พระธรรมทูต : ผู้นำแสงสว่างไปทั่วโลก

แชร์ให้เพื่อนเลย

ไม่กี่วันที่ผ่านมา มีบทความ “ตอบคำถามมหาเถระพม่า พระเถระไทยถูกจับเพราะอะไร” จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ระบุ พระพรหมสิทธิใช้ตำแหน่งหน้าที่ประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เอื้อประโยชน์วัดพระธรรมกาย [อ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่นี่] นั้น  คำกล่าวระบุนี้ ในฐานะชาวพุทธคนหนึ่ง และได้ติดตามผลงานของวัดพระธรรมกายตลอดมา ขอตอบว่า “ข้อกล่าวหานี้ไม่เป็นความจริง” ก่อนจะชี้แจงในรายละเอียด ก็ขอทำความเข้าใจเบื้องต้นด้วยการเล่าผลงานของวัดพระธรรมกายในต่างประเทศให้ฟัง

พระธรรมทูตคืออะไร

ยุคพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งพระอรหันต์นับพันรูป พุทธสาวกมากมาย เผยแผ่ธรรมะไปทุกเมืองทุกแคว้น หลังยุคพุทธกาล พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งสมณทูต ๙ สายเผยแผ่พระศาสนาไปทั่วเอเชีย
ในยุคปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน พุทธบริษัทสี่ วัดพระธรรมกาย และหลายๆวัด ก็เผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยการส่งพระธรรมทูตไปทั่วโลก

พระธรรมทูต คือ ภิกษุผู้ประกาศพระศาสนา
เป็นผู้นำพาแสงสว่าง คือ ธรรมะของพระบรมศาสดา สร้างความสว่างไสวให้กับชาวโลก

ตัวอย่างภาพประกอบ : พระอาทิตย์กำลังขึ้นจากท้องฟ้า แสงอรุณยามเช้าสวยงาม เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งปัญญา 

วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ

ชาวต่างชาติ ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม จะให้เปิดใจรับคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องยาก แต่สมาธิเป็นของสากล ที่ทุกประเทศทั่วโลกรู้จักและสนใจกันอยู่แล้ว ปฏิบัติได้ ไม่จำกัดอายุ เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ความเชื่อ

วัดพระธรรมกายใช้การทำสมาธิเพื่อสันติภาพ เป็นธรรมะเข้าถึงใจของทุกคน เพราะเป็นทางลัดเข้าสู่ความสุขภายใน ความสุขอันเป็นนิรันดร์ จะทำให้โลกเกิดสันติภาพที่แท้จริง และเป็นทางสายกลางสู่มรรคผลนิพพาน

ภาพประกอบ : พระภิกษุกว่าหนึ่งพันรูปกำลังปฏิบัติธรรมในเส้นทางมหาปูชนียจารย์ ของทุก ๆ ปี

วัดพระธรรมกายภายใต้การนำของคุณครูไม่ใหญ่ ได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งแรกขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียในปี ๒๕๓๕
หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านได้ให้โอวาทแด่พระธรรมทูตไว้ว่า
“ ให้ลูกไปทำหน้าที่เป็นแสงสว่างของชาวโลก เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เข้าไปสู่ใจของเขาเหล่านั้น ให้เขาได้เข้าถึงความจริงของชีวิต ” จริงอยู่ว่า คนไทย คนลาวหรือคนเอเซีย เป็นฐานสำคัญในการทำงาน แต่การจะเอาพระพุทธศาสนาไปปักหลักที่โน่น ต้องเอาคนในพื้นที่เข้ามาบวช ให้เขารักษาพระพุทธศาสนา เหมือนที่พระอรหันต์ยุคโน้น ท่านมาเผยแผ่ที่ประเทศไทย แล้วก็ให้คนไทยรักษาพระพุทธศาสนาต่อ ”

การถ่ายภาพรวม : พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้หลวงพ่อคุณครูไม่เล็กท่านก็ได้ให้หลักการสร้างวัดในต่างแดนไว้ด้วยคือ
“ ให้จำไว้ว่า เมื่อเอ็งไปอยู่ที่ไหนก็ตาม ขอให้ยึดหลัก ๒ ข้อ
ประการแรก ให้เอาน้ำใกล้ดับไฟใกล้ คือ
เอ็งต้องไปทำให้คนรอบวัดมาวัดให้ได้ เพราะความมั่นคงของพระพุทธศาสนานั้น จะดูได้จากคนบ้านนั้นเมืองนั้นเขามาถวายภัตตาหารหรือมาตักบาตร ให้เราหรือยัง
อีกประการคือ คนบ้านนั้นเมืองนั้น เขามาบวชหรือยัง หากยังไม่ได้ ถือว่ายังไม่ได้ไปทำงานเผยแผ่
ประการที่สอง ไปอยู่ที่ไหนให้เอาดินที่นั่นถมที่นั่น คือ
อย่าคิดว่าทางวัดใหญ่จะส่งเงินไปให้ เอ็ง และทีมงานจะต้องหาวิธีสร้างศรัทธาให้เกิด ให้คนเขามาทำนุบำรุงวัดวา ทางวัดใหญ่จะช่วยในเรื่องการส่งสื่อ ส่งหนังสือธรรมะให้เท่านั้น

พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศสหรัฐอเมริกา

จากนโยบายของหลวงพ่อทั้งสอง
มีพระอาจารย์ที่เป็นพระธรรมทูตของวัดพระธรรมกายได้สรุปไว้ว่า
“การเกิดขึ้นของวัดพระธรรมกายในต่างแดนจะเป็นรูปแบบเดียวกัน คือ มีกลุ่มคนที่มีศรัทธารวมตัวกันประพฤติปฏิบัติธรรม จนกระทั่งเห็นพ้องต้องกันว่าจะร่วมกันสร้างวัด แล้วจึงนิมนต์พระภิกษุไปอยู่ประจำ โดยที่ทางวัดไม่มีนโยบายในการจะนำเงินจากประเทศไทยไปสร้างวัดแต่อย่างใด

“ ดังนั้นวัดพระธรรมกายในต่างแดน จึงเกิดจากน้ำพักน้ำแรงและความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ญาติโยมทั้งหลายจึงได้ทุ่มเทสร้างวัดแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน”

ภาพประกอบ : การฝึกสมาธิตามด้วยการสอนธรรมในอเมริกา Georgia Meditation Center – Dhammakaya International

ซึ่งปัจจุบันวัดพระธรรมกายมีวัดและศูนย์สาขาในต่างประเทศ กระจายอยู่ทั่วโลกกว่า ๘๔ สาขา

คุณครูไม่ใหญ่ มีดำริให้จัดตั้งโครงการ The Middle Way Meditation Retreat (ปฏิบัติธรรมพิเศษตามหนทางสายกลาง)

ภาพประกอบการปฏิบัติธรรมของชาวต่างประเทศ
การจัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวต่างประเทศที่ปาย

เพื่อให้ชาวโลกได้เข้าถึงสันติสุขภายใน แนะนำการทำสมาธิด้วยวิธีง่าย ๆ และเป็นกลางแก่ชาวต่างชาติ โดยไม่ขัดแย้งกับความเชื่อหรือศาสนาดั้งเดิม ซึ่งตอนนี้มีชาวต่างชาติจากกว่า ๗๐ ประเทศ จากทุกศาสนา เข้าร่วมโครงการ

วัดพระธรรมกายลอนดอนมีการจัดหลักสูตรการทำสมาธิและการเจริญสติตามหลักพระพุทธศาสนา ที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร Barclays ใน Canary Wharf และสำนักงานสาขาหลายแห่ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก มีพระอาจารย์ไปสอนสมาธิให้กับอาจารย์นักศึกษาตามมหาวิทยาลัย ไปจัดอบรมสมาธิในองค์กรชั้นนำหลายๆแห่ง

จัดให้มีโครงการวิสาขบูชานานาชาติ ในประเทศมองโกเลีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ อินเดีย และแอฟริกาใต้

ในมองโกเลีย มีการจัดจัดให้มีโครงการวิสาขบูชานานาชาติ ทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน ณ เมืองหลวงอูลานบาตาร์ มีการนั่งสมาธิ จุดโคมประทีป และลอยโคมประทีป ถวายเป็นพุทธบูชานับหมื่นดวง สถานีโทรทัศน์แห่งชาติ NTV – ถ่ายทอดสดตลอดพิธี โครงการนี้ยังเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์เถรวาทจากประเทศไทย และคณะสงฆ์นิกายวัชรยานในประเทศมองโกเลีย นำไปสู่การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในแผ่นดินมองโกเลียให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง”

ที่มองโกเลีย มีการจัดงานเด็กดี V-Star ทุกปี ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ สถานีโทรทัศน์แห่งชาติมองโกเลีย ได้นำเสนอข่าวการทำกิจกรรมของเยาวชนวีสตาร์มองโกเลีย อย่างต่อเนื่อง

ในประเทศฟิลิปปินส์ จัดให้มีโครงการจุดประทีปโคมลานและโคมลอยเพื่อสันติภาพโลก ณ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ เมืองเมียเกา จังหวัดอิโลอิโล ได้รับความร่วมมือจากสถาบันสมาธิทางสายกลางและผู้นำศาสนาคริสต์ อิสลาม โดยประกอบพิธีจุดประทีปและลอยโคมขึ้นสู่ท้องฟ้ากว่า ๑๕,๑๘๕ โคม ภายใน ๑๐ นาที .. มากที่สุดในโลก มีชาวฟิลิปปินส์กว่า ๑๓,๐๐๐ คน มาร่วมงาน และนั่งสมาธิร่วมกัน ๒๐ นาที

ตักบาตรพระ ๓๐,๐๐๐ รูปที่พม่า
มีสาธุชนมาร่วมนับ ๑๐๐,๐๐๐ คน

ได้ดำริให้มีโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC : World-Peace Ethics Contest) เริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผู้สมัครสอบกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน รวม ๗๒ เชื้อชาติ จาก ๖ ทวีปทั่วโลก

วัดพระธรรมกายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด, มหาวิทยาลัยลอนดอน คิงส์คอลเลจ, มหาวิทยาลัยคอลเลจคอร์กประเทศไอร์แลนด์ เพื่อค้นคว้าวิจัยคำสอนพระพุทธศาสนายุคดั้งเดิม

นี่คือส่วนหนึ่งของผลงานวัดพระธรรมกายในต่างแดน และไม่ใช่แต่เพียงวัดพระธรรมกาย พระธรรมทูตในอีกหลายร้อยวัดทั่วโลก ต่างก็มีผลงานประจักด้วยเช่นเดียวกัน

การเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ…ไม่ง่าย!

อยู่ต่างประเทศ ต่างความเชื่อต่างวัฒนธรรม ในประเทศที่เคร่งศาสนา รัฐนำข้อห้ามในศาสนามาบังคับใช้เป็นกฎหมายทำให้สังคมและการเมืองของประเทศนั้นๆไม่ต้อนรับนักบวชต่างศาสนา มีภัยจากกลุ่มคนที่ใช้ความรุนแรงต่อต่างศาสนิก มีภัยพิบัติจากธรรมชาติ แผ่นดินไหว พายุ ต้องอดทนจากอากาศเหน็บหนาวติดลบ ต้องอดทนจากอากาศร้อนกลางทะเลทรายในบางประเทศ ภาษาที่ต่างกัน ก็ทำให้เกิดปัญหาการสื่อสาร
หลายประเทศประสบปัญหาค่าครองชีพสูงที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
พระธรรมทูตต้องทำตามมโนปณิธานโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จะบิณฑบาตเหมือนในประเทศไทยก็ไม่ได้
การที่พระภิกษุสงฆ์ จะไปเผยแผ่พระศาสนาและลงหลักปักฐานในต่างประเทศ ต้องอาศัยหัวใจนักสู้ที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยว
และพระกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคม ก็ต้องช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ภาพประกอบ : คณะพระธรรมทูตทั่วประเทศ ที่ มจร รับฟังโอวาท พระมหาเถระ ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคณะธรรมฑูต ก่อนไปเผยแผ่งานที่ต่างประเทศ
กิจกรรมคณะสงฆ์ธรรมยาตราเดินบิณฑบาตรโปรดญาติโยม

อดีตพระพรหมสิทธิ (ปัจจุบันพระธงชัย สุขณาโณ )
เคยดำรงตำแหน่งประทานพระกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นแม่ทัพของพระธรรมทูต มีหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับพระธรรมทูต ให้กับงานพระศาสนาในต่างแดน ปัจจุบันมีพระธรรมทูตหลายพันรูปที่เผยแผ่อยู่ต่างประเทศ
วัดและศูนย์ปฏิบัติธรรมไทยหลายร้อยแห่งทั่วโลก ที่เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยและชาวต่างชาติท้องถิ่น
ก็ล้วนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากท่านทั้งหมด
มิใช่แต่เพียงวัดพระธรรมกายแห่งเดียวเท่านั้น
ข้อกล่าวหา ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์วัดพระธรรมกายของท่าน จึงไม่เป็นความจริง

มีเพียงข้อหาเรื่องการทุจริตเงินทอนวัด อยู่ระหว่างพิจารณาในชั้นศาล ซึ่งไม่ขอก้าวล่วง ส่วนข้อกล่าวหาอื่นๆเลื่อนลอยและไม่มีมูล
ระหว่างกระบวนการยุติธรรม ท่านก็ใช้ชีวิตแบบพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป
สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และยังมั่นคงในเพศสมณะทุกประการ ซึ่งข้อวัตรปฏิบัตรดังกล่าว ยังแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ในข้อกล่าวหาอื่นๆของท่าน ทั้งทางโลกและทางธรรมอีกด้วย

ที่มาภาพและเนื้อหา

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้