มีที่ไหนที่ไม่ยกย่องเจ้าภาพบ้าง ?

แชร์ให้เพื่อนเลย

มีที่ไหนที่ไม่ยกย่องเจ้าภาพบ้าง
วัดเชตวันมหาวิหาร ยังตั้งชื่อตามเจ้าเชต (ผู้ร่วมถวาย)
ศาลาการเปรียญยังติดชื่อเจ้าภาพ
พระพุทธรูปยังสลักชื่อผู้บริจาค
วัดพระธรรมกายให้เกียรติเจ้าภาพบ้าง  ผิดตรงไหน?
การยกย่องผู้บริจาค คือยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์
ทุกศาสนสถาน ทุกองค์กรการกุศล ขาดเจ้าภาพไม่ได้
กว่าใครสักคนหนึ่งจะบริจาค
ต้องผ่านการตัดสินใจ ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ,
เพราะมันคือการสละทรัพย์ที่หามาด้วยความยาก
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
องค์กรการกุศลยังมีจดหมายขอบคุณ
หน่วยงานต่างๆยังมีการให้รางวัล
ทอดกฐินผ้าป่า ยังมีประกาศรายนามเจ้าภาพ
แม้กระทั่งงานศพ ยังต้องให้เจ้าภาพเป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล
การได้รับการยกย่องจึงเป็นสิทธิ์ที่ควรได้ ไม่ใช่อภิสิทธิ์ชน
ในวัดพระธรรมกาย มีระบบแบ่งปัน  sharing
ผู้มาปฏิบัติธรรม ได้ใช้อาคารสถานที่ อิ่มท้องจากโรงทานจากเจ้าภาพ
ส่วนเจ้าภาพก็ดีใจ ที่มีคนมาปฏิบัติธรรมทำความดี ในสถานที่ๆตนสร้าง
ใครมีปัจจัยก็บริจาค
นักศึกษานักเรียนก็เป็นอาสาสมัครได้
แบ่งปันในสิ่งที่ตนมี
ยกย่องผู้ทำความดี
นี่แหละสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างแท้จริง
วัดใหญ่ เจ้าภาพเยอะ เป็นเรื่องธรรมดา
การติดโบว์เจ้าภาพ นอกจากเป็นการยกย่อง ยังเป็นการจัดระเบียบไปในตัว
ไม่ต้องประกาศรายนามทุกคน แต่คนก็รู้ว่าใครคือเจ้าภาพ

เนื้อหานี้เรียบเรียงใหม่
จากบทความเก่าของผู้เขียนเอง

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้