สามเณร ผู้เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

แชร์ให้เพื่อนเลย

นักสร้างกำลังใจหรือนักสร้างแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตทางโลก มีมากมาย
แต่นักสร้างแรงบันดาลใจให้คนอยากทำความดี กลับมีไม่มาก
เมื่อใครสักคนมีสัมมาทิฎฐิริเริ่มอยากทำความดี สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับโลกอย่างคาดไม่ถึง
เหมือนตัวอย่างเรื่องราวของพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อ 2000 กว่าปีที่ผ่านมา

ภาพตัวอย่างประกอบ : ธงตราธรรมจักร สัญญลักษณ์ธงของพระพุทธศาสนา

การเดินของสามเณรนิโครธ เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

พระเจ้าอโศกมหาราช ท่านเป็นราชาชาตินักรบ ทำศึกสงครามตีแคว้นต่างๆไม่หยุดหย่อน
แต่เมื่อวันหนึ่ง พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นอากัปกิริยาการเดินบิณฑบาตรของสามเณรนิโครธ อายุ 7 ขวบ
ที่มีความสงบเสงี่ยมสง่างาม แตกต่างจากนักบวชทั่วไป
ก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาในทันที
จึงทรงนิมนต์รับบาตรและสนทนาธรรม

ภาพประกอบสามเณรเดินบิณฑบาต

ทัศนานุตริยะในครั้งนั้น เหมือนเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว..
ได้จุดประกายให้พระเจ้าอโศกได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทำให้พระองค์เลิกการรบทัพจับศึก และขอเป็นธรรมะราชา คือ เป็นใหญ่โดยธรรม
พระองค์ได้ส่งสมณะทูต 9 สาย เผยแผ่พระธรรมไปทั่วโลก
1 ใน 9 สายคือ พระโสณะพุทธและพระอุตตระเผยแผ่พระพุทธศาสนามายังดินแดนสุวรรณภูมิ คือประเทศไทยในปัจจุบัน
วิหาร 84000 แห่งทั่วประเทศ และตามสถานที่สำคัญที่เนื่องด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระเจ้าอโศกได้สร้างไว้
ตอนนี้กลายเป็นสถานที่สำคัญของโลก เป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธ
เป็นพยานวัตถุยืนยันของการมีอยู่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยืนยันเนื้อหาเรื่องราวในพระไตรปิฎกว่าเป็นความจริง

ภาพบรรพชาสามเณรกำลังถือผ้าไตรทำพิธีคล้องอังสะ ในโครงการบรรพชาสามเณร

บวชสามเณร 10,000 รูป แรงบันดาลใจให้โลกเปลี่ยนแปลง

สำหรับโครงการบวชสามเณรในปีนี้
ถึงแม้สามเณรจะมีวัยวุฒิไม่มาก
แต่เมื่อตั้งใจปฏิบัติตามธรรมะที่พระอาจารย์แนะนำ
ได้ฝึกความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพ การตรงเวลา และได้นั่งสมาธิ

ตัวอย่างภาพประกอบ กิจกรรมสอนทำความสะอาดพื้นวิหารคต ทำให้เด็กๆใจผ่องใส มีความสนุกในการถูพื้น รู้วิธีการทำความสะอาดที่ถูกวิธี
ภาพตัวอย่าง ทำกิจกรรมการล้างจาน 
ภาพตัวอย่าง : ทีมพระพี่เลี้ยงกำลังสอนการทำความสะอาดโถสุขาอย่างถูกวิธี

ก็จะทำให้เรามีนิสัยดีๆจากธรรมะพระพุทธเจ้า
จะเป็นทัศนานุตริยะต่อผู้พบเห็น
เป็นลูกที่พ่อแม่ภูมิใจ
และทุกภาพประวัติศาสตร์กิจกรรม ที่เห็นถึงความพร้อมเพียงของสามเณรจำนวนมาก ที่สงบเสงี่ยมสง่างาม

ภาพตัวอย่าง : ภาพเด็กๆ กำลังสวดมนต์
ภาพตัวอย่าง : เด็กๆกำลังฝึกนั่งสมาธิ

ก็จะเป็นหลักฐานยืนยันต่อคนทั้งโลกว่า..
ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอกาลิโก เป็นของง่าย ใครๆก็เข้าถึงได้
เป็นเรื่องของใจ ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับวัยวุฒิ หรือปริญญาความสามารถทางโลก
จะเป็นต้นบุญต้นแบบ ยังความเลื่อมใสศรัทธาของชาวโลกให้เกิดขึ้น
เป็นแรงบันดาลใจให้คนอยากทำความดี และจะจุดประกายทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
บุญจากการบวชและตั้งใจปฏิบัติธรรมนี้ ก็จะประคับประคองให้สามเณรมีเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องและดีงามต่อไป

ภาพตัวอย่าง : ภาพกิจกรรมกำลังถ่ายภาพหมู่หลังทำพิธีประทักษิณและวันทาเจดีย์

 

ภาพตัวอย่าง :กิจกรรม ประทักษิณและวันทาเจดีย์

หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เคยให้โอวาทในรายการธรรมะเพื่อประชาชนเรื่องสามเณรนิโครธไว้ว่า
“อนุภาพของผู้ได้ชื่อว่าเป็นสมณะแท้นั้น
สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจผู้ไม่ได้เลื่อมใสในพระศาสนา ให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก
ผู้ที่ได้ชื่อว่าสมณะนั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เอาผ้าเหลืองมาห่มคลุมกายเพียงอย่างเดียว
แต่ข้องเกี่ยวไปถึงจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์สงบนิ่งอยู่ภายในด้วย
สมณะคือบุคคลต้นแบบในอุดมคติของชาวโลก”

ภาพตัวอย่าง : ประธานสงฆ์ในพิธีคล้องอังสะ
ภาพตัวอย่าง : กิจกรรมการแต่งกายแบบสมณะ หลังจากเสร็จพิธีคล้องอังสะ
ภาพตัวอย่าง : พระพี่เลี้ยงสอนสามเณรในการห่มจีวรที่ถูกวิธี และสวยงาม เพื่อเป็นที่เลื่อมใสต่อศรัทธาคณะสาธุชน

“คนดีและความดีหากมีอยู่ในที่ใดย่อมทำให้ที่แห่งนั้นมีความสุข
เรื่องราวของความดีและวิถีชีวิตของคนดี ยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการทำความดีอย่างกว้างขวางต่อเนื่องไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เหมือนอย่างชีวิตของนิโครธสามเณรที่นึกถึงคราใดก็ปลื้มใจทุกที
เพราะท่านเป็นต้นเหตุให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาถึงยุคของพวกเรา
ฉะนั้น เราต้องรักษาพระพุทธศาสนาให้ยิ่งด้วยชีวิต
แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้
จะได้เป็นอายุพระพุทธศาสนากันทุกคนนะจ๊ะ”

 

ภาพตัวอย่าง : ประธานสงฆ์ และคณะ ร่วมถ่ายภาพในกิจกรรมพิธีคล้องอังสะ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล และรูปภาพ

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้