วันอาสาฬหบูชา จุดเริ่มต้นของโลกอุดมคติ

แชร์ให้เพื่อนเลย

แม่น้ำลำธารที่หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
ล้วนมีต้นน้ำเป็นจุดเริ่มต้นเสมอ
พระพุทธศาสนาที่นำมาซึ่งความสว่างไสวให้กับโลกนี้มาตลอดกว่า ๒๕๐๐ ปี
ก็มีจุดเริ่มต้นจากการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตนสูตร ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วันอาสาฬหบูชา

พระปัจเจกพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เฉพาะตัว มิได้ประกาศพระพุทธศาสนา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้ว นำสิ่งที่ตรัสรู้มาโปรดสอนสัตว์โลก
การแสดงปฐมเทศนาในวันนี้เมื่อ ๒๕๐๐ ปีที่ผ่านมา จึงทำให้พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์
ท่านโกณฑัญญะอุปสมบทเป็นปฐมสาวกในวันนี้ จึงทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ โดยสมบูรณ์
และการเป็นพระโสดาบันของท่านโกณฑัญญะในวันนี้ จึงเป็นพยานการบรรลุธรรมของพระบรมศาสดา
ยืนยันว่าธรรมที่พระองค์ตรัสรู้และนำมาสอนมีอยู่จริงและปฏิบัติตามได้จริง
พระพุทธศาสนา จึงถือกำเนิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในวันอาสาฬหบูชานี้นี่เอง

ภาพประกอบ : พิธีเดินประทักษิณ

ประวัติศาสตร์โลกในอดีต มีเรื่องราวของบุคคลเพียงคนเดียวแต่สามารถนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่อโลกใบนี้ได้

ในประเทศจีน

ถ้าจิ๋นซีฮ่องเต้ไม่รวบรวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่ง แผ่นดินจีนก็จะไม่มีวันรวมเป็นหนึ่ง
ถ้าฮั่นหมิงตี้ฮ่องเต้ไม่ส่งคณะทูตอัญเชิญพระพุทธศาสนามาที่เมืองจีน คนจีนก็จะไม่รู้จักธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ถ้าพระถังซัมจั๋งไม่อัญเชิญพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนากลับมาประเทศจีน
ก็จะไม่มีการแปลพระไตรปิฏกจากสันสกฤตเป็นภาษาจีน  และคนจีนก็จะไม่รู้จักคำสอนที่แท้จริงของพระบรมศาสดา

ในประเทศอินเดียและศรีลังกา

เพราะศีลาจารวัตรอันงดงามของสามเณรนิโครธ จุดประกายให้พระเจ้าอโศกศรัทธาพระพุทธศาสนา
ทำให้พระพุทธศาสนาเข้ามายังดินแดนสุวรรณภูมิ และทำให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นมาเป็นพันปี
เพราะปัญญาและหัวใจที่เด็ดเดี่ยวของสามเณรคุณานันทะ จึงสามารถกอบกู้พระศาสนาในศรีลังกาให้กลับคืนมาได้

ยุคปัจจุบันของเรา

หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เคยให้โอวาท

“ถ้าหากเราคิดจะรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในโลกนี้ไปอีกนานแสนนาน
มีหนทางเดียวคือต้องทุ่มชีวิตประกาศธรรมเพื่อนำพระพุทธศาสนาเข้าไปอยู่ในใจคนทั่วโลก”
พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
พุทธบริษัท ๔ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

ท่านยังให้ข้อคิดไว้อีกว่า

“โลกในอุดมคติ ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกใบนี้
เคยเกิดขึ้นมาแล้ว..นับครั้งไม่ถ้วน”

“แต่ว่า แต่ละครั้งห่างกัน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านระลึกชาติไป เห็นเรื่องนี้เป็นปกติของท่าน คือ
ในยุคใด ที่มนุษย์มีศีล ๕ เป็นปกติ มีการบังเกิดขึ้นของพระเจ้าจักรพรรดิ ผู้ที่สั่งสมบุญมาดีปกครองโลก
พระองค์ก็ทรงสอนให้มนุษย์ทุกคนในโลก มีศีล ๕  
เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม  เว้นจากการพูดปด เว้นจากการดื่มน้ำเมา สิ่งมึนเมา
โลกในยุคนั้น ฝนจะตกต้องตามฤดูกาล ผลหมากรากไม้มีรสโอชา
มนุษย์จะมีโรคภัยไข้เจ็บน้อย อายุขัยจะยืนยาว
จะมีความรักสามัคคีกัน จะอยู่เย็นเป็นสุขกันมากเลย  
แสดงว่าเรื่อง “ศีลธรรม” ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วแหละ
เพราะว่าถ้าศีลธรรมเกิดขึ้นที่ใจ ก็จะขยายมาที่กาย แล้วก็ออกมาที่สิ่งแวดล้อมไปในบรรยากาศ
จะเกิดภาวะโลกเย็น
พระเจ้าจักรพรรดิที่ปกครองโลก เกิดขึ้นมานับพระองค์ไม่ถ้วน ซ้ำๆ
โลกไม่เคยถูกปกครองด้วยการรบราฆ่าฟันเลย 
ถ้าตราบใดยังรบราฆ่าฟันกันอยู่ โลกในอุดมคติจะไม่มีวันเกิดขึ้น”

หลวงพ่อท่านมีปณิธานว่า

โลกในอุดมคติ เคยเกิดขึ้นมาแล้ว นับครั้งไม่ถ้วน
จะเกิดขึ้นอีกสักครั้ง
ในยุคที่เรามีชีวิตอยู่…ไม่ได้เชียวหรือ

ท่านจึงริเริ่มโครงการต่างๆมากมาย
จากบวชพระหมื่นรูปในปี ๒๕๕๒ จนกลายมาเป็นโครงการบวชพระเข้าพรรษาแสนรูปทุกปี
จากตักบาตรพระพันรูปในวัดพระธรรมกาย นำไปสู่ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูปทั่วประเทศ
จากอบรมศีลธรรมเด็กนักเรียนไม่กี่คน สู่โครงการเด็กดี วีสตาร์หลายล้านคน
จากโครงการสวดธรรมจักรเป้าหมาย ๑ ล้านจบในปี ๒๕๕๙ จนเพิ่มมาเป็น ๑๔๐๐ ล้านจบในวันอาสาฬหบูชานี้

สุภาษิตจีนมีอยู่ว่า

หนทางหมื่นลี้ เริ่มต้นที่ก้าวแรก”

สิ่งดีๆที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้
หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านเริ่มต้นให้แล้ว
เหลือเพียงพุทธบริษัทสี่รวมใจและรวมพลัง
สานฝันขยายงานพระศาสนาไปทั่วโลกเท่านั้นเอง

การ์ดเชิญชวนบวชเข้าพรรษา

ที่มารูปภาพและเนื้อหา

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้