ธรรมชัย ชัยชนะโดยธรรม

แชร์ให้เพื่อนเลย

ชนะในศึกสงคราม ก็ต้องมีคนเสียชีวิตเลือดเนื้อ
ชนะในเกมส์ธุรกิจ ก็ต้องมีคนขาดทุน เสียดาย
ชนะในเกมส์กิฬา ก็ต้องมีคนผิดหวัง เสียใจ
ชนะในเกมส์การพนัน ก็ต้องมีคนเสียทรัพย์สินเงินทอง มีความเสียดาย คนรอบข้างเดือดร้อน
เมื่อมีผู้ชนะ ก็ย่อมมีผู้แพ้
เมื่อมีผู้แพ้ ก็ย่อมมีผู้สูญเสีย
เมื่อมีผู้สูญเสีย ก็ย่อมมีผู้ที่เป็นทุกข์
เมื่อมีผู้ที่เป็นทุกข์ ก็ย่อมมีการก่อเวร
ไม่ว่าชัยชนะอะไร ในทางโลก
ล้วนเป็นการชนะที่ไม่สมบูรณ์

พุทธชัยมงคลคาถา (บทพาหุง) กล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้า 8 ประการ

พระพุทธองค์ทรง
เอาชนะพญามารที่มาขัดขวางการตรัสรู้ได้ด้วยการระลึกถึงบารมีทั้ง 30 ทัศ ที่สั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วน
เอาชนะอาฬะวกะยักษ์ที่พยายามเข้ามาประทุษร้ายด้วยขันติบารมี
เอาชนะพญาช้างนาฬาคีรีที่กำลังตกมันด้วยการแผ่เมตตา
เอาชนะองคุลีมารมหาโจรผู้ฆ่ามาแล้ว 999 คนด้วยการบันดาลฤทธิ์ทางใจ และวลี “เราหยุดแล้ว “
เอาชนะนางจิญจมานวิกาผู้มาใส่ร้ายป้ายสีด้วยการสงบนิ่ง
เอาชนะสัจจกนิครนถ์ผู้หลงตัวว่ารู้มากที่จะมาโต้วาทะด้วยการแสดงปัญญาบารมี
เอาชนะนันโทปนันทนาคราชผู้มีฤทธิ์มากด้วยการโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะแสดงฤทธิ์
เอาชนะพกาพรหมผู้เห็นผิดยึดมั่นถือมั่นว่า ตนเป็นผู้มีอายุยืนที่สุด สถานที่ของพรหมนี้เที่ยงแท้ที่สุดด้วยเทศนาญาณวิธี

เมื่อพระพุทธองค์ชนะแล้ว
พญามารครั่นคร้ามบุญญานุภาพหลบหนีกระจัดกระจาย
อาฬะวกะยักษ์ได้บรรลุโสดาปัตติผล
พญาช้างนาฬาคีรีได้สติเกิดความโสมนัส เกิดศรัทธาแสดงความเคารพพระพุทธเจ้า ถ้าพญาช้างมีอัตภาพเป็นมนุษย์ก็จะได้บรรลุโสดาบัน
องคุลีมาลได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
นางจิญจมานวิกาได้รับกรรมจากการกระทำของตัวเอง
นันโทปนันทนาคราชเกิดศรัทธาสละรูปกายบูชาพระรัตนตรัยและรักษาศีลตลอดชีวิต
พกาพรหมละทิ้งความเห็นผิดทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริง มีอานุภาพมากทำให้พรหมโลกสว่างไสว

หลวงพ่อบอกว่า
ชัยชนะที่เด็ดขาดของเรามีทางเดียวเท่านั้น
คือทางสายกลาง
เป็นวิถีของพระ
เป็นชัยชนะโดยธรรม
เป็นชัยชนะด้วยบุญ
เป็นชัยชนะด้วยจิตเกษม
เป็นชัยชนะที่สมบูรณ์ ไม่มีผู้แพ้ ไม่มีการก่อเวร
ไม่ใช่การชนะท่ามกลางความทุกข์ของผู้อื่น

วันธรรมชัย 27 สิงหาคมที่จะถึงนี้
เป็นวันเกิดใหม่ในเพศสมณะของหลวงพ่อ
ได้รับฉายาจากพระอุปัชฌาย์ว่า “ธัมมชโย”
แปลว่า “ผู้ชนะโดยธรรม”
เรามีเป้าหมายสวดธรรมจักรที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์
ด้วยยอดสวด 662 ล้านจบ
ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมสวดให้ถึงเป้ากันนะครับ
เป็นการฉลองชัยชนะโดยธรรมด้วยกัน

ที่มาภาพและเนื้อหา

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้