เราอยากให้แม่เราเป็นแม่ของใคร?

แชร์ให้เพื่อนเลย
ภาพเด็กก้มกราบพ่อแม่

สัตว์โลกมีการเกิด 4 อย่าง
เกิจจากไข่ เรียกว่า “อัณฑชะ” เช่น ปลา นก ไก่
เกิดจากกองขยะ เรียกว่า “สังเสทชะ” เช่น หนอน แมลง
เกิดจากครรภ์ เรียกว่า “ชลาพุชะ” เช่น มนุษย์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
เกิดมาแล้วโตทันที เรียกว่า “โอปปาติกะ” เช่น เทวดา สัตว์นรก

ในบรรดาการเกิดทั้งหลาย
การเกิดของมนุษย์เป็นการเกิดที่ประเสริฐที่สุด
พระโพธิสัตว์สร้างบารมีได้ดีที่สุด
ก็ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์
ต้องเกิดในครรภ์ของมารดาเท่านั้น
ผู้เป็นมารดาจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้กำเนิดกายมนุษย์
มารดาเป็นผู้ให้ต้นแบบกายมนุษย์
กายมนุษย์สำคัญที่สุด
โจรใช้กายมนุษย์ทำความชั่ว
พระใช้กายมนุษย์ทำความดี
พระโพธิสัตว์ใช้กายมนุษย์เพื่อสั่งสมบุญบารมี
หลวงพ่อบอกว่า
พระพุทธเจ้ายังต้องใช้กายมนุษย์เพื่อเป็นทางสู่พระนิพพาน หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
ผู้เป็นมารดาเป็นผู้ที่ให้กายมนุษย์
เมื่อบุตรได้ใช้กายมนุษย์นั้นสั่งสมความดี
ผู้เป็นมารดาย่อมได้อานิสงส์แห่งบุญนั้นด้วย

เราอยากให้แม่เราเป็นแม่ของใคร

แม่ของพระเวสสันดรเป็นแม่ของพระโพธิสัตว์
แม่ของพระสารีบุตรเป็นแม่ของพระอรหันต์
พระนางสิริมหามายาเป็นมารดาของพระพุทธเจ้า
ถ้าเราบวชเป็นพระเราก็จะเป็นทายาทพระพุทธศาสนา
แม่ของเราก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นญาติของพระศาสนาด้วยเช่นกัน
เราอยากให้แม่ของเราเป็นแม่ของใคร
เราเลือกได้

ขอบคุณที่มาภาพและเนื้อหา

อรรถกถา 1 / 657อรรถกถา มหาวิภังค์ ปฐมภาค เวรัญชกัณฑ์
พระไตรปิฎกเล่มที่ 12 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 4 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ “กำเนิด 4”

ภาพดี ๆ 072 ภาพจากเว็บDMC.TV และภาพครอบครัวปิยนุช สกุลตนาค(นาคคง)

คลิปวิดีโอเด็กอนุบาลพูดถึงพระคุณแม่

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้