สวดธรรมจักร เปลี่ยนโลกให้เป็นดินแดนศิวิไลซ์

แชร์ให้เพื่อนเลย

ในยุคที่ผู้มีกิเลสมาก

หลวงพ่อทัตตชีโวเล่าให้ฟังว่า

สาเหตุที่โลกและจักรวาลต้องพินาศแตกดับไป
เพราะกิเลสในใจของมนุษย์เป็นตัวการ
เมื่อใดที่โลกมากด้วยโทสะ ย่อมพินาศด้วยไฟบรรลัยกัลป์
เมื่อใดที่โลกมากด้วยราคะ ย่อมพินาศด้วยน้ำบรรลัยกัลป์
เมื่อใดที่โลกมากด้วยโมหะ ย่อมพินาศด้วยลมบรรลัยกัลป์

ในยุคที่ผู้มีกิเลสเบาบาง

คือยุคพระศรีอริยเมตไตรย์
โลกมนุษย์มากด้วยคนมีบุญที่สั่งสมบุญมาดีแล้ว
มนุษย์จะอายุยืน 80,000 ปี
แผ่นดินจะราบเรียบสม่ำเสมอกันดูสวยงามเหมือนบนสวรรค์ชั้นฟ้า
ห้วยหนองคลองบึง น้ำจะเต็มเปี่ยมตลอดเวลา
ฝนจะตกทั่วฟ้าทุก 15 วัน ในเวลาใกล้รุ่ง
อากาศจะมีฤดูเดียวคือฤดูสบาย
ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์จึงได้ชื่อว่ายุคศิวิไลว์อันน่าอัศจรรย์

โลกปัจจุบัน

พระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเมื่อ 2500 ปีที่ผ่านมา
พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ เป็นพระสูตรแรก
มีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นคือท่านอัญญาโกณทัญญะ
พระรัตนตรัยครบองค์ 3
พระพุทธศาสนาได้บังเกิดขึ้นแล้ว
เสมือนหนึ่งว่ากงล้อแห่งธรรมจักรได้เคลื่อนแล้ว ณ ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน
ได้ปิดอบาย เปิดสวรรค์ เปิดทางนิพพานแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนับไม่ถ้วน

ผ่านมาถึงกึ่งพุทธกาล
ถึงเวลาที่เราจะต้องมาช่วยขับเคลื่อนธรรมจักรให้มีพลังอีกครั้งดั่งเช่นพุทธกาล
ด้วยบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ มหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย

มีผู้รู้เคยแนะนำไว้ว่า

ให้สวดด้วยความมีศรัทธามั่นต่อหลวงพ่อ หลวงปู่ คุณยาย และวิชชาธรรมกาย ที่ศูนย์กลางกาย
มีจุดหมายถวายเป็นบุญให้กับหลวงพ่อผู้สถิตย์อยู่ในใจเราตลอดเวลา

เป็นหนทางที่ง่ายที่สุดแล้วที่จะขับดันชีวิตของเรา ให้เดินอยู่บน อยู่ในเส้นทางที่สว่างไสวทั้งภายนอกภายใน จะดึงดูดศิริมงคลต่าง ๆ เข้ามาสู่ชีวิต
เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะ ลดบาป เพิ่มบุญที่เป็นบุญศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ตัวเอง ครอบครัวและบรรพชน
เราจะเป็นที่รักของเทวา เทวดาจะลงรักษา ความปลอดภัยทั้งหลายก็จะบังเกิดกับเรา
การสวดของเราจะบังเกิดบุญแก่สิ่งแวดล้อม แก่สรรพสัตว์ แก่ครูบาอาจารย์ บุญจะยิ่งทับทวี
จะดึงดูดความดีอันไพบูลย์ทั้งปวงให้ลงรักษาประเทศไทยที่รักของเรา ให้เป็นแผ่นดินธรรม ให้เป็นที่พึ่ง ที่รัก ของชนทั้งปวง


เสียงสวดมนต์ที่ออกจากกายและใจของเรา จะเปลี่ยนโลกและสังคมให้กลายเป็นแดนศิวิไลซ์
สิ่งดีๆ ทั้งหมดนี้จะได้บังเกิดขึ้นในยุคของเรา
ในวันธรรมชัย ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
วันแห่งการประกาศชัยชนะ ของผู้ชนะโดยธรรม
ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ให้ถึง 662,000,000 จบ ให้สำเร็จ

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล และรูปภาพ

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้