My papa love: สามัคคีคือพลัง… เปลี่ยนอุปสรรคเป็นบุญ

แชร์ให้เพื่อนเลย

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ว่า

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี   สมคฺคานญฺจนุคฺคโห
สมคฺครโต ธมฺมฏฺโฐ     โยคกฺเขมา ธํสติ
ความสามัคคีของหมู่คณะนำความสุขมาให้
การสนับสนุนผู้ที่สามัคคีกัน ก็นำความสุขมาให้
ผู้ที่ยินดีในบุคคลผู้สามัคคีกัน มั่นคงในธรรม ย่อมไม่เสื่อมจากธรรมอันเกษมจากโยคะ

หลวงพ่อบอกว่า

ที่ใดก็ตาม ที่มีความสมัครสมานสามัคคี มีความพร้อมเพรียงกันทุกคน
ที่แห่งนั้นย่อมมีความสุข และการประพฤติปฏิบัติธรรมของบุคคล
ในสถานที่ที่มีความสามัคคีกัน ย่อมได้รับผลแห่งการปฏิบัติที่ก้าวหน้า
เพราะทุกคนต่างมีความสุขในการอยู่ร่วมกัน
ความสุขเป็นรากฐานของความสำเร็จทั้งมวล

แม้ในคราวที่มีภัยหรือมีอุปสรรค
หากหมู่คณะมีความพร้อมเพรียงกัน
ย่อมสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายให้พ้นภัยพิบัติไปได้
ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคสำหรับนักสร้างบารมี

วิสัยบัณฑิต
มองเห็นอุปสรรคเป็นทางมาแห่งบุญได้เสมอ
บุญมากบุญน้อยก็แล้วแต่ใจของเรา
สร้างวัด…….
บางคนทุ่มเทสุดๆ เอาชีวิตเป็นเดิมพัน
บางคนต้องแลกกับอะไรต่างๆมากมายกว่าจะได้ทรัพย์มา
ถึงกระนั้นพวกเราก็ยังปลื้มในบุญกันสุดๆ
ครั้งนี้ก็เช่นกัน
เราสามารถเปลี่ยนวิกฤติเป็นบุญ
ถึงเวลาที่เราต้องทำหน้าที่อีกครั้ง
ที่เราจะได้โอกาสใช้สิทธิ์แสดงตัว
เป็นทั้งผู้สถาปนา
เป็นทั้งผู้ปกปักรักษา
อาคาร ๑๐๐ ปีคุณยาย
อย่างสง่างาม ด้วยความภาคภูมิใจ

และในวันธรรมชัย วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม นี้
วันแห่งการประกาศชัยชนะ ของผู้ชนะโดยธรรม
เป็นผู้ที่จะนำทุกคนไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องและดีงามด้วยศีลธรรม
นำไปสู่ชัยชนะนิรันดร
ชักชวนกัลยาณมิตรและทิศ ๖ ของเราให้มากที่สุด
ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัฒนสูตร ให้ถึง ๖๖๒,๐๐๐,๐๐๐ จบ
เชื่อมสายบุญกับพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์
ด้วยความมีศรัทธามั่นต่อหลวงพ่อ หลวงปู่ คุณยาย และวิชชาธรรมกาย
มีจุดหมายถวายเป็นบุญให้กับหลวงพ่อผู้สถิตย์อยู่ในใจเราตลอดเวลากันนะครับ

ลำเรียวต้นไผ่นั้น     สวยดี
ลมพัดกอเสียดสี     อ่อนโล้
รู้รักสามัคคี รวมหมู่   เป็นทีม
พายุโหมอาจโต้      อยู่ได้ อัศจรรย์
สุนทรพ่อ

ที่มาเนื้อหาและบทความ

สามัคคีคือพลัง

สุนทรพ่อ

ภาพดีๆ 072 เพจการบ้าน

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้