Zoom สร้างคลื่นแห่งความดีสู่มวลมนุษยชาติทั่วโลก

แชร์ให้เพื่อนเลย

ความปรารถนาหลวงพ่อคือความสุขที่แท้จริงของมนุษยชาติ

“จะเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปยังชาวโลกจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เราอาจหาญที่จะสร้างคนดีที่โลกต้องการ เพื่อนำพามนุษย์ทั้งหลายเข้าถึงสันติสุขภายใน ซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงที่มนุษยชาติปรารถนานั้นให้ได้ เราจะสร้างสันติภาพของโลกให้บังเกิดขึ้นได้ โดยเริ่มต้นจากสันติสุขภายใน”
นี่คือมโนปณิธานของหลวงพ่อธัมมชโยที่ท่านได้ให้ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗

สันติภาพของโลกต้องเกิดจากสันติสุขภายใน

ครูไม่ใหญ่ไม่อยากให้มนุษย์ตายฟรี อยู่กันไปวัน ๆ หรืออยู่กันไปอย่างงั้นเอง ไม่อยากให้มนุษย์มีชีวิตอยู่บนความทุกข์ทรมาน
แม้เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงปัญหาหรือแรงกดดัน ซึ่งสิ่งแวดล้อมมันเป็นอย่างนี้ก็ตาม

แต่เราสามารถหาแหล่งที่พักพิงของใจได้ภายในตัว ด้วยวิธีที่ง่าย ตรง ลัด ประหยัดสุด ประโยชน์สูง ไม่ต้องลงทุน ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย นั่นคือ การทำสมาธิ

ถ้ามนุษย์ทุกคนในโลกเข้าถึงธรรมภายในได้ สิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้

ครูไม่ใหญ่ยังยืนยันว่า สันติภาพของโลกต้องเกิดจากสันติสุขภายในของมวลมนุษยชาติ

เพราะว่าเมื่อเข้าถึงสันติสุขภายในแล้ว ความคิดที่จะไปขัดแย้งกันหรืออะไรต่าง ๆ ก็จะหมดไป จะมีความรักและปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงเกิดขึ้น

จะเกิดความรู้สึกอยากให้ อยากแบ่งปัน มากกว่าอยากเอา”

 

พิธีอัญเชิญมหารัตนอัฐิธาตุคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข สำแดงปั้น ในวันมหาปูชนียาจารย์ วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดพระธรรมกาย 

พระมหาธรรมกายเจดีย์คือจุดรวมใจของชาวโลก

มีข้อความในคัมภีร์ถูปวงศ์ตอนหนึ่งว่า “เป็นอันว่าพระเจ้าอโศกธรรมราชา ได้โปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้น ๘๔,๐๐๐ องค์ ในพื้นที่ชมพูทวีปด้วยอาการอย่างนี้

พระสถูปทั้งปวงนั้นเป็นประดุจดวงประทีปดวงเดียวของชาวโลก เป็นปูชนียสถานที่จะนำสรรพสัตว์ไปสู่สวรรค์นิพพาน

ควรที่สาธุชนจะละการงานอื่นๆ มากราบไหว้บูชาทุกเมื่อไป”

“ธรรมกายเจดีย์จะได้เป็นจุดศูนย์รวมใจ ของผู้มีบุญที่ลงมาเกิด…ปฏิบัติธรรมหยุดนิ่งพร้อมกัน แผ่ขยายธรรมกายออกไปทั่วโลก จึงจะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับชาวโลกได้ ธรรมกายเจดีย์จึงเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้

“หนึ่งล้านคนต้องมารวมกัน ณ ที่เดียวกัน มาประพฤติปฎิบัติธรรม เป็นระบบ เป็นระเบียบ แบบแผนที่ดี ต้องมารวมกันจุดเดียวที่เดียวกัน คือสิ่งที่เขา(ชาวโลก)ต้องเห็น”

“ธรรมกายเจดีย์ชลอมาจากแดนไกล ที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยไป”

“เมื่อมองโดมธรรมกายเจดีย์ เหมือนดวงตะวันพ้นขอบฟ้ามาครึ่งดวง ประดุจรุ่งอรุณของโลก”

นี่คือถ้อยคำของหลวงพ่อธัมมชโยที่กล่าวถึงความสำคัญของพระมหาธรรมกายเจดีย์

ภาพที่งดงามที่สุดคือภาพของคนหนึ่งล้านคน

“ภาพที่งดงามที่สุด ในความคิดของหลวงพ่อ ไม่ใช่ภาพดอกไม้สวย ๆ ไม่ใช่ภาพเพชรนิลจินดาต่าง ๆ แต่คือภาพที่คนมาร่วมทำกิจกรรม ที่เป็นบุญเป็นกุศล เป็นภาพที่งดงามกว่าหมู่ดอกไม้ หรือกองรัตนชาติใด คือคนใจบุญ จำนวนมาก ๆ มาทำความดีกัน เห็นแล้วก็สดชื่นเบิกบานทุกที เพราะฉะนั้น หลวงพ่อให้โอกาสกับทุกคน ที่จะไปช่วยกันคนละเล็กละน้อย ให้ความสำเร็จของการรวมคนจำนวนแสน และจำนวนล้านในอนาคต เมื่อเกิดภาพนั้นเราจะปีติว่าเราเป็นหนึ่งในกองทัพธรรม ที่มีส่วนอย่างสำคัญในการทำให้บังเกิดขึ้น”

 

พิธีอัญเชิญมหารัตนอัฐิธาตุคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข สำแดงปั้น
ในวันมหาปูชนียาจารย์ วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดพระธรรมกาย
ร่วมอนุโมทนาบุญทาง Online ผ่าน Application Zoom

คลื่นแห่งความดีสู่มวลมนุษยชาติทั่วโลก ด้วย Zoom

ไวรัสโควิด ๑๙ เป็นโรคระบาด ที่ยากจะหยุดยั้งควบคุมได้
เมื่อใดโลกประสบภัยทุกข์เข็ญ จักต้องโอบอุ้มคุ้มครองโลกให้ร่มเย็นด้วยคลื่นแห่งความดี
และบัดนี้ ระลอกคลื่นแห่งความดีกำลังสู่มวลมนุษยชาติทั่วโลก..ผ่านโปรแกรม Zoom

Zoom คือโปรแกรมประชุมออนไลน์ ที่สามารถเชื่อมคนทั้งโลกให้ทำความดีร่วมกัน ในเวลาเดียวกัน อย่างไร้พรมแดน
เชื่อมภาพและเสียงกิจกรรมจากหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ให้ไปปรากฏทั่วโลก
เชื่อมภาพของผู้คนทั้งโลกให้มาปรากฏอยู่ ณ หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ผ่านจอแอลอีดี ขนาดใหญ่
เป็นการเชื่อมโลกเชื่อมใจของทุกคนมาที่มหาธรรมกายเจดีย์ เสมือนอยู่ท่ามกลางศูนย์กลางพิธีด้วยตัวเอง

และครั้งนี้ พวกเราจะช่วยกัน เชื่อมล้านดวงใจทั่วโลกมายัง ณ มหาธรรมกายเจดีย์ตามความปรารถนาของใครคนหนึ่งให้ได้..ด้วย Zoom
ขอเชิญร่วมกิจกรรมชิตังเมสวดธรรมจักร และกิจกรรมมาฆบูชาผ่านโปรแกรม Zoom กันนะครับ

 

พิธีจุดประทีปออนไลน์ บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิภาวนา อธิษฐานจิตให้โลกพ้นภัยโควิด-๑๙ โดยคณะสงฆ์ทั่วโลก ณ อนุสรณ์สถานลำดับที่ ๗ วัดพระธรรมกาย สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom

ที่มาภาพและเนื้อหา

เป้าหมายหน้าที่ การมารวมตัวกัน พระมหาธรรมกายเจดีย์ 

โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย โลกในอุดมคติมีจริงหรือ?

โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย เป้าหมายเพื่อสันติภาพของโลกที่แท้จริง

โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย ภาพที่งดงามที่สุด

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้