คลื่นแห่งการทำความดี ๒ ล้านคนเกิดขึ้นง่ายๆแค่ปลายนิ้ว

แชร์ให้เพื่อนเลย

สร้างเจดีย์รวมคนล้าน

หลวงพ่อได้กล่าวถึงความสำคัญของพระมหาธรรมกายเจดีย์ไว้ว่า

พิธีจุดโคมมาฆประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา
และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
ในวันมาฆบูชาครบรอบ ๕๐ ปี วัดพระธรรมกาย

“คิดว่าโลกยังขาดแคลนแบบอย่างที่ดี สันติภาพของโลกจะต้องเกิดจากสันติสุขภายใน จะต้องมีภาพที่ทำให้โลกเกิดแรงบันดาลใจอยากจะปฏิบัติธรรม อยากจะประพฤติพรหมจรรย์

จึงสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ขึ้น สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นจุดรวมใจของผู้มีบุญ
โดยกำหนดเนื้อที่รอบมหาธรรมกายเจดีย์ไว้หนึ่งล้านตารางเมตร หนึ่งคนต่อหนึ่งตารางเมตร

หมายความว่าจะต้องมีผู้มีบุญมาสักการบูชามหาธรรมกายเจดีย์ หรือปฏิบัติธรรมร่วมกันหนึ่งล้าน

ภาพคนหนึ่งล้านคนที่มีระเบียบและประพฤติธรรม สงบเสงี่ยมนี่แหละ
จะสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวโลกทั้งหลาย เกิดความรู้สึกว่าเขามาทำอะไร ทำไมมีระเบียบเรียบร้อย และจะได้เป็นหัวข้อสนทนาว่าที่มานั่งกันนี่เขามาแสวงหาพระรัตนตรัยในตัว ที่พึ่งในตัว

ถ้าเข้าถึงแล้วจะมีความสุข ปลอดภัย อบอุ่น และได้รู้เรื่องราวความจริงของชีวิต
ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากประพฤติปฏิบัติธรรมตามไปด้วย”

 

สร้างวิหารคด รวมพุทธบุตรให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

กิจวัตรพระธรรมยาตราบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
ในโครงการธรรมยาตรา ปีที่ 9 (ออนไลน์)

 

หลวงพ่อธัมมชโยได้พูดถึงวัตถุประสงค์การสร้างวิหารคดไว้ว่า

เรื่องที่เรากำลังทำกันอย่างเร่งด่วนตอนนี้ คือ การสร้างมหารัตนวิหารคด เป็นเรื่องสำคัญ เพราะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ประโยชน์สุขจะเกิดขึ้นกับพุทธบริษัท ๔ และมวลมนุษยชาติทั่วโลก

เพราะวันใดที่เราสร้างสำเร็จแล้วนั้นก็จะเป็นสัญญาณที่ดี แล้วสิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้

เพราะว่านับจากนั้นไป เราก็จะเตรียมการที่จะไปกราบอาราธนาพุทธบุตรหลากนิกายทั่วโลก เป็นจำนวนเรือนล้านทีเดียว

มหารัตนวิหารคดเราจุได้ก็ร่วมล้าน แค่ครั้งเดียว

ไปกราบอาราธนาท่านมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรา กับเพื่อที่ท่านจะได้มาทำความรู้จักกัน

อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวบ่อย ๆ การทำความรู้จักกันมีความสำคัญมาก..

เพราะว่าข้อวัตรปฏิบัติของพุทธบุตรนั้น มีข้อแตกต่างกันไป จากคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ความแตกต่างคือความแตกแยก หรือรวมกันได้อย่างหลวม ๆ ซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์ต่อพุทธบริษัททั้ง ๔ และต่อชาวโลกรวมทั้งพระพุทธศาสนาด้วย

เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้มารู้จักกัน ท่านก็จะได้ถือโอกาสมาปรึกษาหารือที่จะไปศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เพื่อจะได้มาปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน คิดเหมือนกัน พูดเหมือนกัน ทำเหมือนกัน คล้าย ๆ ย้อนยุคพุทธกาลอย่างนั้นแหละ

ซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนี้ได้ ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา พุทธบริษัททั้ง ๔ และก็มวลมนุษย์ชาติ

ที่จะได้ศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากการรวมกันของพุทธบุตรหลากนิกายทั่วโลก ที่จะมาเป็นหนึ่งเดียวกัน”

 

รวมพระล้าน สร้างมหาทานบารมี

โครงการธรรมยาตรา ปีที่ 9 (ออนไลน์) ด้วยการโปรยดอกไม้ผ่านหน้าจอ zoom

“การได้เห็นพุทธบุตรมารวมกันจำนวนเรือนล้าน เป็นภาพมหัศจรรย์

ภาพใดจะมางดงามเท่ากับภาพพุทธบุตรมารวมกันเรือนล้านเป็นไม่มี มันอยู่เหนือเกินที่เราจะส่งเข้าประกวดภาพถ่ายที่ดีงาม…

มันมหัศจรรย์แล้ว ถ้ารวมได้แล้ว ที่มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกว่า ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พระองค์นี้มีพุทธบุตรมารวมกันเป็นเรือนหลาย ๆ แสน เป็นเรือนล้าน เราอ่านแล้ว เราไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ กลัวเขียนผิด กลัวเติมศูนย์เข้าไปต่าง ๆ

เราต้องทำให้เป็นจริง

พระภิกษุมีจริงอยู่ในโลกนี้จำนวนมาก แล้วเราจะได้มีโอกาสฟังธรรม ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบุญกับพุทธบุตรที่มากันเรือนล้าน เป็นมหาสังฆทานที่ยิ่งใหญ่ เรียกว่าน้อง ๆ อสทิสสทานเลย

คือทานที่ทำได้ยาก ยากเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นพระองค์หนึ่งทำได้ครั้งเดียวเท่านั้น

เพราะพระราชาแข่งกับชาวเมืองในการถวายทานพระสงฆ์ แต่จำนวนพุทธบุตรยังไม่มากขนาดนี้

เราไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ เราก็เอาสงฆ์เยอะ ๆ มารวมกัน มันจะมหัศจรรย์ขนาดไหน เราจะปลื้มขนาดไหน

ความปลื้มนี้แหละจะติดตัวเราไป นึกครั้งใดก็ปลื้ม เล่าให้คนอื่นฟังเขาก็ปลื้ม และอยากจะเอาอย่างด้วยอยากเห็นด้วย

และตอนใกล้จะตายภาพนี้จะทำให้เราปิดอบายไปสวรรค์ ไปดุสิตบุรีวงศ์บุญพิเศษ เขตบรมโพธิ์สัตว์ อย่างสง่างามนะจ้ะ”

 

วัดพระธรรมกายกับสาธุชน ๑ ล้านคน

พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร
เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ 2564

หลวงพ่อทัตตชีโว ได้พูดถึงคุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

ท่านได้ฝากหลักการที่จะให้วัดอยู่คู่พระพุทธศาสนาไว้ว่า

“ใครมาวัดร้อยก็เลี้ยงทั้งร้อย มาวัดล้านก็เลี้ยงทั้งล้าน”

เพราะมาวัดถ้ายังไม่อิ่ม เทศน์ไปก็ไม่รู้เรื่อง ฉะนั้นให้สั่งต่อ ๆ ทุกรุ่นว่าต้องเลี้ยงได้ทั้งหมด นี้คือคำสั่ง และเราก็ทำกันมาตลอด  

“มาวัดร้อยฝึกให้เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งร้อย มาวัดล้านก็ฝึกให้เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งล้าน”

คือ ฝึกให้เป็นเจ้าของวัด แล้ววัดจะสะอาดและการเข้าถึงธรรมจะได้ตามมา

 

Zoom รวมคนล้านได้ด้วยปลายนิ้ว

กิจวัตรพระธรรมยาตรา โครงการธรรมยาตรา ปีที่ 9 (ออนไลน์)

ถึงแม้โควิด๑๙ สงคราม หรือวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำทั้งหลาย จะเป็นอุปสรรคต่อการที่คนนับล้านจะเดินทางมาทำความดีร่วมกัน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ แต่ Zoom จะทำให้การทำความดีร่วมกันนับล้านคน ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

Zoom คือโปรแกรมประชุมออนไลน์ ที่สามารถเชื่อมคนทั้งโลกให้ทำความดีร่วมกัน ในเวลาเดียวกัน อย่างไร้พรมแดน

เชื่อมภาพและเสียงกิจกรรมจากหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ให้ไปปรากฏทั่วโลก

เชื่อมภาพของผู้คนทั้งโลกให้มาปรากฏอยู่ ณ หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ผ่านจอแอลอีดี ขนาดใหญ่

เชื่อมให้ทุกคนมองเห็นซึ่งกันและกัน

ภาพของผู้คนทั่วโลก ที่อยู่ต่างชาติ ต่างภาษา ต่างความเชื่อ ที่มาทำความดีร่วมกัน

จะก่อเกิดกำลังใจ นำมาซึ่งความปลื้มปีติใจ

สร้างความตื่นตัว ตื่นใจ อยากจะทำความดีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

เป็นการเชื่อมใจเชื่อมโลกให้ใกล้กันด้วยพระมหาธรรมกายเจดีย์

 

ข้อมูล เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ Zoom มีผู้ใช้งานกว่า ๓๐๐ ล้านคนทั่วโลก

หากมีสัก ๒ ล้านคน มาทำความดี มานั่งสมาธิร่วมกัน ผ่านโปรแกรม Zoom

ความปรารถนาที่อยากให้โลกมีสันติภาพจากสันติสุขภายใน ก็คงจะเกิดขึ้นได้จริงในไม่ช้า

คลื่นแห่งการทำความดี ๒ ล้านคนเกิดขึ้นง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว

ที่มาภาพและเนื้อหา

โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย สร้างวิหารคด รวมพุทธบุตรล้านรูป

โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย จุดประสงค์ในการสร้างวัดพระธรรมกาย

โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา (โมดูล)

โอวาทหลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวันคล้ายวันละสังขาร คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้