พุทธแท้ พุทธเทียม วัดกันที่คำสอนหรือข้อกล่าวหากันแน่?

แชร์ให้เพื่อนเลย

พุทธแท้ พุทธเทียม วัดกันที่คำสอนหรือข้อกล่าวหากันแน่?
ไม่ว่าจะเป็นการมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม
มีพระเปรียญธรรม  9  ประโยค  71  รูป
การที่ศิษยานุศิษย์สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  50  ล้านจบ
เพียงพอแล้วหรือยัง
ที่จะยืนยันว่า…
วัดพระธรรมกายเป็นวัดเถรวาทอยู่ภายใต้การปกครองของคณะสงฆ์มหานิกาย
คำว่าพุทธเทียมสำหรับคนไทยคืออะไรกันแน่
ไม่ใช่ศาสนาพุทธ หรือไม่ใช่นิกายเถรวาท
ยึดตามพระไตรปิฎก หรือยึดตามกรอบความคิดที่เคยชิน
นิกายเถรวาท
ยึดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดั้งเดิม
ยึดพระธรรมวินัย พุทธวัจน อริยสัจสี่ การหลุดพ้น (นิพพาน)
ในวัด นอกจากเจดีย์ มีแค่พระพุทธรูปและรูปเหมือนของครูบาอาจารย์ทางธรรม
คือหลวงปู่สดวัดปากน้ำ และ คุณยายอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อธัมมชโยและเป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย
ไม่มีดูดวง ไม่มีใบ้หวย ไม่มีเสี่ยงเซียมซี ไม่มีบูชาเคารพผีหรือเทพเจ้าต่างศาสนา
วัดพระธรรมกาย
ถ้าเป็นพระ ส่งเสริมให้เรียนภาษาบาลี
จนเป็นมหาเปรียญธรรม
เพื่อศึกษาและเข้าถึงพระธรรมคำสอน
ในภาษาดั้งเดิมจากพระไตรปิฎก
เป็นโยม ให้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ว่าด้วยทางสายกลาง อริยสัจ  4   มรรคมีองค์  8
ซึ่งเป็นหัวใจของพระธรรมคำสอน นำไปสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นทั้งสิ้น
ทำให้คน ไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์วัด
หรือคนที่อ่านข่าววัดพระธรรมกาย รู้ว่าบทสวดนี้มีความสำคัญมากกว่าเป็นปฐมเทศนา
และเรื่องเล่าในวันอาสาฬหบูชา

ถ้าบิดเบือนก็ต้องปิดหูปิดตาประชาชน ปฏิเสธพระไตรปิฎกซิ
แล้ววัดพระธรรมกายมีการกระทำไหนเข้าข่ายเช่นนั้นบ้าง?

เนื้อหานี้เรียบเรียงใหม่
จากบทความเก่าของผู้เขียนเอง

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้