อุโบสถำพระไตรปิฎก

โบสถ์พระไตรปิฎก อายุพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย

แชร์ให้เพื่อนเลย

เมื่อยุคเวลาของการสร้างคนพุทธให้เข้มแข็งมาถึงแล้ว
โบสถ์นี่แหละ จะเป็นฐานที่มั่น
สร้างคนดี ก่อเกิดความดีให้เต็มแผ่นดินไทย และให้เข้มแข็งไปทั่วโลก

หลวงพ่อคุณครูไม่เล็กได้อธิบายความสำคัญของโบสถ์ไว้ว่า

  • โบสถ์เป็นที่ทำสังฆกรรมหรือพิธีของสงฆ์

“โบสถ์เป็นเหมือนจำลองเอาอายตนนิพพานมาไว้บนพื้นมนุษย์
เพื่อให้พระสงฆ์ได้ทำสังฆกรรมกัน ด้วยความรู้สึกเหมือนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ดังนั้นพระภิกษุทุกรูปต่างต้องชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าโบสถ์ เพื่อทำสังฆกรรม”

  • โบสถ์ใช้เป็นที่สำหรับบวชพระ

“ในพระวินัย กำหนดว่าพระต้องบวชในโบสถ์ บวชนอกโบสถ์ไม่ได้
เพราะฉะนั้นโบสถ์จึงเหมือนกับเป็นที่ยกระดับจิตใจของคน
คือยกระดับจากคนธรรมดาให้เป็นพระ
ซึ่งเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย”

โบสถ์พระไตรปิฎกสำคัญอย่างไร

โบสถ์วัดพระธรรมกายสร้างขึ้นมา เดิมทีตั้งใจว่าจะรองรับพระสงฆ์เพียง ๒๑ รูป
แต่เมื่อวิชชาธรรมกายขยายไปทั่วโลก
วัดมีพระจำพรรษากว่า ๑,๐๐๐ รูป
พระส่วนหนึ่งต้องทำสังฆกรรมกลางแดดฝน
โบสถ์พระไตรปิฎกจึงต้องถือกำเนิดขึ้นมา
เพื่อให้ท่านปลดกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศ ถวายความสะดวกสบาย ถวายโอกาสให้ท่านหยุดใจบำเพ็ญสมณะธรรม

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีพระเป็นทัพหน้า
โบสถ์แห่งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
ตลอด ๓๙ ปีที่ผ่านมา
ผ่านการบวชพระไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ รูป
บวชพระมากที่สุดในโลกก็ว่าได้
พระทุกรูปที่บวชและทำสังฆกรรมที่นี่
ล้วนมีเป้าหมายเพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์ มุ่งสู่ที่สุดแห่งธรรม
เช่นเดียวกับมโนปณิธานของพระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่สด จนฺทสโร)

โบสถ์พระไตรปิฎก
ภาพประกอบโบสถ์พระไตรปิฎก พิธีเปิดม่านมงคลบรมจักรโบสถ์พระไตรปิฎกแรกของโลก

การฝังลูกนิมิต คือการทำให้โบสถ์สมบูรณ์

หลวงพ่อคุณครูไม่เล็กเคยอธิบายไว้
“ลูกนิมิตคือลูกหินที่ทำเป็นลูกกลม โตประมาณเท่าบาตร
เอาไว้ฝังลงในดิน เพื่อเป็นเครื่องหมายบอกเขตโบสถ์
ลูกนิมิตเป็นส่วนประกอบหนึ่งของโบสถ์
สร้างโบสถ์แล้ว ก็ต้องฝังลูกนิมิตแสดงอาณาเขต
และอาณาเขตของโบสถ์ ก็เป็นเงื่อนไขความสมบูรณ์ในการทำสังฆกรรมหลายอย่างตามพระวินัย”
แม้นิมิตหรือเครื่องหมายจะสลายไปตามกาลเวลา แต่พัทธสีมาก็จะยังคงอยู่คู่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายตลอดไป

ลูกนิมิต
ผูกพัทสีมาฝังลูกนิมิตพระไตรปิฎกหลังแรกของโลก

วันที่ ๗ เดือน ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้จึงสำคัญมาก
เพราะการฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาในวันนั้น
ทำให้โบสถ์พระไตรปิฎกเป็นโบสถ์ที่สมบูรณ์
รองรับโครงการบวชพระ ๕,๐๐๐ รูปในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึง
เพราะโบสถ์เดิม ไม่อาจรองรับจำนวนสงฆ์จำนวนมากขนาดนั้นได้

คุณครูไม่เล็กท่านบอกว่า
“ต่อตั้งแต่นี้ไปวัดพระธรรมกายของเราเข้าสู่อีกยุคหนึ่งแล้ว”
“ถึงเวลาของการสร้างคนพุทธให้เข้มแข็ง อย่างน้อยให้เต็มแผ่นดินไทย และให้เข้มแข็งไปทั่วโลก โดยมีพวกเราทุกคนทุกรูปเป็นกำลังสำคัญ”

พระยิ่งมาก พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายยิ่งตั้งมั่นอีกนานแสนนาน
เราได้บวชสามเณร ๑๐,๐๐๐ รูปเป็นปฐมเริ่มไปแล้ว
ด้วยโบสถ์แห่งนี้ เราอาจมีโอกาสได้เห็นพระลงอุโบสถ
สวดปาฏิโมกข์ ปวารณาออกพรรษา หรือกรานกฐินเป็นเรือนหมื่นรูปในเร็วๆนี้ก็ได้
เราผู้สถาปนา ก็จะเป็นอายุพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ให้คงอยู่คู่โลกไปอีกนานแสนนาน

ที่มาภาพและเนื้อหา

รายการหลวงพ่อตอบปัญหา การทำบุญด้วยการสร้างโบสถ์และฝังลูกนิมิตจะได้บุญอย่างไร

๖๒๐๕๐๕ สัมมนาพิเศษ พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข, พระมหาสุราช ชาติชญฺโญ

เข้าชมวิดีโอโบสถพระไตรปิฎกได้เพิ่ม ที่นี้

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้