ธรรมะป้าใสกับพุทธเจดีย์ : คลิปถามตอบ Ep.1

แชร์ให้เพื่อนเลย
ภาพป้าใส จากคลิปคำบรรยาย เรื่องพระมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย ตอนที่ ๑

ประวัติและผลงานทางโลกของป้าใส คลิกลิงค์
เพลย์ลิสต์ บรรยายฉบับเต็มป้าใส คลิกลิงค์

ป้าใสกับพุทธเจดีย์

640221 แรงบันดาลใจที่ทำให้ป้าใสเริ่มศึกษาเจดีย์ และเรื่องราวการทำงานร่วมกับนักเจดีย์วิทยาระดับโลก dr. Adrian Snodgrass คลิกลิงค์
640221 เจดีย์แห่งแรก มีความเป็นมาหรือเกิดขึ้นได้ยังไร ? คลิกลิงค์
640221 ทำไมเจดีย์วัดพระธรรมกาย เป็นรูปจานบิน ? และเรื่องราวการสร้างเจดีย์ทรงกลมในยุคอโศกมหาราช คลิกลิงค์
640221 ทำไมเจดีย์ถึงมี “ยอดแหลม” ? คลิกลิงค์
640221 ทำไมต้องมีองค์พระล้อมรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ? คลิกลิงค์
640221 โดมธรรมกายเจดีย์แทนดวงธรรม ? คลิกลิงค์
640221 รูปทรงเจดีย์ แทนความหมายอะไรได้บ้าง ? คลิกลิงค์
640221 ” Invisible โดม ” คืออะไร ? คลิกลิงค์
640221 ทำไมฐานเจดีย์เป็นทรงกลม แทนที่จะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนจีวร ? คลิกลิงค์
640221 โดมพระเจดีย์แทนสัญลักษณ์ “สังฆมณฑล” ได้หรือไม่ ? คลิกลิงค์
640221 พระเจดีย์ที่มีพุทธปฏิมากร กับไม่มีพุทธปฏิมากร ต่างกันอย่างไร ? คลิกลิงค์
640221 พระมหาธรรมกายเจดีย์ มีคุณค่ากับมนุษย์ยังไร ? และอานิสงส์ของการที่ได้เห็นภาพของพระมหาธรรมกายเจดีย์ คลิกลิงค์
640224เจดีย์ที่ไม่เคยหลับ หมายความว่าอย่างไร ? คลิกลิงค์
640221 พระมหาธรรมกายเจดีย์สร้างได้เป็นครั้งแรกของโลกและจักรวาล! คลิกลิงค์
เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหน ? ทำไมพึ่งสร้างได้ครั้งแรก ? คลิกลิงค์

พระบรมพุทธเจ้า

640221 เรื่องราวของ “พระบรมพุทธเจ้า” มีความเป็นมาอย่างไร ? คลิกลิงค์
640221 “พระบรมพุทธเจ้า” ที่อยู่ภายในมหาธรรมกายเจดีย์ สื่อความหมายว่าอย่างไร? คลิกลิงค์
640224 พระบรมพุทธเจ้ามีความสำคัญอย่างไร และทำไมต้องประดิษฐานท่านไว้บนยอดโดม คลิกลิงค์

ความสำคัญขององค์พระธรรมกายประจำตัว

อานิสงส์การสร้าง “องค์พระประจำตัว” คลิกลิงค์
640221 พระพุทธรูปสร้างตามพุทธลักษณะกับสร้างตามพระธรรมกาย แตกต่างกันยังไง ? คลิกลิงค์
640221 ทำไมองค์พระที่เจดีย์ “ลืมตา” ? คลิกลิงค์
640221 ตัดรอนปาณาติบาต ด้วยการปล่อยโคหรือสร้างองค์พระดี ? ll ป้าใส คลิกลิงค์
640224 สร้างองค์พระตอนนี้ ยังได้บุญเท่าสมัยเจดีย์ยังสร้างไม่เสร็จไหม ? คลิกลิงค์
640224 สร้างองค์พระให้คนอื่น เขาจะได้ผลบุญอย่างไร ? คลิกลิงค์
640224 สร้างองค์พระให้คนที่ยังมีชีวิต กับคนที่เสียชีวิตไปแล้ว ต่างกันยังไง ? คลิกลิงค์
640221 ทำบุญองค์พระแต่ไม่จารึกชื่อ กับมีชื่อจารึกแต่ไม่ได้ทำบุญ ผลบุญต่างกันไหม ? ll ป้าใส คลิกลิงค์

อานิสงส์การเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์

640221 “เวียนประทักษิณ” มีความสำคัญและเกิดบุญได้อย่างไร ll ป้าใส คลิกลิงค์
640221 “จำนวนรอบ” ในการเวียนประทักษิณ ส่งผลต่างกันอย่างไร ? คลิกลิงค์
640224 ทำไมตอนช่วงสุดท้ายของชีวิต ถึงต้องมาเวียนประทักษิณ ? ll ป้าใส คลิกลิงค์

อานิสงส์การบูชามหาธรรมกายเจดีย์

640221 อานิสงส์การบูชาเจดีย์ มีผลต่อสถานการณ์โควิดอย่างไร ? คลิกลิงค์
640221 ทีมจัดดอกไม้พระมหาธรรมกายเจดีย์ ได้บุญยังไงบ้าง ? ll ป้าใส คลิกลิงค์
640224 อานิสงส์จุดโคมประทีป (หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์) คลิกลิงค์
640224 ฉลองชัยพระมหาธรรมกายเจดีย์จะมีจัดอีกไหม ? และได้ผลบุญยังไงบ้าง ? คลิกลิงค์
640221 นั่งสมาธิหน้าเจดีย์ ต่างกับนั่งที่บ้านอย่างไร ? คลิกลิงค์
สวดมนต์หน้าเจดีย์กับสวดมนต์ที่บ้านต่างกันอย่างไร ? ll ป้าใส คลิกลิงค์

บุญ Zoom

การเข้าบุญ Zoom มีความสำคัญยังไง ? ll ป้าใส คลิกลิงค์
ทำยังไงให้เปิด zoom ที่บ้านแต่ได้บุญเหมือนมาที่วัด ? ll ป้าใส คลิกลิงค์
640221 บูชาข้าวพระผ่าน Zoom ต่างจาก บูชาข้าวพระที่วัดยังไร ? คลิกลิงค์

ธรรมะจากป้าใส

เคล็ดลับการเก็บเกี่ยวบุญ ในงานบุญใหญ่ ! ll ป้าใส คลิกลิงค์
วิธีนำบุญมาใช้ แม้นั่งสมาธิไม่ดี ! ll ป้าใส คลิกลิงค์
“สวดมนต์ ” มีประโยชน์อย่างไร ? ll ป้าใส คลิกลิงค์
“ผี” คืออะไร ? ll ป้าใส คลิกลิงค์
640224 ทำบุญแล้วอย่าลืมอุทิศบุญให้สรรพสัตว์ คลิกลิงค์
640224 อุทิศบุญให้เทวดาต่างประเทศ ต้องใช้ภาษาอะไร ? คลิกลิงค์
640224 อานิสงส์การทำหน้าที่กัลยาณมิตร คลิกลิงค์
ธรรมกาย คืออะไร ? ll ป้าใส คลิกลิงค์
ป้าใสนำนั่งสมาธิ ll ป้าใส คลิกลิงค์
640221 ขุนรบพระนิพพาน คืออะไร ? ll ป้าใส คลิกลิงค์

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้