสโดยตรง

โลกใบนี้กำลังต้องการ “บุญรักษา”

พระมหาธรรมกายเจดีย์ สถานที่ยกระดับใจคน

ในเส้นทางเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์

ความชุ่มฉ่ำจากน้ำพุรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ นำพาความเย็นกายเย็นใจ

บทสวดธรรมจักร ที่เปิดตลอดเส้นทาง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นบทที่ถูกเลือกมาเพื่อการนี้

คณะสงฆ์ และสาธุชน เดินเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ณ วัดพระธรรมกาย

ผ้ากระสอบถูกปูลาดตลอดหน้ากว้าง ๑๐ เมตร ตลอดเส้นทาง ๑ กิโลเมตร

ภัยจากฝุ่น PM ๒.๕ ก็ถูกละลายด้วย ละอองน้ำเล็กๆ ตลอดทางเข้านับ ๑๐๐ เมตร

เป็นสิ่งที่มอบให้กับบุคคลสำคัญผู้มาสวดธรรมจักร นั่งสมาธิ เวียนประทักษิณ

เป็นความปรารถนาดีที่อยากให้นุ่มเท้า ไม่ลื่น ไม่ร้อน

เป็นความปรารถนาดีที่ใส่ใจต่อสุขภาพทุกๆคน แม้มิได้มาจากคำพูด

ได้ปิดทอง ได้นมัสการ ได้บุญกับหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) ทุกๆวัน

ได้เก็บคะแนนเพื่อรับพระของขวัญ เป็นประหนึ่งของพระของขวัญจากพระนิพพาน

เทวดาประชุมในเทวสภาในวันพระ  ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเถระก็นำสวดธรรมจักร จุดโคมประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ เวียนประทักษิณ นั่งสมาธิ อธิษฐานจิตและ แผ่เมตตา

ฉลองชัย ชิ ตังเม ถูกจัดทุกเดือน เป็นการสร้างผังสำเร็จ เป็นการสั่งสมชัยชนะอย่างต่อเนื่อง

ปลื้มกับเป้าหมายการสวดที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งอย่างต่อเนื่อง (ปัจจุบันกว่า ๒,๒๐๐ ล้านจบ)

เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความหมาย แสดงถึงความสำคัญของสิ่งที่กำลังกระทำ

เป็นเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามด้วยศีลธรรม

เป็นสิ่งที่บอกถึงความปรารถนาของหลวงพ่อที่อยากให้ทุกคนได้มาแสวงบุญใหญ่ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

เป็นสิ่งที่หลวงพ่ออยากให้แต่ละคนจัดสรรเวลามา โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ

ได้เพิ่มพลังบุญ หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากที่ทำงาน

ได้บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ที่ตนเป็นผู้สถาปนา

ได้เห็นพระรัตนตรัย เป็นมงคลชีวิตอันสูงสุด

ได้เจอกัลยาณมิตร เป็นต้นบุญต้นแบบ ที่ต่างเป็นแรงบันดาลใจ เป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน

พระมหาธรรมกายเจดีย์ จึงเป็นเป้าหมายของทุกคนที่ได้มาเยือน

ใครมาวัดพระธรรมกาย แต่ไม่ได้มาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ก็เหมือนมาไม่ถึง

พระมหาธรรมกายเจดีย์ จึงเป็นแลนด์มาร์ค เป็นจุดหมายปลายทาง ที่ต่อไปทุกคนในโลกต้องมา

จิตเกษม : มีผู้รู้กล่าวไว้ว่า

“ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ต้องสวดธรรมจักรตลอดเวลา สวดให้ได้ ๒๔ น.!!

ความบริสุทธิ์สูงส่งจะได้เกิดขึ้น

ใครได้เห็นได้เข้ามา ก็จะปลื้ม ใจจะใสปิ๊งเลย

จิตจะเกษม

แค่เห็น..ก็เกิดกระแสความบริสุทธิ์ 

ที่จะมาดูอะไรเล่นๆ..ก็จะเลิกเลย เพราะเป็นที่แสวงบุญ

พอมาถึง..ใจจะใส ใจสบาย”

“พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นสถานที่เปลี่ยนจากบุคคลธรรมดา เป็นบุคคลอจินไตย…ในยุคกัปไขลง

เพราะยุคกัปไขลงจะหมกมุ่นสิ่งที่ทุศีล มีแต่เรื่องที่ผิดศีล ผิดธรรม ใจหมอง

แต่ว่า…ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ กระแสจากการสวดธรรมจักร ทำให้จิตบริสุทธิ์ขึ้น…

แม้ใครๆก็ตาม มาวัดเป็นครั้งแรก จิตก็ถูกยกให้สูงส่ง สวนกระแสเลย”

“ทุกคนเป็นบุคคลอจินไตย สวนกระแสในยุคกัปไขลง ในยุคที่คนไม่มีศีลธรรม แต่ทำให้จิตสูงส่งขึ้นได้

แม้อยู่ภายนอกอาจจะเลอะๆ เทอะๆ แต่พอมาเห็นภาพที่ทุกคนได้มาสวดธรรมจักรด้วยความสงบเสงี่ยม สง่างาม และให้ความสำคัญกับพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ใครได้พบเห็น ก็จะให้ความสำคัญตาม จิตก็จะบริสุทธิ์ตามไปด้วย”

“เพราะฉะนั้น ทุกคนเป็นบุคคลอจินไตยชุดแรก ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลย…

บุญบารมีเกิดขึ้นเยอะมาก

เพราะในยุคกัปไขลง จะหาใครมาสวดเป็นทีมนั้น…หายากมาก

ซึ่งพอใครได้มาถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ ก็หยุดหมดเลย ใจสงบ

แม้ข้างนอกจะวุ่นวาย แต่ด้วยกระแสบุญ กระแสความบริสุทธิ์ ก็จะยกจิตใจให้สูงส่ง…สวนกระแสเลย”

“เราต้องให้ความสำคัญกับพระมหาธรรมกายเจดีย์ก่อน..แล้วคนอื่นถึงจะให้ความสำคัญตาม                        

>๑ อั๊ว…

> ๒ ลื้อ

อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชชา

ให้ไปชวนกันมาสวดเยอะๆ เลย “”

“ที่ตรงนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ สำคัญมาก และเป็นจุดที่สว่างที่สุด

เพราะผู้สวดจะไปเชื่อมสายบุญกับพระพุทธเจ้าล้านพระองค์

สวด ๑ จบก็มีสายบุญเชื่อมกับพระพุทธเจ้าล้านพระองค์

สวด ๒ จบ ก็คูณเข้าไป

ไม่ธรรมดาหรอก”

“ที่ตรงนั้น กระแสธารแห่งบุญไหลเชื่อมตลอดช่วงการสวดต่อเนื่องเป็นสายเลย

เชื่อมกับพระพุทธเจ้าล้านพระองค์

ธาตุแห่งความบริสุทธิ์จะเข้ามาสู่ตัวเรา

สำคัญนะ

บทนี้พญามารกันนักกันหนาเลยทีเดียว

สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรแล้วจะทำให้เข้าถึงธรรมด้วยใจที่ใสสบาย

แล้วเดี๋ยวกระแสโลกจะพลิกเลย”

การ์ดเชิญชวนสวดมนต์ธัมมจักร ที่มหาธรรมกายเจดีย์

“ยิ่งถ้าสวดรวมกันเยอะๆ ยิ่งมีพลัง

จิตจะถูกกลั่นให้ใส ให้สะอาดยิ่งๆขึ้นไป

ซึ่งถ้าใจบริสุทธิ์ ธาตุบริสุทธิ์ที่อยู่รอบกายก็จะมารวมกัน

เป็นพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์

และจะสร้างสิ่งดีๆให้บังเกิดขึ้นแก่โลก

ทำให้ดินอากาศฟ้าทุกอย่าง สมบูรณ์ขึ้น

โดยกระแสธาตุแห่งความบริสุทธิ์จะไปปรับสภาพดินฟ้าอากาศ

จากที่แปรปรวนให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

และดีขึ้นไปเรื่อยๆ

อีกทั้ง ศีลธรรมก็จะหวนคืนกลับมาสู่จิตใจมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย”

เวลานี้ โลกเผชิญภัยพิบัติ

ต้องทำตามหลักวิชชาที่ใครคนหนึ่งและมหาปูชนียาจารย์ได้ให้เอาไว้ ด้วยการ…

“สู้ด้วยบุญ”

ใครสะดวก ก็มาสวดธรรมจักรเวียนประทักษิณหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์

ใครป่วย ก็สวดธรรมจักร ใจเกาะเกี่ยวกับศูนย์กลางกายอยู่ที่บ้าน

ยุคหลวงปู่ ท่านทำให้เห็นแล้ว สงครามโลกครั้งที่ ๒ ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยมีชัยชนะ ด้วยวิชชาธรรมกาย

ยุคของเรา เราก็จะอยู่รอดปลอดภัยมีชัยชนะด้วยการสวดธรรมจักร ด้วยวิชชาธรรมกายเช่นกัน

บุญสวดธรรมจักร มีความสำคัญที่สุด

แล้วเราหละ… ให้ความสำคัญกับการสวดธรรมจักรเหมือนที่ผู้รู้ท่านให้ความสำคัญแล้วหรือยัง

การ์ดชวนเชิญทำบุญพิเศษเป็นทีมเกิดพลังบุญมวลบริสุทธ์ : ภารกิจประจำวัน

ที่มาภาพและเนื้อหา

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้