ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ ยุคศิวิไลซ์ที่โลกควรจะเป็น

แชร์ให้เพื่อนเลย

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปี
พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรย จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก”
นี่คือพุทธพยากรณ์
ที่มีต่อพระพุทธเจ้าพระองค์หน้าและมนุษย์ในยุคนั้น

คณะสงฆ์ฟังโอวาทประธานสงฆ์ในวันเข้าพรรษา

ตามคัมภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉัย
กล่าวกันว่า
ในยุคพระศรีอริยเมตไตรย์
จะเกิดสิ่งมหัศจรรย์มากมาย
ผู้มีบุญจะลงมาเกิดกันจนเต็มแผ่นดิน
จะปราศจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ไม่มีคนรวยล้นฟ้า
ไม่มีคนอนาถาเข็ญใจ
ไม่มีโจรผู้ร้าย
ไม่มีการเบียดเบียนหรือแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน
ไม่มีการรบราฆ่าฟันกันโดยสิ้นเชิง
มีแต่สันติสุข
เพราะทุกผู้คน
ล้วนหมั่นขวนขวายทำแต่กุศลกรรมเพียงอย่างเดียว
จะมีศีล 5 เป็นปกติ

มีปิยวาจา
มีเมตตาจิตต่อกัน
มีความรักใคร่ฉันพี่น้อง
มองกันด้วยความเอื้ออาทร
แม้สัตว์ที่เป็นคู่เวรคู่กรรมอย่าง
กากับนกเค้า
แมวกับหนู
งูกับพังพอน
เมื่อไปเกิดยุคนี้…ทั้งสองฝ่ายก็จะกลายเป็นมิตรกัน
สำหรับชีวิตการครองเรือน
ทั้งชายหรือหญิง
ล้วนสำรวมในกาม
เรื่องราวประเภทหลงรักคนมีเจ้าของ
หรือประเภทแอบรักแฟนชาวบ้าน
ที่มีให้เห็นเกลื่อนกลาดในยุคปัจจุบัน
จะไม่มีเลย
.
เมื่อเป็นพุทธพยากรณ์
ทุกอย่างย่อมต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ยุคนี้มนุษย์อายุไขเฉลี่ย 75 ปี
ขนาดแค่ 75 ปียังอยู่กันไม่ค่อยจะถึงเลย
ยุคนั้นอายุ 80,000 ปี
อะไรที่เป็นเหตุให้คนอายุยืนขนาดนั้น
.
อายุมิใช่เพียงตัวเลข
แต่เป็นหมายเหตุบอกคุณภาพใจ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ยามใดที่โลกมนุษย์ มีกระแสบุญเชี่ยวกว่ากระแสบาป
มนุษย์ก็จะไม่ประมาทในชีวิต หมั่นสั่งสมกุศล ตั้งอยู่ในศีลธรรม
ความดีทำง่าย ความชั่วทำยาก
เรียกว่า เป็นยุคกัปไขขึ้น

สังคมมนุษย์ก็จะเจริญ อายุไขยืนยาว โรคภัยน้อย สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมด
เหมือนอย่างในยุคพระศรีอริยเมตไตรย์
แต่ยามใดที่โลกมนุษย์ มีกระแสบาปเชี่ยวกว่ากระแสบุญ
มนุษย์ก็จะประมาทในการดำเนินชีวิต สั่งสมอกุศลธรรมมาก
ความชั่วทำง่าย ความดีทำยาก
เรียกว่า ยุคกัปไขลง
สังคมมนุษย์ก็จะเสื่อม อายุไขสั้น โรคภัยมาก เต็มไปด้วยภัยพิบัติ
.
เราอยากจะให้โลกเป็นอย่างไร
มนุษย์สามารถลิขิตได้
โลกที่ควรจะเป็นควรเป็นโลกในยุคกัปไขขึ้น
หลวงพ่อที่ผมเคารพเคยบอกว่า
ขอเพียงมนุษย์ทั่วโลก
มีศีล 5
โลกในอุดมคติที่ควรจะเป็น
และสิ่งมหัศจรรย์ในยุคพระศรีอริยเมตไตรย์
ก็สามารถบังเกิดขึ้นในยุคนี้
อย่างอัศจรรย์
ไม่ต้องรอถึงอสงไขยเศษ
เรียกว่า “เชื่อมยุค” ก็ได้
.
เข้าพรรษาปีนี้ และวันแม่แห่งชาติ
เรามาเริ่มต้นทำความดี
มาทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในยุคของเรา
ด้วยการช่วยกันรักษาศีล นั่งสมาธิเจริญภาวนา และสวดธรรมจักรกันนะครับ

ที่มาภาพและเนื้อหา

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้