ดวงแก้วมณีโชติรส

คุณครูไม่เล็ก คุณครูไม่ใหญ่ คุณครูในดวงใจสู่สุดธรรม

แชร์ให้เพื่อนเลย

ลอยกระทงปีนี้ ๒๕๖๑ ย้อนรำลึกถึงวันลอยกระทงเมื่อปี ๒๕๐๙

คุณครูไม่เล็กเจอคุณครูไม่ใหญ่ครั้งแรก

“ศีล” คือสิ่งที่ทำให้รุ่นพี่คนหนึ่ง เป็นคนมีวิชา ใจนักเลง ประทับใจ

ย้อนไปเมื่อวันลอยกระทง พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๙
เป็นวันที่คุณครูไม่เล็กเจอคุณครูไม่ใหญ่ครั้งแรก
“ผมไม่ดื่มเหล้า ผมถือศีล”
คำว่า “ถือศีล” คำพูดของคุณครูไม่ใหญ่ที่ปฎิเสธการดื่มเหล้าได้กระทบใจรุ่นพี่ในขณะนั้น

ห้องทำงานพระไตรปิฎก
ภาพหลวงพ่อทัตตชีโว ที่ ห้องทำงานด้านวิชาการ ห้องสมุดพระไตรปิฎก

เป็นรุ่นพี่ละทิฐิยอมตัวเป็นศิษย์ ต่อรุ่นน้องด้วยความเต็มใจ คุณธรรมที่หาไม่ได้ง่ายๆ
“อาตมาก็ได้คิดว่า คนที่มีความรู้ในพระไตรปิฏกขนาดนี้สมควรยกให้เป็นครูบาอาจารย์ของเราได้ แม้จะมีอายุคราวน้องก็ตาม
จึงยอมตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจ“

ถวายไทยธรรม
คุณครูไม่เล็ก(ภาพในอดีต ที่ยังเป็นฆราวาส ยังไม่ได้ออกบวช) และ คุณยายอาจารย์อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ถวายไทยธรรม ในวันที่ คุณครูไม่ใหญ่ ออกบวช

ไม่เคยที่จะคิดที่จะยกตนเสมอผู้ที่ตนยกให้เป็นครูบาอาจารย์ ในทุกมิติ ซึ่งลูกศิษย์ทุกคนต่างรับรู้เป็นอย่างดี
”เวลาอยู่ด้วยกันก็ให้นั่งให้นอนสูงกว่า” ครูไม่เล็กแย้มให้ฟัง

เมื่อคุณยายอาจารย์มอบหมายคุณครูไม่เล็กให้เป็นผู้ช่วยสอนสมาธิ ที่บ้านธรรมประสิทธิ์
คุณครูไม่ใหญ่เล่าให้ฟังว่า ”คุณยายชมว่าพี่เด็จเป็นคนไม่มีมานะถือตัว รู้จักสร้างงาน แล้วยังเป็นคนกตัญญู ยายว่าอะไรไม่เคยโกรธ ท่านว่าพี่เด็จไม่มีนิสัยคดในข้องอในกระดูก เป็นครูคนได้“

“ทัตตชีโว” แปลว่า “ผู้ถวายชีวิตแล้วแด่พระศาสนา”

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ) ได้เคยเล่าถึงภาพประทับใจที่มีต่อครูไม่เล็ก
“ภาพหนึ่งของหลวงพ่อ ที่หลวงพี่เห็นแล้วตรึงอยู่ในใจคือในช่วงที่วัดเรากำลังประสบปัญหาเป็นตอนที่วิกฤติที่สุดเหมือนเข้าไปอยู่ในปากเสือ
เมื่อไปถึงปรากฏว่านักข่าวไม่รู้มาจากไหนวิ่งกรูกันเข้ามา หลวงพ่อท่านกำลังเดินตามหลังหลวงพ่อธัมมชโยอยู่นั้น ท่านรีบก้าวไปอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อธัมมชโยทันทีเลยเหมือนกับยืดอกว่า ถ้ามีภัยอะไรมาถึงท่านขอรับก่อน
คือยามภัยมา หลวงพ่อทัตตะ ท่านจะเอาตัวเองไปอยู่ข้างหน้า แต่พอเหตุการณ์ทุกอย่างจบลงกลับสู่ภาวะปกติ ท่านก็จะถอยกลับไปอยู่ข้างหลัง
หลวงพ่อท่านไม่เคยปฏิเสธงานไม่เคยบ่นว่าหนัก เหนื่อย ไม่ไหว ท่านมีแต่ว่า ต่อให้ร้อยศึกมา ก็พร้อมจะยืนหยัดสู้”

หลวงพี่สมชาน ฐานะวุฒโฑ ร่วมพิธีกรรมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พระมหาสมชาย ฐานวุฒโฑ,ดร) รับพานดอกมะลิ ที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ จากคุณครูไม่เล็ก

”คุณครูไม่เล็ก“ คือผู้นำในเวลาที่ต้องการ

ยามเมื่อครูไม่ใหญ่ปลีกวิเวก
ครูไม่เล็กคือผู้ที่ครูไม่ใหญ่มองหา
ครูไม่เล็กคือผู้เป็นหลักชัย
ภายใต้สถานการณ์วิกฤติ
ต้องการผู้ตัดสินใจในยามคับขัน

พระมหาเจดีย์ทัตตชีโวกับคุณครูไม่เล็ก

คุณครูไม่ใหญ่ดำริให้มีการสร้างพระมหาเจดีย์ขึ้น เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อประกาศคุณคุณครูไม่เล็ก ยัง ณ แผ่นดินเกิดของท่าน
โดยชื่อของเจดีย์แปลว่า “มหาเจดีย์แห่งการอุทิศชีวิต” ใช้เวลาเตรียมการเพียง ๗ วัน และสร้างเสร็จภายใน ๓ เดือนเพื่อให้ทันฉลองวาระที่คุณครูไม่เล็กมีอายุเต็ม ๗๔ ปี

พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว ที่ จังหวัดกาญจนบุรี วันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

“มณีจักรวาล” คือเพลงที่ครูไม่ใหญ่ได้ประพันธ์มอบแด่ครูไม่เล็ก

“ดั่งมณีประดับจักรวาล
พ่อนำความชื่นบานให้แด่ผองชน
ถ้อยคำพ่อฉ่ำเย็นดั่งหยาดสายฝน
ดับความร้อนในกมลทุกคนให้หมดสิ้นไป

พ่อเชี่ยวชาญในทุกศาสตร์
บรรลือสีหนาทด้วยความองอาจกล้าหาญ
เป็นยอดนักปราชญ์ผู้มีอุดมการณ์
ไม่มีผู้ใดเปรียบปานในปฐพี”

ทั้งหมดนี้ล้วนยืนยันว่า ทั้งสองท่านได้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่มาอย่างยาวนาน และจะสร้างบารมีในผ้ากาสาวพัสตร์นี้อีกเป็น“อนันต์นิรันดร์กาล” จนถึง“ที่สุดแห่งธรรม”

๒๒ พฤศจิกายน วันลอยกระทงที่จะถึงนี้
เรามีหัวใจดวงเดียวกัน
คือสวดธรรมจักรถวายเป็นพุทธบูชา  และใจหมายกตัญญูบูชาธรรมท่านทั้งสองด้วยการสวดให้ได้ ๘๗๗,๗๗๗,๗๗๗ จบกันนะครับ

การ์ดเชิญสวดมนต์ธัมมจักร
วันนี้วันพระ การ์ดเชิญสวดมนต์ธัมมจักรวันลอยกระทง

ที่มาภาพและเนื้อหา


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้