เครื่องกันหนาวพระ

ถวายเครื่องกันหนาว : เสริมสร้างฐานทัพนักสร้างบารมี

แชร์ให้เพื่อนเลย

“ทหารอากาศ ใช้เครื่องบินใช้อากาศยาน เป็นฐานรองรับในการทำภารกิจ
ทหารเรือ ก็ใช้เรือเป็นฐานรองรับในการทำภารกิจ
ทหารบก ก็ใช้ยุทธภูมิที่ซ่อนเร้นเป็นสถานที่ทำภารกิจ
เช่นเดียวกัน….
เมื่อเราทำใจหยุดใจนิ่ง ทำความบริสุทธิ์ให้เกิดแก่ใจ ก็ต้องใช้กายหยาบเป็นสถานที่ตั้งรองรับภารกิจ

เมื่อเราหลับตารวมใจ ใจจะเข้าไปสู่ภายในได้ง่าย

ผ่านความพึงพอใจในที่ๆเราวางใจ

ความพึงพอใจที่ต่อเนื่อง จะนำไปสู่ความสบาย

ความสบายที่ต่อเนื่องจะนำเข้าไปสู่ความสุขภายใน

ความสุขภายในที่ต่อเนื่อง จะนำไปสู่ประสบการณ์ภายใน

แต่ที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลนี้

จะดำเนินไปได้ต้องอาศัยฐานรองรับที่สบาย

ในฤดูหนาวที่อากาศเย็นกว่าปกติ

เครื่องกันหนาวพระ
พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว แด่คณะพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เครื่องกันหนาวที่อยู่ต่อหน้า ที่พวกเราทั้งหลายจะมาถวายในครั้งนี้

ย่อมให้ความอบอุ่น ป้องกันความหนาวเกินกว่าปกติ

ทำให้ร่างกายสบาย

เมื่อกายสบาย ใจก็สามารถเข้าไปสู่ภายในได้อย่างง่าย

ความก้าวหน้าความลุ่มลึกในการปฏิบัติธรรมอันเกิดจากเครื่องกันหนาวที่ได้ถวายนี้

ท่านทั้งหลายก็ย่อมมีอานิสงส์แห่งบุญที่พระภิกษุสามเณรได้ประพฤติปฏิบัติธรรมไปด้วย

นอกจากนั้นในช่วงที่อากาศร้อนแดดจัดๆ

หากพระภิกษุสามเณรมีภารกิจที่ต้องทำงานทำภารกิจกลางแดด

เครื่องกันหนาวเหล่านี้ ก็แปลเปลี่ยนเป็นเครื่องกันแดด

ป้องกันไม่ให้ร่างกายเสียน้ำและเสียเหงื่อมากเกินไป

ทำให้สามารถรองรับภารกิจได้ โดยที่ยังมีสุขภาพที่แข็งแรง

โดยเฉพาะในเวลาค่ำที่อากาศเย็นจัด

เครื่องกันหนาวเหล่านี้ก็ทำให้พระภิกษุสามเณรหลับด้วยความสบาย

ร่างกายก็อบอุ่น

ตื่นมาด้วยสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน

ทานกุศลที่ท่านได้ตั้งใจกระทำดีแล้วนี้

ไม่ได้ถูกต้องเฉพาะพระภิกษุสามเณรที่มารับถวายไทยธรรมอยู่เพียงเท่านี้

พระภิกษุสามเณรที่ใช้เครื่องกันหนาวของท่านทานะบดีทั้งหลาย

อยู่ในความดูแลของวัดพระธรรมกายประมาณ ๓,๐๐๐ กว่ารูป

ทั้งที่วัดพระธรรมกาย ที่วัดสาขาในต่างจังหวัด และในต่างประเทศ

ใครจำเป็นต้องใช้ก็จะมาเบิกทั้งปี

เพราะฉะนั้นให้เราขยายใจของเราให้กว้าง

ว่าวัตถุทานที่เราได้ถวายครั้งนี้

ไปถึงกับคณะพระภิกษุสามเณรหมู่ใหญ่ ๓,๐๐๐ กว่ารูป

ให้เราพิจารณาดูเถอะว่า

ถวายทานครั้งหนึ่งเป็นสังฆทานภิกษุสามเณรมากมายขนาดนี้

เป็นบุญลาภอันประเสริฐของเราแล้ว

ที่เราได้มีโอกาสมีวัตถุทานมีไทยธรรมและมีศรัทธา

ให้ระลึกถึงบุญนี้ให้ดี อธิษฐานให้ดี

ธรรมะอันใดที่ท่านได้ปฏิบัติลุ่มลึกก้าวหน้าเพียงไร

ขอให้เรามีส่วนบุญไปด้วย

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอันใดที่เกิดขึ้น

ก็ขอให้เรามีสุขภาพแข็งแรงไปด้วย

ให้มีเครื่องนุ่งห่มที่ประณีตงดงามรองรับการสร้างบารมี

ทั้งในมนุษย์ทั้งในเทวโลกและสุขในพระนิพพาน”

นี่คือธรรมเทศนา พระครูวิบูลนิติธรรม (ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล) ในวันถวายเครื่องกันหนาวเป็นสังฆทาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พระครูวิบูลนิติธรรม (ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล) ประธานสงฆ์ ในวันถวายเครื่องกันหนาวเป็นสังฆทาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

จะเห็นได้ว่า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียว ยังนำมาซึ่งแสงสว่างให้กับโลก นำพาสัตว์โลกทั้งหลายได้รู้จักความจริงของชีวิต รู้วิธีถางทางแห่งพระนิพพาน
สามเณรนิโครธรูปเดียว ยังนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบัน
พระคุณานันทเถระรูปเดียว ยังสามารถกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในศรีลังกาจากการถูกรุกรานจากต่างศาสนา ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองได้
ทุกคนต่างมีร่างกายเป็นฐานทัพสร้างบารมี
ร่างกายของเราจะเป็นฐานทัพที่มีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์ที่สุดต่อตนเองและพระศาสนา
เมื่อได้บวชครองผ้ากาสาวพัสตร์
ได้ฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะภายใต้พระธรรมวินัย ๒๒๗ ข้อ
ได้เป็นเนื้อนาบุญ เป็นทางผ่านแห่งบุญของสาธุชนมหาศาล
ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย ให้มนุษย์เทวดากราบไหว้

การ์ดเชิญร่วมพิธีปลงผมธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปีหลวงพ่อทัตตชีโว

โครงการบวชพระ ๑,๐๐๐ รูปที่กำลังเปิดรับสมัคร
จึงเป็นโอกาสของชายแมนๆได้เข้ามาเป็นอายุพระพุทธศาสนา
เป็นโอกาสของพุทธบริษัทสี่ทุกคน ที่จะได้สร้างบุญใหญ่
ด้วยการชวนบวชพระ
ตักบาตรถวายสังฆทานพระเรือนพันเรือนหมื่น
จะได้เห็นธรรมยาตราของพิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ที่สงบเสงี่ยมสง่างาม ดังเช่นยุคพุทธกาลอีกครั้ง
รวมถึงจะได้เห็นภาพหมู่สงฆ์และพุทธบริษัทสี่รวมใจ สวดธรรมจักรฉลองชัยชิตังเม ๑,๙๗๐,๐๐๐,๐๗๙ จบ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม
เพื่อจะได้หมายเอาบุญนี้ถวายบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ และหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กด้วย

ที่มาภาพและเนื้อหา

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้