ทุ่งสวรรค์ตะวันใส ทุ่งดอกไม้ฟอกใจให้ชื่นบาน

“สจิตฺตปริโยทปนํ “การทำจิตของตนให้ผ่องใส คือหนึ่งในสามของ โอวาทปาติโมกข์ โอวาทปาติโมกข์คือหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นหลักการทางพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงต่อพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ในวันมาฆบูชา ปกติของจิตมีความผ่องใสอยู่เสมอ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ, ตญฺจโข อาคนฺตุเกหิ อุปกิ

อ่านเพิ่มเติม
การแสดงความเคารพ

สวดมนต์ข้ามปี : สืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธเป็นอายุพระพุทธศาสนา

วัฒนธรรมของคนไทย เป็นอุปนิสัยที่ดี มีความสุภาพ มีความเคารพ นอบน้อม เอื้ออารี มีความกตัญญูกตเวที เป็นรากฐานที่มาจากพระพุทธศาสนา มาตั้งแต่โบราณกาล วัฒนธรรมชาวพุทธคือสิ่งที่ข้าพเจ้าสัมผัสได้ที่วัดพระธรรมกาย นับตั้งแต่เล็กจนโต จนเป็นความคุ้นเคย ด้วยความเคารพต่อพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือพระร

อ่านเพิ่มเติม

พระธรรมทูต : ผู้นำแสงสว่างไปทั่วโลก

ไม่กี่วันที่ผ่านมา มีบทความ “ตอบคำถามมหาเถระพม่า พระเถระไทยถูกจับเพราะอะไร” จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ระบุ พระพรหมสิทธิใช้ตำแหน่งหน้าที่ประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เอื้อประโยชน์วัดพระธรรมกาย [อ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่นี่] นั้น  คำกล่าวระบุนี้ ในฐานะชาวพุทธคนหนึ่ง และได้ติดตามผลงานของวัดพระ

อ่านเพิ่มเติม
เครื่องกันหนาวพระ

ถวายเครื่องกันหนาว : เสริมสร้างฐานทัพนักสร้างบารมี

“ทหารอากาศ ใช้เครื่องบินใช้อากาศยาน เป็นฐานรองรับในการทำภารกิจ ทหารเรือ ก็ใช้เรือเป็นฐานรองรับในการทำภารกิจ ทหารบก ก็ใช้ยุทธภูมิที่ซ่อนเร้นเป็นสถานที่ทำภารกิจ เช่นเดียวกัน…. เมื่อเราทำใจหยุดใจนิ่ง ทำความบริสุทธิ์ให้เกิดแก่ใจ ก็ต้องใช้กายหยาบเป็นสถานที่ตั้งรองรับภารกิจ เมื่อเราหลับตารวมใจ

อ่านเพิ่มเติม

การบวช : พลังแห่งพุทธบริษัท ๔ เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

เกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน อะไรคือความสำเร็จของชีวิต เชื่อว่านี่คือคำถามที่หลายๆคนเฝ้าถามตัวเอง และพยายามแสวงหาคำตอบ แต่คนส่วนใหญ่ไม่พบคำตอบ หรือได้คำตอบ แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่า มันเป็นคำตอบที่ถูกต้องจริงๆหรือไม่ พระบรมโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เคยเป็นอีกผู้หนึ่งที่ตั้งคำถาม และใช้เวลา

อ่านเพิ่มเติม

การอนุรักษ์ และการสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น : ลอยกระทง ลอยโคม

พระพุทธศาสนา เป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานในการเกิดวัฒนธรรมการศึกษาชาวพุทธ และยังมีอิทธิพลในการเกิดประเพณีต่างๆ จนกลายเป็นประเพณีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น นั้น ๆ นำไปสู่การเกิดความสุข สงบ สันติ ไปทั่วๆโลก ทั่วทุกศาสนา รวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสันติสุขของชาวโลก การศึกษาของชาวพุทธ เริ่มแรกอยู่ในสังคมสงฆ์ หม

อ่านเพิ่มเติม