พระรับเงินเป็นบาป พระธรรมวินัยหรือแค่วาทกรรม

แชร์ให้เพื่อนเลย

 “พระพุทธเจ้า ไม่ได้ทรงห้ามพระใช้เงิน

แต่ทรงหาวิธีการเพื่อให้พระใช้เงินอย่างถูกต้องเท่านั้น “

วัดวังตะวันตก กรณีตัวอย่าง ฆราวาสบริหารเงินวัด

กรณีวัดวังตะวันตก
เป็นตัวอย่าง อย่างดี
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระรับเงิน
แต่ปัญหาอยู่ที่ให้ฆราวาสเข้ามาจัดการทรัพย์สินเงินทองของวัด
ฆราวาสตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพล
เอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องตัวเอง
ให้คนในครอบครัวเข้ามาหาผลประโยชน์กับวัด
โดยที่พระได้แต่ดูไม่สามารถเข้าไปทำอะไร
รูปไหนเข้าไปตักเตือนก็ถูกสังหาร
เจ้าอาวาสที่เป็นถึงระดับพระสังฆาธิการเจ้าคณะจังหวัด

ก็ถูกข่มขู่กักขังหน่วงเหนี่ยวออกจากกุฎิตัวเองไม่ได้กว่า 2 ปี

ทำบุญกับพระ ทำไมต้องแบ่งให้กรรมการวัดด้วยหละ

สาธุชนที่บริจาค
ส่วนใหญ่ก็เพราะศรัทธาข้อวัดปฏิบัติของพระ และมั่นใจว่าพระจะนำปัจจัยนั้น

ไปใช้เกิดคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจริง
เงินที่ถวายก็อยากให้พระนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
มีการแยกถวายชัดเจน
ถวายพระเป็นการส่วนตัว พระจะเอาไปทำอะไรก็ได้ตามความประสงค์
หรือถวายส่วนรวมเป็นสังฆทาน

เวลาลูกหลานบวช พ่อแม่ก็อยากถวายเป็นการส่วนตัว

ให้พระลูกชายพระหลานชายนำไปใช้

แต่หากฆราวาสเข้ามาจัดการทรัพย์สินวัดและห้ามพระรับเงิน
จะกลายเป็นว่า ทำบุญกับพระ
แต่เงินไปอยู่ที่กรรมการวัดหมด
ดังคำที่ว่า
วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่ง
ฆราวาสยังต้องเลี้ยงชีพมีครอบครัวให้ดูแล
ศีลห้าก็ยังรักษาไม่ครบ
พระไตรปิฎกกฎแห่งกรรมก็ไม่เคยศึกษา
เราจะไว้ใจให้ฆราวาสเข้ามาบริหารทรัพย์สินของส่งได้อย่างไร
กรณีวัดวังตะวันตกเป็นอุทาหรณ์อย่างดี

พระรับเงินเป็นบาป พระธรรมวินัยหรือแค่วาทกรรม

อาบัติพระรับเงิน
เป็นอาบัติอย่างเบา
เหมือนอาบัติพรากของเขียว (ตัดกิ่งไม้เด็ดใบไม้
พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามเด็ดขาด
หากหลีกเลี่ยงไม่ได้
ก็อนุญาตให้ปลงอาบัติเพื่อความบริสุทธิ์ของศีล
เพียงต้องการให้พระภิกษุสงฆ์ไม่ประมาท
ใช้ปัจจัยที่ได้มาอย่างมีสติ
วินัยในส่วนนี้
พระพุทธองค์กำหนดให้เป็นอาบัติอย่างเบา
เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อพระสงฆ์
ในอนาคตที่ต้องพึ่งปัจจัย
ในการดำรงตนให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
จะได้ไม่เกิดอุปสรรค
ต่อการเผยแผ่และการดำรงคงอยู่ของพระพุทธศาสนา
หลักฐานชัด ! การผ่อนปรนเรื่องเงินพระของพระพุทธเจ้า

อย่างในปัจจุบัน
อยู่ในวัดต้องเสียค่าน้ำค่าไฟ
ออกจากวัดต้องเสียค่าเดินทาง
อาพาธก็ต้องมีค่ารักษาค่ายา
อยากศึกษาก็ต้องเสียค่าหนังสือตำราเรียน
อยากเผยแผ่พระศาสนาเชิงรุก
ก็ต้องมีค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าอุปกรณ์เทคโนโลยี
ศาสนสถานก็มีวันทรุดโทรม
ต้องบูรณะดูแล
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่มีใครหรือรัฐบาลไหนจัดหาให้
พระต้องจัดหามาเองจากศรัทธาสาธุชนเท่านั้นน

พระรับเงินเป็นบาป

จึงเป็นวาทกรรม

ของคนที่เอาความไม่รู้ของตัวเอง

มาใช้ตัดสินพระทั้งสังฆมณฑล

ไม่เคยบวชแต่อยากปฏิรูปพระ

มีบางคนอยากปฏิรูปพระ
แต่คุณูปการความดีต่อพระพุทธศาสนาไม่เคยมี
ตัวเองก็ไม่เคยบวช
พระธรรมวินัยก็ไม่รู้
พระไตรปิฎกก็ไม่ศึกษา
ได้แต่อ่านข้อมูลจาก Google
จับแพะชนแกะ
เอาความรู้ที่ไม่สมบูรณ์ของตัวเอง
ไปกล่าวตู่ตัดสินพระ

สอนมหาเปรียญ

แล้วยังริอาจจะออกกฏหมายควบคุมพระ
อยากเข้ามาบริหารมีอำนาจเหนือพระ
คนที่คิดอย่างนี้จะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญได้อย่างไร


ขอบคุณข้อมูลจาก

วัดวังตะวันตก
หลักฐานชัด ! การผ่อนปรนเรื่องเงินพระของพระพุทธเจ้า
facebook: naka king

รายการถามตรงๆกับจอมขวัญ “ห้ามพระจับเงิน 12/มิ.ย.2561” และ อย่าทำลายพระพุทธศาสนา 14มิ.ย.2561

 

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้