วิสาขบูชา :: วันที่มนุษย์ได้รู้ความจริงของชีวิต

แชร์ให้เพื่อนเลย

เราอาจกล่าวได้ว่า ภัยที่ร้ายแรงที่สุดของมนุษยชาติ
ก็คือ “สงคราม
ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์.. ก่อขึ้นมาเอง
และตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของโลกนี้..
ก็ยังไม่เคยมียุคใดว่างเว้นจากสงครามอย่างเด็ดขาดได้เลย
คำว่า “สันติภาพ” จึงเป็นสิ่งที่ชาวโลกพากันแสวงหามาโดยตลอด

สงคราม และ ความสงบ
ภาพตัวอย่าง : การฝึกซ้อมรบ เพื่อการทำสงคราม 

มหาอำนาจยุคล่าอาณานิคม

ในยุคล่าอาณานิคม
อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมัน อเมริกา และอีกหลายๆประเทศ
แข่งกันตีเมืองขึ้น แย่งกันเป็นมหาอำนาจ
เพื่อได้เป็นเจ้าของทรัพยากรต่างๆทั่วโลก
จนเกิดความขัดแย้ง เกิดสงครามโลกหลายครั้ง
ต้องเสียเลือดเนื้อ มีการฆ่าล้างเผาพันธุ์
เหตุการณ์ระเบิดล้างเมืองฮิโรชิมาคือตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง : ทหารฝ่ายมหาอำนาจอเมริกันเตรียมพร้อมรบ
ตัวอย่างภาพ : การทำสงครามยุคล่าอาณานิคม

มหาอำนาจยุคปัจจุบัน

การช่วงชิงความเป็นมหาอำนาจในปัจจุบัน เปลี่ยนจากการทำสงครามฆ่าฟัน มาเป็นสงครามเศรษฐกิจ
การช่วงชิงเกิดขึ้นตั้งแต่ระหว่างบุคคลเรื่อยไปถึงระดับประเทศ
มีระบบปลาใหญ่กินปลาเล็ก
ใครทุนหนา มีอำนาจ มีเส้นสาย..ได้เปรียบ
คนรวยกว้านซื้อธุรกิจ หรือที่ดินเพื่อสะสม
มีการกีดกัน ผูกขาด กินรวบทางการค้า
แบรนด์ต่างๆแย่งกันเป็นเจ้าตลาด
ต้องสร้างกระแส ออกแฟชั่นใหม่ๆ
ทำทุกวิถีทางเพื่อจูงใจให้คนบริโภคมากขึ้น
กระเป๋า เสื้อผ้า โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องเปลี่ยนบ่อยๆทั้งๆที่ยังใช้ต่อได้อีกนาน
ผลิตพันธ์ที่ซื้อครั้งเดียวใช้ได้เป็น ๑๐-๒๐ ปี
แทบไม่มีอีกแล้ว
ทรัพยากรโลกถูกใช้ไม่บันยะบันยัง จนเกิดการแย่งชิงในรูปแบบต่างๆ
สงครามการค้าระหว่างประเทศจีนกับอเมริกา
ก็กำลังทำให้เศรษฐกิจปั่นป่วนไปทั้งโลก
ตะวันออกกลาง มีการก่อการร้าย มีการแย่งชิงน้ำมัน แทรกแซงทางการเมือง
คนต้องอพยพหนีภัยไปยุโรปหลายล้านคน
จนเกิดวิกฤตการณ์ลามไปทั่วทั้งโลก
วิกฤตการณ์เวเนซุเอลา ประชาชนไม่มีไฟฟ้า น้ำสะอาดมีค่ายิ่งกว่าทองคำ
ถึงกับต้องรองน้ำจากท่อระบายน้ำมาใช้ดื่มกิน

กิเลสทำให้มนุษย์เป็นศัตรูกัน

ซึ่งสาเหตุที่เกิดความวุ่นวายทั้งหลาย หลวงพ่อเคยบอกเอาไว้ว่า
“ทรัพยากรในโลกนี้เป็นของกลาง ๆ
ที่จริงจะต้องมาแบ่งปันกันเพื่อใช้ทรัพยากรนั้นให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ
เพื่อให้ทุกคนได้แสวงหาสันติสุขภายใน แสวงหาธรรมะภายใน เมื่อทุกคนเข้าถึงสันติสุขภายใน สันติภาพภายนอกก็จะเกิดขึ้น
แต่พอความโลภเข้าไปสิง ความคิดก็แปรปรวน”
หลวงพ่อบอกว่า
“มีคนเพียงไม่กี่คนที่ความคิดแปรปรวน อยากได้ผลประโยชน์
พอผลประโยชน์ขัดกันก็เกิดการทะเลาะกัน
ใครมีอำนาจ มีเทคโนโลยีดีกว่าก็เข้าไปบังคับเพื่อที่จะเอาผลประโยชน์นั้น คือ..
แทนที่จะเอาบ้าง เล่นจะเอาหมด
จึงเกิดปัญหา
เมื่อปัญหาเกิดขึ้น ใครที่สู้ไม่ได้ ก็ผูกเจ็บ ผูกพยาบาทไว้ในใจ
พอผูกพยาบาท ก็หาโอกาส
พอหาโอกาสได้ ก็ได้โอกาส
พอได้โอกาส การทำลายล้าง การแก้แค้นเอาคืนก็เกิดขึ้น”

ซึ่งท่านบอกว่ามีวิธีแก้ไขเพียงวิธีเดียวคือ
“ต้องระงับด้วยการไม่จองเวร”
เพราะถ้าผูกเวรกันมันก็ไม่จบ เกิดเป็นวัฏจักร กิเลส กรรม วิบาก
กิเลสทำให้คิดแค้น
คิดแค้นก็ล้างแค้น
พอล้างแค้นก็มีผล
พอมีผลก็ไปเสวยทุกข์วนเวียนกันอยู่อย่างนี้
มันก็ไม่ตัดวิบาก ..
จะตัดวิบากได้
ต้องไม่ล้างแค้น ต้องเลิกจองเวรกัน ให้อภัย แล้วก็ปรองดอง
มนุษย์ควรจะรักใคร่กัน
เพราะทั้งคู่ไม่ใช่ศัตรูที่แท้จริงนะ
แต่ถูกกิเลสบังคับ ย้อมจิต หุ้มจิตเอาไว้ ให้มีความเห็นผิด จำผิด รู้ผิด เข้าใจผิด ก็เลยเป็นศัตรูกัน
แต่ศัตรูที่แท้จริง คือ พญามารที่เขาสอดผังอวิชชามา
ซึ่งประกอบด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง เข้ามาครอบงำมวลมนุษยชาติ
แล้วก็เอาผลประโยชน์มาล่อบ้าง ให้มีความโลภ ถ้าไม่ได้ก็โกรธ พยายามหาทางเอาให้ได้ ด้วยความหลง ด้วยโมหะ
ความโลภ โกรธ หลง ก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้
เพราะฉะนั้นศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่มนุษย์ต่อมนุษย์ แต่ว่าเป็นพญามาร
กิเลสอาสวะ คือ เครื่องมือของพญามาร
เราต้องขจัดให้สิ้นไป ให้หมดไป
อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชชา
แต่ที่จะเข้าใจอย่างนี้ได้ มันก็มีไม่มาก หรือบางทีไม่รู้เลย
เมื่อไม่รู้เลย ก็รบกันเอง ก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ หาทางออกไม่จบ
เพราะฉะนั้น ต้องเลิกจองเวร แล้วก็หันมาปรองดองกัน”

วิสาขบูชา วันที่มนุษย์ได้รู้ความจริงของชีวิต

วันวิสาขบูชาที่กำลังจะถึงนี้
หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านให้ความสำคัญมาก
เพราะเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันสำคัญสากลของโลก
“เป็นวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า..
ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
มาพ้องตรงในวันเดียวกัน

ภาพตัวอย่าง : คณะสงฆ์เดินประทักษิณ

ภายนอกทรงประสูติที่หนึ่ง ตรัสรู้ที่หนึ่ง และปรินิพพานอีกที่หนึ่ง
แต่ในแง่การปฏิบัติภายใน..
ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานอยู่ที่เดียวกัน
คือที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ของพระองค์ท่าน
ดังนั้นศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในโลก
เป็นทางไปของพระอริยเจ้า พระอรหันต์
เป็นทางบรรลุมรรคผลนิพพานของทุกๆ คนในโลก
ที่จะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้
เพื่อให้ได้บรรลุธรรม บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์
มาพบพระพุทธศาสนา ได้มีดวงตาเห็นธรรม”

ภาพตัวอย่างการปฏิบัติธรรมของคณะสาธุชน มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่

เพราะฉะนั้น วันนี้จึงเป็นวันที่มีความหมายต่อตัวเราและชาวโลกเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากเพราะมีวันนี้เกิดขึ้น
เราจึงมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
และได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ได้รู้ถึงหนทางดับทุกข์
รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติไปเพื่อให้พ้นจากทุกข์เข้าถึงธรรม

ภาพตัวอย่าง : การเดินเวียนเทียนโคมประทีปในวันวิสาขบูชา

หมายเหตุความรู้เพิ่มเติมเรื่องพญามาร

มาร คือผู้ขวางความดี ขัดขวางหนทางของการสร้างบารมี คอยล้างผลาญทำลายความดีของมนุษย์
มารประกอบไปด้วย 5 ฝูง ได้แก่
ขันธมาร กิเลสมาร
อภิสังขารมาร มัจจุมาร เทวปุตตมาร
อ่านขยายความเพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มาภาพและเนื้อหา

 

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้