8 วิธีแห่งชัยชนะสู่ 1000 ล้านจบ

แชร์ให้เพื่อนเลย

นั่งอ่านคำสอนคุณครูไม่ใหญ่

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสำคัญมากนะ!!!
พญามารถึงกันนักกันหนาเลยทีเดียว
เพราะเป็นธรรมที่ทำให้รู้จักทางสายกลาง
มัชฌิมาปฏิปทา
พอถึงธรรมบทนี้แล้ว
ก็จะไปถึงธรรมบทอื่นอีกเยอะแยะเลย
ธรรมบทนี้เป็นปราการด่านสำคัญ
ที่จะต่อไปถึง 84,000 พระธรรมขันธ์

 

หนังสือคำสอนคุณครูไม่ใหญ่

หลวงปู่วัดปากน้ำท่านขยายความไว้ว่า
ทางสายกลาง จะต้องฝึกใจดำเนินไปตามมรรคมีองค์ 8
การไปถึงพระธรรมกาย ไม่ได้ไปทางอื่นเลย
ไปทางปฐมมรรค ไปกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปัญญา ดวงวิมุตติ ดวงวิมุตติญาณทัสนะ
ดวงศีลคือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว
ดวงสมาธิคือ สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
ดวงปัญญาคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป
เป็น 8 องค์ ในอริยมรรคนั้นทั้งสิ้น

การ์ดชวนสวดมนต์บทธัมมจักรไปสู่1,000ล้านจบในสิ้นปี 2561

เราทุกคนก็ประกอบสัมมาชีพ เป็นสัมมาอาชีวะกันอยู่แล้ว
การที่หลวงพ่อให้เรามาสวดธรรมจักร
ก็ทำให้เรามี
สัมมาทิฏฐิ เห็นความสำคัญของการมาสวดธรรมจักร
สัมมาสังกัปปะ ตั้งใจมาสวดธรรมจักร
สัมมาวายามะ แม้อยู่ไกลหรือเหน็ดเหนื่อยจากภาระกิจการงานแค่ไหนก็ไม่ลืมที่จะสวดธรรมจักร หรือเดินทางมาสวดธรรมจักรและเวียนประทักษิณที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์
เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ประหนึ่งว่ากำลังเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า
สัมมากัมมันตะ ได้ลงมือสวดมนต์ บทธรรมจักรอันเป็นแม่บทแห่งธรรมทั้งปวง
สัมมาวาจา เปล่งเสียงสวดมนต์ ประหนึ่งว่าพระองค์ทรงประทานพระธรรมเทศนานี้แก่เราโดยเฉพาะ
สัมมาสติ มีสติและปลื้มกับทุกคำที่สวด
สัมมาสมาธิ มีจิตเป็นสมาธิ ตั้งมั่นในการสวด

การที่หลวงพ่อให้เรามาสวดธรรมจักร
ก็เหมือนเป็นการเตรียมกายวาจาใจของเรา ให้มีคุณสมบัติถึงพร้อมที่จะเข้าถึงธรรมกายได้ตลอดเวลา
พอใจถูกส่วนเมื่อไหร่ก็หยุดได้ทันที

ภาพวาดจำลององค์พระธรรมกาย จุดที่อยู่ในกลางกาย คือเส้นทางอริยมรรคแปด

มรรคมีองค์ 8
ธรรมะที่เราได้ยิน ได้สวดในธรรมจักรกันทุกวัน
จะเป็นหลักชัย 8 ประการ
ที่จะทำให้เราเข้าถึงพระธรรมกาย
และสานฝันพ่อให้สำเร็จ สวดไปถึงเป้าหมาย 1,000 ล้านจบในปีนี้

ที่มาภาพและเนื้อหา

One comment

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้