“ชิตังเม โป้ง รวย”

แชร์ให้เพื่อนเลย

 

“ชิตังเม โป้ง รวย”
ประโยคนี้
คุ้นเคยดี
ไม่ว่ากับคนวัดพระธรรมกาย
หรือ
คนที่ติดตามข่าววัดพระธรรมกาย
ประโยคนี้
ถูกใช้ในพิธีกรรมของวัด ที่มีการตอกเสาเข็ม
รวมถึง…ถูกใช้เพื่อโจมตีวัดพระธรรมกายด้วย
“ชิตังเม”
เป็นภาษาบาลี
แปลว่า …เราชนะแล้ว
มาจากเรื่องพราหมณ์จูเฬกสาฎก
ที่ถวายผ้าห่มกายที่มีเพียงผืนเดียวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สำเร็จ
จึงเปล่งวาจาด้วยความปีติว่า ชิตังเม เราชนะแล้ว เราชนะความตระหนี่ในใจแล้ว
“โป้ง”
เป็นเสียงปั้นจั่น และค้อน
ตอกกระทบเสาเข็ม
“รวย”
เป็นคำมงคล
ที่อยู่ในทุกคำอวยพร
ไม่ว่าจากพระ ญาติผู้ใหญ่ ปู่ย่าตายาย

 

พิธีตอกเสาเข็ม
จัดขึ้นทุกครั้ง
เมื่อมีการก่อสร้างศาสนสถาน
เป็นสัญญาณว่า
อาคารหลังนี้
กำลังถูกสถาปนาขึ้น ตามวัตถุประสงค์
โดยจัดให้สาธุชนมีส่วนร่วม  ด้วยการตอกเสาเข็มจำลอง
มีค้อน แทนปั้นจั่น  มีเสาขนาดเล็ก ประจำที่นั่งของแต่ละคน
ทุกคน จะตอกเสาเข็มพร้อมกัน
เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ และภาพที่งดงามของพิธีกรรม
การให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนทำอะไรพร้อมกัน
จำเป็นต้องมีสัญญาณ
ทั่วไป อาจใช้ 1,2,3
แต่พิธีกรรมนี้
คือการตอกเสาเข็ม
สร้างศาสนสถาน
ที่ได้มาจากหยาดเหงื่อแรงกาย ของสาธุชนทุกคน
กว่าใครสักคนหนึ่งจะบริจาค
ต้องผ่านการตัดสินใจ ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ,
เพราะมันคือการสละทรัพย์ที่หามาด้วยความยาก
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
มันคือการเอาชนะใจตัวเอง
จึงเป็นที่มาของคำว่า “ชิตังเม”
โดยคำว่า “รวย”
เป็นคำมงคล เป็นอานิสงส์แห่งทานตามพระไตรปิฎก
“ชิตังเม โป้ง รวย”
ทุกคนจึงเปล่งเสียงออกมาพร้อมกันด้วยความปลื้ม
ปลื้มเพราะ สามารถขจัดความตระหนี่ออกไปจากใจได้สำเร็จ
และไม่ว่าต่อไปในอนาคต ศาสนสถานแห่งนี้
จะนำมาซึ่งประโยชน์อะไรต่อพระศาสนาและชาวโลกก็ตาม
ทุกคนมีส่วนร่วม เป็นผู้สร้าง
เสียงหมื่นค้อนกระทบเสาเข็มจำลอง
ที่ดังเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
จึงเต็มไปด้วยพลังแห่งความภาคภูมิใจ

เนื้อหานี้เรียบเรียงใหม่
จากบทความเก่าของผู้เขียนเอง

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้