chanting

สวดธรรมจักรข้ามปี คือจุดเริ่มต้นของการทำความดี ยุค New normal

แชร์ให้เพื่อนเลย

“พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกหล้า

พระมหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์

พระในบ้านคือเนื้อนาบุญของครอบครัว

พระในตัวคือเนื้อนาบุญของเรา ”

การสวดธรรมจักรคือ แม่บทแห่งธรรม เป็นวิธีการเข้าถึงพระในตัว

การนั่งสมาธิคือ การฝึกใจนิ่งๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗
เป็นรูปแบบสากลในการทำความดีสำหรับทุกๆคนบนโลกใบนี้

Zoom คือโปรแกรมประชุมออนไลน์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในสถานการณ์โควิด

Zoom เป็นโปรแกรมที่ทุกคนสามารถเข้ามาทำความดีร่วมกัน

สามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้ ทั้งภาพและเสียง

สามารถมองเห็นซึ่งกันและกัน

โดยไม่จำกัดจำนวน

ไม่จำกัดสถานที่

เพียงใช้โทรศัพท์มือถือที่มีอยู่และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

Zoom ทำให้ผู้คนทั่วโลกสามารถทำความดี ร่วมกัน ในเวลาเดียวกัน

การสวดธรรมจักรและการนั่งสมาธิคือรูปแบบสากลในการทำความดี

สาธุชนเรือนแสนสามารถร่วมกันทำความดีที่เวลาเดียวกัน

ทุกคนเสมือนอยู่ท่ามกลางศูนย์กลางพิธี แม้อยู่ห่างกันคนละซีกโลก

ระยะทาง และเวลาจะไม่ใช่ข้อจำกัด อีกต่อไป

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไร้พรมแดน

สวดธรรมจักรข้ามปี คือจุดเริ่มต้นของการทำความดี ยุค  New normal

แม้ในสถานการณ์โควิด ๑๙

สาธุชนไม่สะดวกออกนอกบ้าน

การสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ ๑๐๐,๐๐๐ คน จึงเกิดขึ้น

ภาพของคน ๑๐๐,๐๐๐ คน กำลังทำความดี

จะไปปรากฏ ณ ลานธรรม หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์

ประหนึ่งทุกคนอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ แม้จะอยู่มุมไหนของโลกก็ตาม

ทุกคนได้เชื่อมบุญกับแหล่งแห่งเนื้อนาบุญคือพระพุทธเจ้าล้านพระองค์

ทุกคนจะเป็นต้นบุญต้นแบบ

และภาพของการทำความดีจะไปปรากฎสู่สายตาของชาวโลก

จะก่อเกิดกระแสการทำความดีรูปแบบใหม่ ที่เป็น new normal

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบุญสวดมนต์ออนไลน์ข้ามปี 

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ว้นที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๑.๐๐ น.

วิธีการเข้าร่วมสวดมนต์ กดเข้าที่นี้ หรือ

ที่นี้ 

สวดมนต์ข้ามปี

สิ่งที่ควรทำ และ เตรียมพร้อม คือ 

  1. อาบน้ำ และ ใส่ชุดขาว เพื่อแสดงความเคารพพระรัตนตรัย
  2. ฝึกซ้อมการใช้งานZoom ตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ
  3. เตรียมชาร์ทแบตเตอรี่มือถือ ไว้ให้เต็ม 
  4. ตั้งมือถือ ในแนวนอน เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม
  5. เมื่อซ้อมการใช้งาน Zoom เข้าใจแล้วเสร็จ เวลาออนไลน์จริงนับถอยหลังปีใหม่ ใน วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ควรเข้ามาเช็คอินสวดมนต์ประวัติศาสตร์ภาพ เวลา 23.00 น
  6. เตรียมใบหน้าสดใส พร้อมรอยยิ้ม ใจใส ๆ และมุมภาพสวย ๆ ใส่เสื้อขาว เข้าร่วมพิธีกรรมออนไลน์สวดมนต์ จากส่วนกลางของวัดพระธรรมกาย

ที่มาภาพและเนื้อหา

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้