UG5 บทฝึกที่ย่นย่อธรรมทั้งปวง

แชร์ให้เพื่อนเลย

อุปนิสัยที่ดีคือทางมาแห่งบุญ
หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เคยให้โอวาท เป็นคำแนะนำการใช้ห้องน้ำ

ห้องทำงานพระไตรปิฎก
ภาพหลวงพ่อทัตตชีโว ที่ ห้องทำงานด้านวิชาการ ห้องสมุดพระไตรปิฎก 

“หลวงพ่อ”อยากให้ลูกทุกคนได้ถือโอกาสฝึกอุปนิสัยของเราซึ่งจะเป็นทางมาแห่งบุญ
ให้ผู้ที่จะใช้บริการถัดจากเราไป มีความรู้สึกว่าเป็นคนแรกเสมอ
คือทั้งอ่างล้างมือและห้องน้ำทุกอย่างให้สะอาดและแห้ง

UG๕ (Universal Goodness ๕) ความดีสากลคือบทฝึกสำหรับเยาวชน

หลวงพ่อทัตตชีโว คือผู้ให้กำเนิดความดีสากล ๕ ประการ (UG๕) คือสะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา และสมาธิ
หลวงพ่อคุณครูไม่เล็กให้ข้อคิดไว้ว่า

“แม้ความสะอาดที่ทำภายนอกนี้ ต่อไปมันจะสะอาดเข้าไปถึงข้างใน คือ สะอาดกาย ไม่ใช่แค่อาบน้ำ
แต่สะอาดกายคือสะอาดไปถึงพฤติกรรมทางกายคือ ไม่ฆ่า ไม่ลัก ไม่เจ้าชู้ นี้คือความสะอาดตัวจริงของร่างกาย
ความสะอาดวาจาก็เช่นกัน ไม่ใช่แค่แปรงฟัน แต่คือการไม่พูดเท็จ คำหยาบ นินทา
รวมถึงไม่ โลภ โกธร หลง นี้คือใจสะอาด
ดังนั้นจะสะอาดภายในได้ ภายนอกต้องสะอาดให้ได้เป็นชั้นๆไปก่อน”

UG5
ภาพโครงสร้าง ข้นตอน การทำความดีสากล
 • ความสะอาดเป็นพื้นฐานของ ความมีระเบียบ ความสุภาพ ตรงต่อเวลา รวมถึงจิตที่เป็นสมาธิ คุณครูไม่เล็กให้หลักคิดไว้ว่า

“ถ้าใครยังสะอาดไม่พอ ยากที่จะมีระเบียบ
ถ้าระเบียบไม่พอ ยากจะสุภาพ
ถ้าสุภาพไม่พอ ยากที่จะตรงต่อเวลา
ถ้าจัดสรรเวลาดีไม่พอ ก็ยากที่จะแยกผิดถูก
หากผิดถูกแยกไม่ออก ก็ยากที่จะแยกดีชั่ว

หากดีชั่วแยกไม่ออก ก็ยากที่จะแยกควรไม่ควร
และถ้าควรไม่ควรแยกไม่ออกก็ยากจะแยกบุญกับบาป ”

 • ความเป็นระเบียบ “เก็บที่นอน บทฝึกคุณธรรมง่ายๆของเด็กดีวีสตาร์ หลวงพ่อบอกว่า

“เรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องสะอาดกับจัดระเบียบทั้งนั้น
จัดระเบียบท่าทางร่างกายไม่เป็น ก็กลายเป็นไม่สุภาพ
จัดระเบียบเรื่องเวลาไม่เป็น ก็กลายเป็นคนไม่ตรงต่อเวลา”

บทฝึกคุณธรรมง่ายๆของเด็กดีวีสตาร์จึงเริ่มตั้งแต่ตื่นคือ “เก็บที่นอน”
แรกๆอาจฝึกเพราะอยากได้คะแนน ทำตามที่คุณครูสอน
ต่อมาอยากฝึกตัวเอง อยากให้แม่ดีใจ อยากให้แม่มีความสุข อยากให้แม่ภูมิใจ
อยากแบ่งเบาภาระแม่ แม่จะได้ไม่ต้องทำงานหนัก ดีใจที่เห็นแม่มีความสุขเหนื่อยน้อยลง
เพาะเป็นนิสัยรักความเป็นระเบียบ เป็นคนรู้จักความรับผิดชอบ มีใจเมตตากรุณาต่อผู้อื่น

 • การตรงเวลา 

“คนไม่ตรงเวลา คือคนไม่มีระเบียบด้านเวลา ถ้าจัดสรรเวลาดีไม่พอ ก็ยากที่จะแยกผิดถูก เป็นบ่อเกิดของการพูดเท็จ คนตรงเวลา คือคนรับผิดชอบตัวเองให้ตรงเวลา รับผิดชอบต่อคนอื่นให้เขาไม่เสียเวลา”

 • สมาธิ

“ทุก ๑ ชั่วโมง ขอ ๑ นาที เพื่อหยุดใจ นึกถึงดวง องค์พระ หรือทำใจนิ่งๆ ว่างๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗”

๑ ในการบ้าน ๑๐ ข้อของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่คุณครูไม่ใหญ่ให้ไว้ เป็นการรักษาจิตโดยนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้ว ยังสร้างอุปนิสัยตรงต่อเวลา

สมาธิ
ภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรมที่ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล

UG๕ บทฝึกเพื่อการรักษาศีล ๕ ซึ่งเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์

 • ความสะอาด ที่ๆสะอาด จะไม่เป็นที่อยู่ของหนูมดแมลงสาบให้เราต้องฆ่า พื้นแห้งจะไม่มีใครมาลื่นล้ม บาดเจ็บ มาเสียชีวิตเพราะเรา คือศีลข้อ ๑
 • ความเป็นระเบียบ คนมีระเบียบ ทำอะไรก็มีระเบียบสวยงาม หยิบง่าย หายรู้ ดูงามตา พาสบายใจ อะไรยังขาดก็รู้ อะไรคือส่วนเกินก็บริจาค ใช้ทรัพย์อย่างคุ้มค่า ประหยัดสุด ประโยชน์สูง ไม่มีของหาย
 • ความสุภาพ วางตัวและแต่งกายให้เหมาะสม เพราะไม่ต้องการยั่วกิเลสใคร ไม่อยากให้ใครกามกำเริบเพราะเรา จะไม่มีใครผิดศีลข้อ ๓ เพราะเรา
 • คำพูดที่สุภาพ ไพเราะ ไม่บาดหูคน ไม่ทำร้ายใครด้วยคำพูด ไม่มีใครต้องมาขุ่นข้องหมองใจเพราะเรา ศีลข้อ ๔
 • จัดสรรเวลาได้ รู้เวลาไหนควรนอน เวลาไหนต้องตื่น แบ่งเวลาเรียน เวลาเล่น ไม่หลงไปกับการมอมเมาของอบายมุขที่จะนำไปยังการผิดศีลข้อ ๕
 • ใจเป็นสมาธิ ฝึกใจตั้งมั่นในกลางอยู่เสมอ เป็นการรักษาจิตโดยนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ เป็นการป้องกันการผิดศีลทุกๆข้อ
การสวดมนต์บทธัมมจักร
ภาพบูชาพระมหาธรรมกายเจีย์ ด้วยโคมประทีป

UG๕ บทฝึกสู่หนทางแห่งเทวธรรม

เทวธรรมคือ หิริและโอตัปปะ
หิริ คือ การละอายต่อบาป ความละอายต่อการ คิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว
โอตัปปะ คือการเกรงกลัวต่อผลของบาป การเกรงภัยของการคิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่วจะมาถึงตน
เมื่อใดที่ผู้ฝึกปฎิบัติเพราะมีความละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อการส่งผลของบาป ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเทวธรรม

UG๕ บทฝึกสู่หนทางแห่งพรหมวิหาร ๔

ยกตัวอย่างเรื่องการใช้ห้องน้ำของวัด

 • เมตตา มีความปรารถนาดีอยากให้คนอื่นใช้ห้องน้ำอย่างมีความสุข สบายใจ
 • กรุณา ไม่อยากให้ใครเดือดร้อน ให้ใครต้องลื่นล้มบาดเจ็บจากพื้นที่ลื่น
 • มุทิตา มีความยินดีที่เห็นคนอื่นมีความสุขจากการใช้ห้องน้ำต่อจากเรา แล้วมีความรู้สึกว่าเป็นคนแรกเสมอ
 • อุเบกขา คุณครูไม่เล็กได้เคยให้ข้อคิดไว้ว่า “ใจที่เป็นอุเบกขาคือ ใจที่มีความยุติธรรม” การนึกถึงใจเขาใจเรา เราอยากใช้สุขาอย่างไรก็อยากให้เขาได้ใช้ห้องน้ำอย่างนั้นบ้าง

UG๕ มุ่งสู่ความเป็นอธิศีล

จากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา โดยหลวงพ่อทัตตชีโว

เมื่อตั้งใจฝึกฝนตนเองไปตามลำดับๆ อย่างจริงๆ จังๆ ชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้ว จากศีลธรรมดาที่ใช้ควบคุมกาย และวาจาให้สะอาดบริสุทธิ์ ก็กลายเป็น อธิศีล หรือว่าศีลอย่างยิ่งขึ้นมา”
“เมื่อศีลกับใจได้กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้นมา ก็เลยไม่ต้องมาคอยระมัดระวัง ในการรักษาศีลอีกต่อไป เพราะว่าใจนั้นสะอาดบริสุทธิ์ ที่จะคิดร้าย พูดร้าย ทำร้ายใครเป็นไม่มี จากการรักษาศีลธรรมดาๆ กลายเป็นอธิศีลขึ้นมาได้อย่างนี้ คือ รักษาศีลจนกระทั่งกลายเป็นศีลรักษาเรานั่นเอง”
“ก็เหมือนอย่างกับการเอามะขามเปรี้ยวๆ มาแช่อิ่มในน้ำตาล ปรากฏว่ารสเปรี้ยวไม่มีเหลืออยู่เลย หวานสนิทเช่นเดียวกัน ”

คุณครูไม่ใหญ่กล่าวไว้ว่า

การรักษาศีล ๕
คือการรักษาความเป็นปกติของใจ
และอยู่ในฐานะเป็นผู้ให้
ให้ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของเพื่อนมนุษย์
ให้ความปลอดภัยในครอบครัว
ให้เพื่อนมนุษย์ได้รับแต่ความจริง
ให้ตัวของเรามีสติสัมปชัญญะ
ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งดวงปัญญา
เมื่อใจเป็นปกติอย่างนี้แล้ว
จะเป็นพื้นฐานการทำสมาธิ
แค่หลับตาเบาๆ ผ่อนคลายสบาย
ก็จะเข้าถึงความสุขภายในอย่างง่ายๆ

UG๕ เป็นการสร้างอุปนิสัยแห่งศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งก็คืออริยมรรคมีองค์ ๘

อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ในอริยสัจ ๔ ดังที่ปรากฎในบทสวดธัมจักกัปปวัฒนสูตร
อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นหนทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทา
อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นหนทางแห่งการเข้าถึงพระธรรมกายตามหลักวิชชาของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญดังที่ปรากฎในกัณฑ์ที่ ๕๙ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรว่า

“๘ องค์ในอริยมรรคนั้นทั้งสิ้นอยู่ในนั้น จึงได้เข้าถึงธรรมกายนี้ได้ถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ”
“นี่แก่นศาสนาอยู่ในตัวของเราเป็นลำดับของกายเข้าไป”

UG๕ บทฝึกแห่งการย่นย่อธรรมทั้งปวง

ในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมครูของโลกได้เคยย่นย่อธรรมให้กับพระภิกษุหนุ่ม อุกกัณฐิตภิกษุ ผู้ปรารถนาอยากจะลาสิกขาเพราะเบื่อหน่ายหมดกำลังใจในการที่จะศึกษาเรียนรู้ธรรมะที่มีมากมาย โดยให้ “พึงรักษาจิตเท่านั้น” จนบรรลุโสดาปัตติผล
“ถ้าหากรักษาจิตอย่างเดียวได้ ชื่อว่ารักษาศีลได้ทุกข้อทีเดียว” จากรายการธรรมะเพื่อประชาชนโดยคุณครูไม่ใหญ่

หลวงพ่อคุณครูไม่เล็กเป็นผู้มีอัจฉริยภาพของความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยม ท่านได้ย่นย่อธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อยู่ในรูปแบบง่ายๆ ในรูปแบบที่เยาวชนทั่วโลกสามารถฝึกปฎิบัติได้ ไม่รู้สึกว่าเป็นการฝืนทำ ไม่ขัดแย้งกับความเชื่อใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใด ก็สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางฝึกปฎิบัติได้ โดยไม่จำกัดกาลเวลา “เป็นอกาลิโก” เป็นความดีสากลอย่างแท้จริง

วันที่ ๒๑ ธันวาคมที่จะถึงนี้ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณครูไม่เล็กครบรอบ ๗๘ ปี เรามีหัวใจดวงเดียวกัน ที่จะมุทิตาท่านด้วยการสวดธรรมจักรถวายเป็นพุทธบูชา  และมีใจหมายกตัญญูบูชาธรรมคุณครูไม่เล็กด้วยการสวดให้ได้ ๙๗๘,๗๘๗,๘๗๘ จบกันนะครับ

คณะสงฆ์ และ สาธุชน สวดมนต์ธัมมจักร ที่ หน้ามหาธรรมกายเจีย์

ที่มาภาพและเนื้อหา

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้