สวดธรรมจักรเชื่อมสายบุญ แผ่เมตตาฟอกใจให้จิตเกษม

แชร์ให้เพื่อนเลย

อวัยวะในร่างกายของเราต่างมีหน้าที่
ปอด เป็นเครื่องฟอกอากาศ นำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย เอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา
ไต ไว้ฟอกเลือด นำของเสียออกจากเลือด
ตับ นอกจากผลิตน้ำย่อยที่เรียกว่าน้ำดี ยังทำหน้าที่กำจัดสารพิษออกจากร่างกาย

ใจก็เช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องของใจไว้ว่า
“ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ, ตญฺจโข อาคนฺตุเกหิ อุปกิเลเสหิ อุปกิลิฏฺฐํ”
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้มีสภาพประภัสสรผ่องใส แต่ที่เศร้าหมองไปนั้น เพราะมีอุปกิเลสเป็นแขกจรเข้ามาในภายหลัง”
ในทางพระพุทธศาสนามีวิธีการและหนทางที่ง่ายๆเพื่อยกระดับจิตให้ผ่องใสกลับมาบริสุทธิ์ดังเดิม

คุณครูไม่ใหญ่เคยให้โอวาทว่า
“การแผ่เมตตานี้เป็นเรื่องของความนุ่มนวลของใจ  ความสะอาดบริสุทธิ์ของใจ
ซึ่งใครก็ไม่สามารถทำให้ใครบริสุทธิ์ได้
มีแต่ตนเองเท่านั้น ที่สามารถทำตนเองให้บริสุทธิ์ได้
เพราะความสะอาดบริสุทธิ์ และความนุ่มนวลของจิต ที่ประกอบด้วยเมตตาธรรม
จะทำให้เราเข้าถึงธรรมที่ละเอียด ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปได้อย่างง่ายดาย”
“ให้สวดธรรมจักร แผ่เมตตาไปเรื่อยๆ แผ่ขยายความสุขความบริสุทธิ์ออกไป”

ไม่ใช่แค่ฟอกใจเรา แต่ยังไปถึงชาวโลกด้วย

“ให้แผ่เมตตา ด้วยใจที่ใสๆ ใจที่เป็นสุข มีแต่ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่ผูกเวรกับใครเลย”
“ถ้าใจเราเป็นสุข…จะขยายรุกเงียบไปในบรรยากาศ ซึมลึกเข้าไปในใจ สัตวโลก ขันธโลก อากาศโลก สัตวโลก
คือ ใจ ให้ทำใจให้ใสๆ พญามารจะมาครอบครองเราไม่ได้ เพราะเราดูแลใจเราได้เป็นอย่างดี เกลี้ยง ใส สะอาด บริสุทธิ์
พญามารเข้ามาบัญชาการในเห็น จำ คิด รู้ เราไม่ได้ จะขยายไปที่กาย ระบบประสาท กล้ามเนื้อ แล้วก็รุกเงียบไปในบรรยากาศเข้าไปในใจ แล้วก็ไปกลับจิตกลับใจเขา(ผู้คน) ให้ใสสะอาด

พระมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

เชื่อมสายบุญกับพระพุทธเจ้าล้านพระองค์

“ที่เจดีย์ตรงนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้สวดจะมีสายบุญเชื่อมกับพระพุทธเจ้าทั้งล้านพระองค์เลย”
“พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ สำคัญมาก ไปบูชาที่ตรงนั้น จิตจะถูกยกระดับ เหมือนเราไปเชื่อมสายบุญกับพระพุทธเจ้าล้านพระองค์”
“ที่เจดีย์เป็นจุดที่สว่างที่สุด เพราะฉะนั้น จึงใช้คำว่า  “สำคัญมาก”

“บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระสูตรนี้กว่าจะได้มา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสร้างบารมียาวนานถึง 20 อสงไขยแสนมหากัป
สละทรัพย์ อวัยวะ และชีวิต ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง
พอสละชีวิตเพื่อความดีครั้งหนึ่ง จิตจะถูกยกระดับ
สละชีวิตเพื่อจิตที่บริสุทธิ์ จิตจึงถูกยกระดับให้สูงขึ้น
เหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมารของเรา
สละชีวิตเพื่อความดี ปักใจมั่นในการปฏิบัติธรรม…ถ้าไม่ได้ตายเถอะ
เพื่อที่จะบรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุ จิตก็ถูกยกระดับให้สูงขึ้น ให้บริสุทธิ์ขึ้น
พอจิตตกศูนย์ก็เห็นดวงธรรมภายใน”

วันธรรมชัย วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคมนี้
เป็นวันประกาศชัยชนะ ของผู้ชนะโดยธรรม
ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ให้ถึง 662,000,000 จบ ให้สำเร็จกันนะครับ

ที่มาเนื่อหาและรูปภาพ

คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ สวดธัมมจักกัปปวัตตสูตร 1 ล้านจบ” ภายในพรรษานี้

บทความโอวาทคุณครูไม่ใหญ่เรื่องเมตตาธรรม

ภาพจากเพจการบ้าน

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้