ดวงแก้วมณีโชติรส

พลังบุญสวดธรรมจักร…ค้ำจุนโลก

แชร์ให้เพื่อนเลย

บุญต้องครบเหมือนร่างกายต้องการอาหาร ๕ หมู่

หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ได้อธิบายความสำคัญของบุญไว้ว่า

บุญ คือ พลังแห่งความดี พลังแห่งความบริสุทธิ์
ที่เรากระทำด้วยกาย วาจา ใจ
ทางมาแห่งบุญก็มี ทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น
บุญแต่ละอย่างก็มีคุณสมบัติแตกต่างกัน
ให้ผลไม่เหมือนกัน
ทำทานทำให้รวย
รักษาศีลทำให้สวย ให้หล่อ
ภาวนาทำให้ฉลาด

ภาพกิจกรรมงานบุญที่เมืองกาญจน์ : พิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว
มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เราจะทำเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น
แล้วหวังให้ได้ผลครอบจักรวาลทั้งหมด…
ย่อมเป็นไปไม่ได้
มันต้องทำให้ครบทุกอย่าง
เหมือนการรับประทานอาหารก็ต้องรับประทานให้ครบทั้ง ๕ หมู่

ตักบาตร
ภาพกิจกรรมงานบุญที่จังหวัดปทุมธานี : เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี นำคณะสงฆ์บิณฑบาต พิธีตักบาตรมหากุศล พระสงฆ์ ๑๐,๐๐๐ รูป มอบทาน มอบธรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ตลาดนัดคลองถม คลองหลวงเมืองใหม่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ดัชนีชี้วัดกำลังบุญ

คุณครูไม่เล็กเล่าถึงคุณยาย เมื่อสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
คุณยายมักจะพูดประจำว่า
ความเจริญหรือความเสื่อมของมนุษย์

รูปปั้นคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันร์ ขนนกยูง
รูปปั้นคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

ไม่ว่าชาวพุทธหรือชาวไหนๆ รวมกระทั่งถึงเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ทั้งหลาย
ขึ้นอยู่กับบุญบาปของตัวผู้นั้นเอง ไม่ใช่ของคนอื่น
บุญมากกว่าบาปเมื่อไหร่ ทำอะไรก็สำเร็จ
แต่ถ้าบุญน้อยกว่าบาปเมื่อไหร่ หยิบจับทำอะไรก็ไม่สำเร็จ จะมียศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็ไม่สำเร็จ
เวลาทำอะไรสะดุดไปหมด คือสัญญาณบอกเหตุว่าบุญหย่อนบุญน้อยลง
แม้ความเจริญของครอบครัว ก็ขึ้นอยู่กับบุญบาปของทุกคนในครอบครัวรวมกัน
ความเจริญของบริษัทห้างร้าน ก็ขึ้นอยู่กับบุญบาปของเจ้าของและพนักงานทุกคนรวมกัน
ความเจริญของประเทศหรือของโลก
ก็ขึ้นอยู่กับบุญบาปของคนทั้งประเทศหรือคนทั้งโลกรวมกัน

ภาพกิจกรรมงานบุญที่จังหวัดกาญจนบุรี : สาธุชนร่วมพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

คุณครูไม่ใหญ่ได้ให้ข้อคิดไว้ว่า
“การที่ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ
แปลว่า กระแสบุญในตัวของคนในประเทศหย่อน
เราก็ต้องพยุงขึ้นด้วยการสั่งสมบุญให้มาก ๆ
ถ้าบุญของทุกคนในประเทศมีมาก
สิ่งต่าง ๆ ภายนอกมันก็ทำอะไรไม่ได้
เหมือนร่างกายเราแข็งแรง แม้เชื้อโรคร้ายจะระบาดเต็มอากาศ
เต็มท้องฟ้า ร่างกายก็ไม่เป็นอะไร
แต่ถ้าร่างกายอ่อนแอ แม้เชื้อโรคเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เป็นเรื่องใหญ่
บุญในตัวเราก็เหมือนกัน ถ้าหย่อนลง
เรื่องไม่เป็นเรื่องก็เกิดขึ้นได้
แม้ตอนนี้ชาวโลกเขายังไม่เข้าใจ
เราก็ต้องทำเป็นตัวอย่างไปก่อน
อะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา
เราก็ลุยสร้างบารมีกันเรื่อยไป”

ตักบาตร
ภาพกิจกรรมงานบุญที่จังหวัดปทุมธานี : ภาพการตักบาตร : คณะสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญแก่สาธุชน ณ ตลาดนัดคลองถม คลองหลวงเมืองใหม่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เข้าถึงมรรคมีองค์แปด เพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบคือหน้าที่

คุณครูไม่เล็กให้โอวาทเรื่องการสวดธรรมจักรเมื่อวันครูธรรมกาย ๙ กย. ๒๕๖๒ มีใจความสำคัญว่า
ทั้งโลกมีเป็นพันๆล้านคน แต่ว่าผู้ที่มาถึงพระพุทธศาสนามีไม่ถึงครึ่งโลก
และในจำนวนผู้ที่มาถึงพระพุทธศาสนา ถ้ายังไม่ได้สวดพระธรรมจักรอย่างจริงจัง
ก็ยากจะรู้ว่า “ทางสายกลาง” “มัชฌิมาปฏิปทา” คืออย่างไร
ต่อเมื่อได้สวดพระธัมมจักกัปปวัตนสูตรอย่างจริงจัง จนกระทั่งพระสูตรบทนี้ เข้าไปสิงสถิตอยู่ในใจอย่างแน่นแฟ้นแล้ว จึงจะจับหลักได้ว่า…
ในพระพุทธศาสนานี้ แม้มีคำสอนอยู่มากถึง ๘๔๐๐๐ ข้อ
แต่ที่สำคัญก็คือ การปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘
ถึงกระนั้น ก็มีไม่มากเลยที่จะรู้ว่า
การปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ ให้ได้สัดส่วนจริงๆแล้ว
จะต้องเอาใจมาเก็บเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายด้วยนะ
และเมื่อไว้ที่ศูนย์กลางกายแล้ว จะได้สัดส่วนจริงๆ ก็ต้องเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรค
ถ้ายังได้ไม่ถึงดวงปฐมมรรค ก็แสดงว่า มรรคมีองค์ ๘ ยังไม่ได้สัดส่วน
ส่วนที่ยิ่งขึ้นไปจากปฐมมรรคเข้าสู่วิชชาธรรมกาย
เทียบสัดส่วนของผู้ที่รู้มาถึงตรงนี้
ในโลกนี้มีน้อยเหลือเกิน
หน้าที่ของเรา ที่หลวงปู่มอบผ่านคุณยายอาจารย์เอาไว้
คือให้เอาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
เพื่อจะได้ไปแก้ไขทุกข์ชาวโลกให้มันหมดสิ้นไปทั้งโลกเลย
ต้องรู้ว่า เราคือต้นบุญต้นแบบที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปให้กับชาวโลกทั้งโลก
ไม่ใช่เพียงรู้และปฏิบัติเพื่อตัวเอง ครอบครัว หรือหมู่ญาติสนิทมิตรสหายเท่านั้น
เรายังมีงานที่จะต้องทำเคียงบ่าเคียงไหล่กันต่อไปอีก
งานนี้จะมอบให้เพียงแต่พระภิกษุลำพังไม่ได้

ธรรมจักร ไม่ได้สวดเล่นๆ

ท่านยังขยายความต่ออีกว่า
เรื่องการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
เป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างจริงๆจังๆ
การเจริญภาวนาเพื่อทำใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายในตัวเป็นเรื่องจริงๆจังๆ
บุญที่เกิดนี้มันจะช่วยดับทุกข์
ไม่เฉพาะพวกเรา แต่จะดับทุกข์ให้คนทั้งประเทศ ดับทุกข์ให้คนทั้งโลก
ที่ฝนฟ้ามันวิปริตอะไรต่างๆ
มันฟ้องว่าบุญบาปของคนทั้งโลกรวมกันแล้ว มันชักปริ่มกันเต็มที
บาปมันถึงได้สำแดงฤทธิ์สำแดงเดชสะเทือนกันไปทั้งโลก
หลวงพ่อบอกว่ามีทางเดียวคือ
ให้ทั้งโลกช่วยกันเติมบุญ
แต่ชาวโลกเขาไม่รู้เรื่อง
เขาก็ว่าตามวิชาวิทยาศาสตร์
แต่จริงๆมันต้องเติมบุญ
การจะเติมบุญให้เต็มที่ก็คือ
คนทั้งโลกต้องมาทำใจหยุดใจนิ่ง
แล้วจะทำอย่างไรให้คนทั้งโลกมาใจหยุดใจนิ่ง เพื่อให้เกิดบุญเต็มที่
ง่ายที่สุด..
จึงต้องตั้งเป้าสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรให้ได้ ๒๐๐๐ ล้านจบในปีนี้

การ์ดสวดมนต์ธรรมจักร
การ์ดเชิญการสวดมนต์ธัมมจักร ทุกวัน ให้ถึงเป้าหมายในสิ้นปี ๒๕๖๒

แล้วก็ต้องช่วยกันทำให้ยิ่งๆขึ้นไปด้วย
แม้การเดินธรรมยาตราตามเส้นทางพระผู้ปราบมารพันกว่ารูป

หรือการบวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เป็นพันๆรูป

ภาพกิจกรรมงานบุญของคณะสงฆ์ธรรมยาตรา : ถ่ายรูปหมู่ที่ อนุสรณ์สถานบางนางแท่น

คุณครูไม่เล็กก็เคยบอกว่า
ไม่ใช่อยู่ดีๆนึกอยากจะทำนะ
เห็นแล้วว่าบุญจะได้ขนาดไหน
บุญได้เยอะเหลือเกิน
คำนวณบุญกันแล้ว ก็เห็นว่าบุญเหล่านี้มันช่วยค้ำอะไรต่อมิอะไรให้ดีขึ้น
มันจะเร่งให้ทั้งประเทศชาติและพระพุทธศาสนาฟื้นฟูเร็วขึ้นมาอีก
ตามวิชชาที่หลวงปู่คุณยายมอบเอาไว้ให้

เดินธรรมยาตราปีที่ 7
ภาพกิจกรรมงานบุญคณะสงฆ์ธรรมยาตรา นำโดยหลวงพ่อทัตตชีโว ณ วิหารพระมงคลเทพมุนีเดือนมกราคม ๒๕๖๒

ซึ่งในวันครูวิชชาธรรมกายที่ผ่านมา
คุณครูไม่เล็กท่านได้ทิ้งท้ายไว้ว่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเรา
ถึงวันหนึ่งก็จะต้องเป็นครูสอนวิชชาธรรมกาย

หรือเป็นพี่เลี้ยงในการสอนวิชชาธรรมกายไปทั่วโลกด้วยกันทั้งนั้น
ขอฝากงานนี้ไว้กับทุกรูปทุกคนซึ่งเป็นลูกหลานหลวงปู่ไว้ด้วยนะ

ที่มาภาพและเนื้อหา

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้