พุทธบัญญัติกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ เพื่ออายุที่ยืนยาวและความไม่มีโรค

อโรคยา ปรมาลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ นี่คือพุทธดำรัส ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการรักษาสุขภาพของคนทั้งปวง เราอาจเคยฟังพระอายุ ๘๐-๙๐ ปี สาธยายธรรมได้ลึกซึ้งแยบคาย ได้เป็นระยะเวลายาวนาน เราอาจเคยเห็นพระธุดงค์ฉันมื้อเดียว แต่สามารถแบกกลดเดินป่า สามารถบิณฑบาตได้ทุกวันระยะทางไกลๆหลายกิโลเมตร เรา

อ่านเพิ่มเติม

สมบัติตักไม่พร่อง : การสร้างบุญ ในสถานการณ์โควิด ๑๙

ทุพภิกขภัยในอดีต ในอดีตกาล โลกประสบฉาตกภัย** เกิดความหิวโหยอดอยากครั้งยิ่งใหญ่ มีเศรษฐีครอบครัวหนึ่ง ด้วยความที่ฉาตกภัยครั้งนี้ยาวนานมาก ทำให้เสบียงที่เก็บสะสมไว้ ถูกใช้รับประทานจนหมด จนในที่สุดเหลือข้าวเพียง ๑ ทะนาน เพียงพอให้ครอบครัวของเศรษฐีรวม ๕ ชีวิต หุงเป็นข้าวสวยรับประทานได้เพียงมื้อสุดท้ายเท

อ่านเพิ่มเติม
การแบ่งปัน

New Normal : การให้ที่ยิ่งใหญ่ในวิกฤตการโควิด ๑๙

สถานการณ์โควิด ๑๙ หลายประเทศทั่วโลก ต้องปิดเมือง ปิดโรงงาน บางบริษัทต้องปิดกิจการ คนตกงาน ขาดรายได้ กระทบถึงอุตสาหกรรมอาหาร ที่ผลิตได้น้อยลง แต่ความต้องการมากขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่คนรายได้น้อยลง ตั๊กแตนหลายแสนล้านตัวระบาดหนัก กัดกินทำลายเทือกสวนไร่นาในทวีปแอฟริกา อินเดีย ปากีสถาน ที่เ

อ่านเพิ่มเติม

EarthDay : วันคุ้มครองโลก รักษาใจชนะภัยโควิด๑๙

ในสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน ปัจจุบันมีผู้คนทั่วโลกติดเชื้อแล้วมากว่า ๒,๓๐๐,๐๐๐ คน เสียชีวิตแล้วกว่า ๑๖๐,๐๐๐ คน ในระยะเวลาเพียง ๓ เดือนเศษ และไม่มีทีถ้าจะลดน้อยลง บางคนตกงาน ธุรกิจปิดกิจการ ขาดรายได้ หุ้นตก ทรัพย์สินเงินทองหายไปจากการลงทุน เครียดวิตกกังวลกับความม

อ่านเพิ่มเติม
mind

โควิด ๑๙: หรือโลกต้องทบทวนตัวเอง

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด ๑๙ มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ในช่วงเวลาแค่ ๓ เดือน ในจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นผู้นำประเทศ นายแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักกีฬา คนดัง หลายคนเสียชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศมหาอำนาจ มีระบบสาธารณสุขดีที่สุด เป็นผู้นำวิทยาการทางการแพทย์ กลับเป็นปร

อ่านเพิ่มเติม

โลก : กำลังต้องการ “บุญรักษา”

พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ และหลวงพ่อก็ตอกย้ำลูกๆมาโดยตลอดอย่างหนึ่งก็คือ เราจะปลอดภัยจากการเดินทางปราศจากอุบัติเหตุ ก็เพราะ “บุญรักษา” เราจะปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ โรคระบาด ก็เพราะ “บุญรักษา” เราจะรอดตายหายป่วยได้ ก็เพราะ “บุญรักษา” เราจะแคล้วคลาดจากโจรผู้

อ่านเพิ่มเติม