สมาธิ

คนเดียวก็เปลี่ยนแปลงโลกได้

แชร์ให้เพื่อนเลย

คนเพียงคนเดียวอาจเปลี่ยนแปลงโลกได้
อาจนำมาซึ่งแสงสว่างให้กับชาวโลกได้
ขอเพียงมีหัวใจพระโพธิสัตว์
พระพุทธศาสนาเกิดจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว
พระเจ้าอโศกเผยแผ่พระศาสนาไปทั่วโลกได้ก็เริ่มจากความศรัทธาที่มีต่อสามเณรนิโครธ
สามเณรคุณานันทะรูปเดียวใช้ปัญญาเอาชนะความเชื่อต่างศาสนา จนสามารถรักษาพระศาสนาในประเทศศรีลังกาไว้ได้

สามเณรเดินธุดงค์
การฝึกตนบำเพ็ญตนเดินธุดงค์ของสามเณร

หรือแม้ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน…
การนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมของเจ้าชายแฮรี่แห่งราชวงศ์อังกฤษ ทำให้พระศาสนาเป็นที่สนใจไปทั่วโลก
นโยบายใหม่ของสีจิ้นผิงที่ให้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ก็กำลังอาจทำให้ชาวจีนกว่า 1,000 ล้านคนประกาศตัวเป็นพุทธมามกะ
และทำให้พระพุทธศาสนากลายเป็นศาสนาที่มีคนนับถือเป็นอันดับ 2 ของโลกเช่นกัน

คนเดียว : สีจิ้งผิง
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้การสนับสนุน และ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศจีน

หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เคยบอกว่า
“โลกจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับกระแสใจของชาวโลก”
ช่วงไหนกระแสใจของมนุษย์ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี ไม่ประมาทในชีวิต ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา สั่งสมบุญอยู่เป็นนิจ
ในยุคนั้นบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุข เศรษฐกิจเฟื่องฟู ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล โรคภัยไข้เจ็บน้อย ผู้คนมีอายุยืนยาว ผิวพรรณวรรณะผ่องใส ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีสภาพคล่อง ต่างก็มีความสุขกายสบายใจกันถ้วนหน้า
แต่ในยามใดที่จิตสำนึกของมนุษย์ถูกกระแสบาปเข้าบังคับบัญชาอยู่ภายใน ให้คิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว ใช้ชีวิตอย่างประมาท

การสร้างความดี
พระอาจารย์นำสมาธิแด่ชาวต่างประเทศ : สมาธิช่วยให้ศีลธรรมคุ้มครองโลก

เมื่อนั้นเศรษฐกิจก็จะตกต่ำ ดินฟ้าอากาศแปรปรวน โรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยมีก็จะเกิดขึ้น ยาที่ใช้รักษาก็หาได้ยาก
เพราะฉะนั้น ศีลธรรมเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องช่วยคุ้มครองโลกให้ปลอดภัย
ดังนั้นให้ทุกคนตั้งใจกันให้ดี ที่จะเป็นผู้นำบุญ เป็นผู้นำศีลธรรมชี้นำทางชีวิตจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติทั้งหลายให้ไปในทิศทางที่สูงขึ้น

แม้ใคร ๆ จะเห็นแก่ตัว แต่เราไม่เห็นแก่ตัว  

ใครสร้างบาป เราสร้างบุญ
ใครหวั่นไหว เราไม่หวั่นไหว
ใครกำลังใจตกต่ำ เรากำลังใจสูงขึ้น
หมั่นสั่งสมบุญบารมีเรื่อยไป

หากวันใดทุกคนในโลกคิดอย่างนี้ ทำอย่างนี้ และทุกคนมีศีลธรรมประจำใจ เมื่อถึงวันนั้น โลกก็จะกลับมาพบกับสันติสุขอีกครั้งอย่างแน่นอน

ท่านได้บอกไว้ในโครงกลอนสุนทรพ่อว่า
     โลกที่เราอยู่นี้ใช่ละคร
แต่ที่แท้เป็นสมร-ภูมิสู้
ธรรม อธรรมต่อกรกันอยู่
มนุษย์ชาติ บ่ อาจรู้ เพราะเค้าปิดบัง

     เราทั้งทีมดั่งคล้าย ไต่ราว
มุ่งสู่เป้าค่อยสาว บาทเยื้อง
เท้าเรียงต่อย่างก้าว กางแขน
บ่ กลับ บ่ ก้มเบื้อง ล่างพื้นพสุธา

พลังของคนๆเดียวยังมีอนุภาพเปลี่ยนแปลงโลกได้ขนาดนี้
ถ้าพวกเราช่วยกันก็ไม่แน่ว่าจะเป็นแสงสว่างเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้เช่นกัน

ปีนี้ปี 2561 ยุคหลังกึ่งพุทธกาล
เรามาเป็นผู้นำบุญ เป็นผู้นำศีลธรรมชี้นำทางชีวิตจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติทั้งหลายให้ไปในทิศทางที่สูงขึ้น
ด้วยการทำเป้าหมายร่วมกันให้สำเร็จ
คือมาเวียนประทักษิณ และร่วมใจกันแผ่เมตตา สวดธรรมจักร ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ให้ได้ 1,000 ล้านจบภายในปีนี้กันนะครับ

คนเดียวก็สวดมนต์ได้ แต่สวดหลายๆ คนดีที่สุด
สวดมนต์ธัมมจักร 1,000]hko0[

ที่มาภาพและเนื้อหา

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้