ป้าใส : การถามตอบ เรื่องความเป็นมาของรูปทรงพระมหาธรรมกายเจดีย์ ตอนที่ ๑

แชร์ให้เพื่อนเลย

เมื่อจบคำบรรยายของป้าใสใน ตอนที่ ๑ เรื่องราวรูปทรงเจดีย์จากยุคดั้งเดิมมีความเป็นมาและเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้น ก็พอจะได้คำตอบในหัวข้อเรื่องทำไมพระมหาธรรมกายเจดีย์จึงเป็นทรงกลม ทำไมมีรูปร่างลักษณะเหมือนจานบิน เจดีย์ที่มีความเป็นมาอย่างไร ต่างจากยุคต้นพุทธกาลอย่างไรบ้าง จากนั้นก็ได้มีช่วงถามและมีคำตอบของเนื้อหาบทความบรรยาย พอสรุปคำถามตอบได้พอสังเขป 

ภาพจำลองจากคลิปบรรยาย ตอนที่.๑ : ช่วงถามตอบป้าใส เรื่องเจดีย์

พิธีกรได้สรุปพอสังเขปเมื่อป้าใสจบบรรยายแล้วดังนี้ : รูปทรงของเจดีย์ที่ศรีลังกา (ทรงแหลม) กลับกลายมาเป็นรูปทรงต้นแบบของชาวพุทธในยุคหลัง แต่เมื่อมีพระธรรมกายเจดีย์เกิดขึ้น จึงเหมือนการเชื่อมเอาความรู้เดิมกลับมา  ดังนั้นผมสามารถสรุปได้ไหมครับป้า ว่า “พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงต้นแบบที่มีมาแล้วเหมือนสมัยพุทธกาลและไม่ผิดหลักแต่อย่างไร” ถูกต้องไหมครับป้า

ป้าใส : ถูกต้องที่สุด เพราะว่า ตัวองค์เจดีย์นั้น เป็น “ตถาคตคัพภะ” แทน “ดวงธรรม”  ซึ่งดวงธรรมนี้ ได้ตั้งแต่ดวงธรรมของคนธรรมดา ไปจนถึงดวงธรรมที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้นดวงธรรมจะเป็นทรงแหลมไปได้อย่างไร ก็ต้องเป็นดวงแน่นอน ซึ่งก็คือ หลักการในการสร้างเจดีย์ 

พิธีกร: ทำไมจึงองค์พระ เรียงรายไปรอบฐานเจดีย์และในส่วนที่ลาดเอียงลงมาครับ ทั้งๆ ที่ในส่วนของเจดีย์สมัยก่อน ไม่มีครับป้า

องค์พระธรรมกายบนเจดีย์ชั้นลาดเอียง

ป้าใส : สมัยก่อน มีพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ของเราก็มี ส่วนที่เป็นพุทธรัตนะ ก็คือมีองค์พระ มีองค์พระที่ตั้งเรียงลงมา และมีส่วนที่เป็นธรรมรัตนะ ก็คือ ความเรียบ เรียบเฉยๆที่ฐานและส่วนที่เป็นสังฆรัตนะ คือส่วนที่พระสงฆ์จะนั่ง พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ คือความลาดเอียงที่ปรับจากข้างเจดีย์ ปรับจากขั้นที่ ๑ ขั้นที่ ๒ ขั้นที่ ๓ โดยการลากเส้นลงมาเส้นทั้งเส้นเลย แต่ในความเป็นจริงก็คือ บันไดสามขั้น

พุทธรัตนะต่อเชื่อมลงมาในบริเวณที่มีพระธรรมกายวางอยู่ 

ธรรมะรัตนะ คือความเรียบที่อยู่ระหว่างสังฆรัตนะและพุทธรัตนะ

สังฆรัตนะนั้นคือ ส่วนพื้นที่พระสงฆ์นั่งเวลาประกอบพิธี เพราะฉะนั้นเมื่อพระสงฆ์เข้าไปนั่งในพื้นที่เจดีย์ เจดีย์จึงเป็นพื้นที่แห่งพระรัตนตรัยโดยแท้จริง สังฆรัตนะคือพระสงฆ์ ธรรมรัตนะคือส่วนที่เรียบ พุทธรัตนะคือส่วนที่มีองค์พระทั้งหมด

ถามว่า “ทำไมต้องมีองค์พระลงมาตามลำดับขั้น” องค์พระแต่ละวงนั้น ถ้าเราลากเส้นโค้งขึ้นไป ก็จะเป็นวงกลมอีกวงกลมหนึ่งที่ซ้อนเจดีย์ขึ้นไป องค์พระแต่ละองค์ แทนส่่วนที่เราเป็นภาษาอังกฤษว่า Invisible Dome คือ ทรงกลมที่มองไม่เห็น ถ้าหากเราลากเส้นระหว่างองค์แถวถัดไปลงมา แล้วเขียนโค้งไป แล้วก็จะครอบ ครอบ ครอบ ถี่ยิบ ก็คือทรงกลมที่มีขนาดใหญ่นั้นเอง ทั้งหมดนี้ คือ พุทธรัตนะนั้นเอง ถึงต้องใช้เป็นขั้นบันได  

และทำไมต้องมีองค์พระ พระพุทธเจ้าไม่ได้มีพระองค์เดียว มีจำนวนมากมายรวมกันในลักษณะนี้ อยู่ถัดๆต่อๆมาอย่างหนาแน่นอยู่ในอายตนะนิพพาน อยู่เป็นองสงไของค์นับไม่ถ้วนในรูปแบบนี้ เพราะฉะนั้นพุทธรัตนะ จึงเป็นส่วนที่แทนด้วยองค์พระทั้งหมด ถ้าใครที่สร้างพระใส่ชื่อตนเองไว้ นั้นก็คือ การที่เราสร้างพุทธรัตนะ เป็นการสร้างสัตยบรรณให้ตนเองว่า สักวันหนึ่งเราจะเข้าถึงธรรม สักวันหนึ่งเราจะไปอยู่อายตนะนิพพาน

จำลองการเขียนเส้นโค้ง

พิธีกร : การเวียนประทักษิณและมีความสำคัญหรือว่าเกิดบุญกับเรายังไงบ้างครับ

ป้าใส ตอบ : การเวียนประทักษิณ มีอยู่ช่วงระยะหนึ่งคือช่วงระยะปลาย ๆ เขาเริ่มที่จะเชื่อกันว่าเวียนประทักษิณนั้น เวียนเฉพาะวันพระ แต่ถ้าหากว่าเราศึกษาศาสนามา เราจะพบว่ามีหลายคนที่เข้าถึงธรรมตอนที่กำลังเวียนประทักษิณ เวียนประทักษิณคนเดียวก็มี มีดอกไม้ในมือดอกเดียว ถ้าเจอเจดีย์ที่ไหนก็เวียนที่นั่น โดยไม่ได้คำนึงว่าวันนั้นเป็นวันอะไร ขึ้นกี่ค่ำ แต่คำนึงว่าเราจะเอาดอกไม้ไปบูชาพระเจดีย์ เราจะเอาสรีระคือ เอาร่างกายของเราไปบูชาพระเจดีย์ 

คำตอบที่ ๑ คือว่า การเวียนประทักษิณนั้นทำได้ทุกวัน ไม่ได้จำกัดเฉพาะวันพระอย่างที่เข้าใจกัน 

คำตอบข้อที่ ๒ เราเชื่อว่าการเวียนประทักษิณนั้นเป็นการหมุนธรรมจักร

ธรรมจักรของพระพุทธองค์ ถ้าหากว่าเราไม่หมุนธรรมจักร ธรรมจักรนั้นจะไม่ลงมาสู่พื้นมนุษย์ มนุษย์จะไม่ได้รับบุญจากการที่จักรแห่งธรรมหมุน พอเราไปเดินเวียนประทักษิณหมุนขวา หันข้างขวาเข้าหาเจดีย์ การเดินเวียนอย่างนี้เท่ากับเราไปทำให้จักรแห่งธรรมหมุน เมื่อจักรแห่งธรรมหมุน ก็จะสะพัดรัศมีธรรม กำลังบุญออกไปหล่อเลี้ยงภูมิภาคที่อยู่ในแวดล้อม เพราะฉะนั้นเราก็เลยนิยมการไปเดินเวียนประทักษิณ การเวียนประทักษิณนั้นก็ถือเป็นการถวายความเคารพพระเจดีย์ด้วย ความเคารพต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย ในขณะเดียวกันถวายความเคารพไปยังอาตยนะนิพพานด้วย ในขณะเดียวกัน โดยส่วนใหญ่จึงไม่เวียนด้วยมือเปล่า จะมีดอกไม้ พวงมาลัยบ้าง ดอกบัวบ้าง แต่ถ้าไม่มีพวงมาลัย ไม่มีดอกบัว ก็มือที่พนมมือ มือที่พนมนี้ก็คือดอกบัวนั่นเอง ก็พนมมือไหว้แล้วก็เดินเวียนประทักษิณไป ก็ทำได้ด้วย กาย วาจา ใจ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา กายก็คือการเดิน การเดินเพื่อให้ธรรมจักรหมุน ใจก็คือเอาไว้ข้างใน ภาษาเราก็คือเอาไว้ตรงกลางที่เป็นที่ตั้งของตถาคตของตถาคตคัตพะอยู่ข้างใน พระพุทธเจ้าอยู่ข้างในตัว ใจไว้ตรงกลางพวกเรา กายก็เดินหมุนจักรไปด้วยเท้าที่เดินไป ใจก็เอาไว้ตรงกลาง มือก็พนมด้วยดอกบัวที่บูชา การเวียนประทักษิณ จึงถือเป็นการถวายความเคารพต่ออายตนะนิพพาน ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับพระองค์ไม่ถ้วนอย่างครบถ้วนที่สุดค่ะ จึงถือว่าการเวียนประทักษิณนั้น เป็นการทำบุญที่ได้บุญสูงสุด เป็นที่นิยมกันในหมู่พวกเราชาวพุทธ

จบคำถามตอบจากบทบรรยายป้าใสในคลิป ตอนที่.๑

คณะสงฆ์ และคณะญาติโยมเดินเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์

ต่อไปเป็นช่วงคำถามตอบจากห้องZoom ต่างๆจากผู้ชม พอสรุปได้เป็นข้อๆ ดังนี้ 

พิธีกร(คำถามข้อที่ ๑) มีคนบอกว่าเราคือขุนรบพระนิพพาน อยากให้ป้าอธิบายคำว่าขุนรบพระนิพพานคืออะไร 

ป้าใส : ถ้าอธิบายโดยภาษา คำว่า “ขุนรบพระนิพพาน คือนักรบของพระนิพพานนั้นเอง นับรบของพระนิพพานก็คือผู้ประพฤติธรรม การเป็นนักรบของพระนิพพานนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย นอกจากการประพฤติธรรมเท่านั้น 

การเป็นขุนรบพระนิพพาน  ๑. ปฏิบัติธรรมกันทุกวัน  ๒. ศีลของเราครบไหม ๓. ธรรมของเราอยู่ตรงไหน เราทำสามอย่างนี้ให้ครบก่อนจึงจะบอกได้ว่า เราเป็นนักรบของพระนิพพาน 

พิธีกร(คำถามข้อที่ ๒) : การเวียนประทักษิณ ๓ รอบ ๒รอบ ๑รอบหรือว่า ๗ รอบ จำนวนรอบนี้มีความแตกต่างกันยังไงครับ

ป้าใส : ป้าเห็นคนเวียนประทักษิณ มีหลายรูปแบบ บางคนเวียนไปก็ยกโทรศัพท์ถ่ายรูปไป บางคนก็ถ่ายรูปเฉยๆ บางคนถ่ายรูปมี Actionด้วย เวียนไปถ่ายรูปไป เราจะได้บุญไหม ก็ลองนึกดู เวียนไปก็ใจฟุ้งซ่าน คือเวียนไปใจก็คิดไปเรื่องนี้เรื่องนั้น จริงๆแล้วเวียนประทักษิณรอบเดียวก็น่าจะได้ เนื่องจากสังขารของคนเราไม่เท่ากัน ผู้ใหญ่เพียงรอบเดียวก็เก่งแล้ว แต่ถ้ามีแรงมีกำลังก็ ๓ รอบ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็พอ ส่วน ๗ รอบไม่เคยได้ยินเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาล เพราะฉะนั้น อยู่ที่ใจ รอบเดี่ยวก็ได้ สามรอบก็ได้ 

พิธีกร : เอาง่าย ๆ ถ้าแข็งแรงก็ไม่ว่ากัน 

พิธีกร(คำถามข้อที่ ๓) : โดมของธรรมกายเจดีย์แทนดวงธรรมใช่หรือไม่ครับ 

ป้าใส : ใช่ค่ะ แทนดวงธรรม ภาษาวิชาการเขาเรียกว่า “ตถาคตคัพภะ” ดวงธรรมคถาคตที่อยู่ในท้อง มีพระสูตรอันนี้โดยเฉพาะ พระสูตรอันนี้ชื่อว่า ตถาคตคัพภะ เพราะฉะนั้น ดวงทรงกลมนี้ก็คือ ดวงธรรม 

พิธีกร(คำถามข้อที่ ๔) : การนั่งสมาธิหน้ามหาธรรมกายเจดีย์มีอานิสงส์อย่างไร ต่างจากนั่งที่บ้านอย่างไรบ้างครับ 

ป้าใส : ถ้านั่งหลับจะเป็นอย่างไร ป้าเห็นคนบางคน หลายคนไปกางมุ้งนั่งที่มหาธรรมกายเจดีย์ก็มี สำคัญว่านั่งแล้วใจไว้ที่ไหน อย่าน้อยต้องได้บุญแน่ๆ เราไปบูชาพระเจดีย์เพราะเราไปนั่งสมาธิ เราจะเอาบุญให้ใคร เอาบุญให้สรรพสัตว์หรือเอาบุญให้ตัวเอง อันนี้เป็นอีกประการหนึ่งที่จะได้บุญแตกต่างกันนะ 

การได้บุญแตกต่างกันนั้น คือ 

๑.ทำเพื่อใคร ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวใช่ไหม ก็ได้บุญแค่ของตัวเอง 

๒.ทำเพื่อให้ตัวเองเป็นทางผ่าน ให้บุญแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ได้บุญเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่ง

๓.ทำเพื่อจะให้พระพุทธศาสนา รัตนตรัยดำรงอยู่ เพื่อให้บุญสรรพสัตว์ อันนี้ ทำแล้วได้บุญที่สุด บุญตนเองก็จะได้โดยปริยาย ถ้าหากว่า การทำอย่างนี้ แม้ไม่ไปที่มหาธรรมกายเจดีย์ แต่มีมหาธรรมกายเจดีย์ตลอดเวลา ก็ได้บุญมากมาย

วันพระ : พิธีสวดธรรมจักรออนไลน์ทั่วโลก และเดินประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ผ่านระบบ Zoom

พิธีกร(คำถามข้อที่ ๕) : การนั่งสวดธรรมจักรหน้าเจดีย์แต่ว่าไม่ได้ออกไปเวียนประทักษิณจะได้บุญแตกต่างกันไหมครับ

ป้าใส : พวกเราห่วงว่าจะได้บุญมากบุญน้อย หากว่าสวดธรรมจักรใจอยู่ที่ไหนก็ได้บุญหมด สวดธรรมจักรหน้าเจดีย์แต่ว่าสวดไปใจไม่ได้อยู่นิ่งบุญก็น้อยลง  การมาสวดธรรมจักรหน้าเจดีย์เราได้สังเกตไหมว่าสวดไปสวดไปก็ชินแต่ปาก ส่วนใจคิดเรื่องอื่นได้ด้วย ก็มีนะ เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าขณะที่สวดใจหยุดนิ่งหรือเปล่า ใจหยุดนิ่งก็ได้บุญมากที่สุด ใจหยุดนิ่งอยู่หน้ามหาเจดีย์รำลึกถึงจะดีหรือเปล่า ก็ได้บุญมาก อยู่ที่บ้านสวด ใจหยุดนิ่งนึกถึงเจดีย์เหมือนนั่งอยู่หน้าเจดีย์ ก็ได้บุญเท่ากัน แต่ที่ให้มาสวดที่มหาเจดีย์ก็เพราะว่าจะได้มีชีวิตชีวา เอาความมีชีวิตชีวามาให้มหาธรรมกายเจดีย์นั้นเอง

พิธีกร(คำถามข้อที่๖) ช่วงหลังยังสามารถร่วมบุญสร้างพระประจำตัวได้อีกไหมนะครับ 

ขอตอบแทนเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ตอบได้ คือการสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว ตอนนี้เป็นการร่วมบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อใครคนหนึ่ง ก็สามารถทำบุญที่ห้องรับบริจาคออกใบอนุโมทนาบัตร แล้วก็สามารถรับภาพฐานองค์พระเป็นที่ระลึกพร้อมกับพระของขวัญ ติดต่อที่ห้องรับบริจาคได้เลยหรืออาจจะถามผู้ประสานงานของท่าน

พิธีกร(คำถามข้อที่ ๗) : นอกจากดวงกลมที่แทนดวงทำแล้ว รูปทรงของเจดีย์นอกจากแทนดวงธรรมแล้วยังแทนอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ

ป้าใส : ได้ค่ะ อยู่ที่อยู่ที่การตีความและการออกแบบ เขาจะไม่ให้ทรงกลมให้ชิ้นเดียวแทนสิ่งเดียวหรอก ทรงกลมนี้แทนดวงทำได้ด้วย

๑ ทรงกลมแทนดวงธรรม

๒ ทรงกลมนี้แทนครอบฟ้าทั้งหมด

๓ ทรงกลมนี้แทนจักรวาล

๔ ทรงกลมนี้แทนมหาจักรวาลและอนันตจักรวาล

พิธีกร(คำถามข้อที่ ๘) : อยากทราบเรื่อง invisible ของโดมธรรมกายเจดีย์อีกรอบครับ

ป้าใส : invisible ก็คือถ้าเราลากเส้นโค้งจากยอดเกศดอกบัวตูมของพระธรรมกายในรอบชั้นเดียวกันที่แคดดิ่ง นึกภาพออกไหม เห็นพระธรรมกายด้านข้าง และเห็นพระธรรมกายเรียง ๆ ลงมา สมมุติว่าเอาองค์พระองค์ใดองค์หนึ่งในแถวเดียวกัน แล้วลากเส้นโค้ง ก็จะครอบเจดีย์ เส้นโค้งตัวนี้ที่แทน invisible dome เราไม่สามารถสร้างโดมที่ใหญ่ๆ ได้ แต่เราสามารถสร้างองค์พระแทนพระธรรมกายในแต่ละอันได้ เพราะฉะนั้นเราจึงลากเส้นดอกเกตบัวตูมออกอ้อมพระมหาเจดีย์ไปลงตรงหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม องค์พระ๒ องค์ >เส้นโค้งโดม จากเกศ > องค์พระ ก็จะเป็นอีกโค้งหนึ่งที่ใหญ่กว่าโดมอันนี้ นี้แต่มองไม่เห็นละ เห็นแต่พระพุทธเจ้า พระธรรมกายสององค์ ถ้าลงไปอีกสักชั้นสองชั้นในระดับเท่ากัน เขียนส่วนโค้งอีกก็จะครอบทรงกลมนี้อีก ซึ่งคือทรงกลมที่มองไม่เห็น

พิธีกร : (คำถามข้อที่๙)ในกรณีที่คนไม่เข้าใจ ได้ทำการดูถูกดูหมิ่นพระมหาธรรมกายเจดีย์เขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างครับ

ป้าใส : การดูถูกดูหมิ่นพระมหาธรรมกายเจดีย์เท่ากับดูถูกดูหมิ่นพระรัตนตรัย แต่ว่าเราไม่ถือโกรธนะ คือผู้สร้างไม่โกรธในการที่เขาจะว่าอะไรเรา แต่ว่าเขาได้ล่วงเกินด้วยตัวของเขาเอง ซึ่งบาปมาก 

พิธีกร(คำถามข้อที่ ๑๐) : พุทธันดรที่แล้ว เราได้สร้างบารมี เราได้สร้างมหาธรรมกายเจดีย์เหมือนอย่างนี้หรือไม่ หรือว่าเพิ่งชาตินี้เป็นชาติเริ่มต้นครับ 

ป้าใส : คือว่า การสร้างมหาธรรมกายเจดีย์นั้น ไม่เคยสร้างได้เลย ตั้งแต่สร้างโลกมนุษย์มา พึ่งเกิดการสร้างได้ก็ชาตินี้ เป็นครั้งแรกมีการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์สร้างได้เป็นครั้งแรก 

พิธีกร : เพราะเหตุใดครับ 

ป้าใส : เพราะว่า ต้องใช้บารมีของผู้สร้างเป็นอย่างมาก

พระมหาธรรมกายเจดีย์
วัน Earth Day ปี ๒๕๖๔ สวดมนต์ผ่านระบบZoom

พิธีกร(คำถามข้อที่ ๑๑) ผ้า ๓ ชิ้นของพระพุทธเจ้าที่วางซ้อนกันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่เจดีย์เราเป็นฐานทรงกลม ไม่ทราบว่าความแตกต่างนี้จะต้องระวังเวลาอธิบายอย่างไรบ้างครับ

ป้าใส : เพราะว่า พระเจดีย์ของเราไม่ได้แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจดีย์ที่ยุคแรกที่สร้างเป็นสี่เหลี่ยมและผ้าครองผ้า ๓ ผืนนั้น เป็นเจดีย์ที่พระอานนท์ถามว่าจะระลึกถึงพระพุทธองค์ได้อย่างไร เพราะฉะนั้นเจดีย์ที่เป็นฐานแบน แล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมสามชั้นนั้น เป็นเจดีย์ที่แทนสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เจดีย์ของเรา ฐานเป็นทรงกลม เจดีย์ของสาญจีฐานก็เป็นทรงกลมนะคะ เพราะว่าแทนสภาวะธรรมภายใน 

พิธีกร(คำถามข้อที่ ๑๒) : ดมพระเจดีย์เป็นสัญญลักษณ์แห่งสังฆมณฑล แห่งพระนิพพานได้ด้วยหรือเปล่า 

ป้าใส : จะมีสังฆมณฑลได้อย่างไร พระนิพพาน 

พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ นั้น เป็นองค์พระที่อยู่ในตัว  ถ้าหากทำธรรมะได้ ทั้งผู้ฟัง ผู้ถาม ถ้าทำธรรมะได้พุทธรัตนก็คือพระธรรมกายที่เรานึกถึง ธรรมรัตนะคือดวงธรรม ที่ทำให้เป็นพระธรรมกายองค์นั้น 

พระธรรมกาย ดวงธรรมที่กลางพระธรรมกาย พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ แล้วสังฆรัตนะคืออะไร คือกลางที่สุดเลย ของกลางดวงธรรมดวงนั้น เรียกว่า สังฆรัตนะ 

แต่สังฆรัตนะไม่ใช่สังฆมณฑล สังฆรัตนะคือสภาวะธรรมที่ละเอียดที่สุดที่รักษาธรรมรัตนะ รักษาพุทธรัตนะ แต่สังฆรัตนะคือสงฆ์ที่รวมตัวกันเป็นหมวดหมู่ คนละตัวคนละความหมาย สังฆรัตนะไม่ใช่สังฆมณฑล 

พิธีกร(คำถามข้อที่ ๑๓) ถ้าหากต้องการตัดรอนวิบากกรรมปาณาติบาต ถ้าเลือกระหว่างการสร้างองค์พระกับปล่อยโค ๑ ตัวปัจจัยเท่ากัน ๑๕,๐๐๐ บาทควรทำบุญไหนดีครับ 

ป้าใส : สร้างองค์พระได้บุญมากกว่า การสร้างองค์พระ จะทำเหมือนปล่อยโคไหม การปล่อยโคเราจะรวมเงินเพื่อไปปล่อยโค  

สร้างองค์พระ เราก็รวมตังส์สร้างให้ได้ ๑ องค์

โคตัวนั้น เขาไม่ได้ไปตรัสรู้ธรรมและเขาก็ไม่ได้ไปเป็นตัวแทนไปประกาศพระศาสนาที่ไหน แต่การสร้างพระ พระไปอยู่ที่เจดีย์ เจดีย์จะมีคนกราบไหว้องค์พระ ทุกครั้งที่มีคนกราบพระเจดีย์ก็คือกราบองค์พระที่เราสร้างด้วย เราก็ได้บุญไปด้วย แต่ไม่ไปกราบโคแน่นอน จริงไหม 

พิธีกร : ขอบพระคุณคุณป้า สรุปว่า การสร้างพระได้บุญมากกว่าแต่สำหรับใครที่มีปัจจัยพอ ก็สามารถทำได้ทั้ง ๒ อย่างเลยนะครับสร้างองค์พระก็ไว้สักการะบูชา ส่วนปล่อยโคก็ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนะครับผม 

พิธีกร(คำถามข้อที่๑๔) เจดีย์ที่มีพระพุทธปฏิมากรกับพระเจดีย์ที่ไม่มีพระพุทธปฏิมากรแตกต่างกันหรือไม่ แล้วได้บุญเท่ากันหรือไม่ครับ

ป้าใส : อธิบายก่อนนะ พุทธปฏิมากรกับพระธรรมกายไม่เหมือนกัน พุทธปฏิมากรก็คือการสร้างประดิษฐกรรมอะไรขึ้นมาก็ได้ให้เหมือนพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระพุทธปฏิมากร

แต่พระธรรมกายคือสภาวะธรรมที่อยู่ข้างในตัวของพระพุทธเจ้า ยังไม่มีใครสร้างได้นอกจากวัดพระธรรมกาย

พิธีกร(คำถามข้อที่ ๑๕) ในสภาวะการณ์ covid ปัจจุบันเราจะได้บุญจากการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์อย่างไรบ้าง และมีอานิสงส์ที่เกี่ยวกับการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ที่จะส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง 

ป้าใส : เวลาที่เราเดินเวียนประทักษิณ กาย วาจาใจ ของเราจะสะอาดมาก แล้วกาย วาจา ใจของเรา ถ้าเราเวียนแล้วใจเราจรดกลาง ใจเราจะเป็นใจกลางเดียวกันกับพระบรมพุทธเจ้าใจ เราจะเป็นกลางเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทั้งล้านพระองค์หมดทั้งเจดีย์เลย ถ้าหากเราทำอย่างนี้ได้จริงได้ตลอดไป โควิดไม่เป็น สำหรับคนที่เวียน ตอนนี้ขณะที่เราเวียนเราก็ยังแผ่เมตตาด้วยภาษาที่สาธยายมนต์ ด้วยการสวดมนต์ เวลาที่เราใจสวดมนต์และเสียงมนต์ไปไกลมาก เวลาที่มนต์ไปไกลเทวดา จิตวิญญาณก็จะสาธุ โควิดสามารถป้องกันได้ด้วยสภาวะธรรมที่เทวดาเขาเข้าใจในธรรมะ เขาสาธุ เทวดาก็จะช่วยได้ เพราะฉะนั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศของคนที่สวด ที่เอาใจไว้ในกลางมันจะขยายตัวออกไปอย่างน้อยในสภาวะของความปลอดภัยก็มากขึ้น เป็นคนเดียวสวดมนต์ไม่ได้บูชามหาธรรมกายเจดีย์ ไปสวดที่ไหนก็ได้ สภาวะก็จะคุมตัวเองไว้ แต่ถ้ามาที่เจดีย์สภาวะของเจดีย์ก็จะคุมตัวเองด้วย แล้วก็ทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขยายผลของอนุภาคมหาเจดีย์กว้างใหญ่ออกไป ทำให้สามารถช่วยคนได้อีกเป็นจำนวนเท่าตัว

ป้าใสอ่าน(คำถามข้อที่๑๖) จะอธิบายให้ผู้ที่ไม่เคยมาวัดได้เข้าใจเจตนารมณ์ของผู้สร้างมหาธรรมกายเจดีย์ว่ามีคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติได้อย่างไร 

ป้าใสตอบ : มหาธรรมกายเจดีย์ มีคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติก็เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ใครก็ตามได้เห็นมหาธรรมกายเจดีย์ ผู้ใดก็ตามได้เห็นด้วยจักษุของตัวเองก็ตาม ได้เห็นหน้ากันผ่านวีดีทัศน์ผ่านอะไรก็ตาม แม้กระทั่งเห็นภาพ โดยลักษณะบุคลิกของมหาธรรมกายเจดีย์จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจของคนคนนั้นให้จําได้ไม่ลืม เมื่อเขาจำได้ไม่รู้ลืมในสภาวะของมหาเจดีย์จะส่งผลที่เขามากน้อยตามจังหวะกันไป แต่ใครก็ตามที่มีโอกาสเห็นมหาธรรมกายเจดีย์แม้เพียงโดยภาพถ่ายเขาก็ได้บุญกุศลนั้นไปแล้ว จึงเป็นการสร้างมหากุศลในการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ 

พิธีกร(คำถามข้อที่๑๗) : อยากทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพระบรมพุทธเจ้าว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับ

ป้าใส : ขอพูดคราวๆ ดังนี้ ว่า 

ทวีปคือที่อยู่มนุษย์ คิดว่าโลกมีโลกใบเดียว โลกของเราจะไปเกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยอะไร พูดง่ายๆว่ามีโลกมนุษย์แล้วก็มีทวีปที่ล้อมรอบอีก ๔ ทวีป ของเราอยู่ตรงกลางเรียกว่าจำพุทวิภาเรียกว่า ทั้ง ๔ ทวีป จะต้องมีพระพุทธเจ้าของตัวเอง ซึ่งจะต้องส่งกำลังเข้ามาที่ทวีปกลางนี้คือ สุวรรณภูมิ โดยพระพุทธเจ้าจะอยู่ที่ทวีปตรงกลาง มีอยู่ที่ทวีปตรงกลางนี้ทุกองค์จะทรงส่งสวดกำลังมาที่ไวโรจนะ พระพุทธเจ้าองค์นี้ ชื่อไวโรจนะ เมื่อกำลังส่งมาที่ท่านไปโรจนะ โรจนะจะส่งกำลังนี้ขึ้นไปอายตนะนิพพาน  เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรา จึงแทนพระพุทธเจ้าทรงปวง องค์ที่เป็นองค์เดียวที่จะต่อเชื่อมกับอายตนะนิพพานกับที่สุดแห่งธรรม เอาง่ายๆก่อนนะ

พิธีกร(คำถามข้อที่๑๘) พระพุทธรูปที่สร้างตามพุทธลักษณะกับรูปที่สร้างตามพระธรรมกายต่างกันตรงไหนบ้างครับ

ป้าใส : ตามพุทธศาสนาก็คือผู้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงสมณโคดมปางลีลา ปางสมาธิ ปางอุ้มบาตร ปางมารวิชัย ทุกปางนั้นสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงหรือเป็นตัวแทนของสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่พระธรรมกายสร้างขึ้นเพื่อแทนสภาวธรรมของสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พิธีกร: (คำถามข้อที่๑๙) ทราบว่าภายในมหาธรรมกายเจดีย์มีพระบรมพุทธเจ้า ท่านสื่อความหมายอย่างไรบ้างครับ

ป้าใส : บรม แปลว่า ใหญ่โต พระบรมพระพุทธเจ้าก็คือ พระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าทั้งปวง พระพุทธเจ้าองค์นี้ จะรวมกำลังของพระธรรมกายทั้งหมดของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาไว้ที่พระองค์ท่าน เพื่อสืบส่งไปยังที่ที่ไกลกว่า ชาวพุทธคิดว่าอายตนะนิพพานมีนิพพานเดียว ชาวพุทธไม่ทราบว่าเมื่อไม่ได้ศึกษาจึงไม่ทราบว่ามีจำนวนพระนิพพาน นับนิพพานไม่ถ้วน แล้วจึงมีพระนิพพานที่แตกต่างกัน ทั้งหมดนี้จะต้องมีองค์หนึ่งที่เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดเพื่อที่จะประมวลกำลังของทั้งหมดนี้ เพื่อส่งทอดไปสิ่งที่ใหญ่กว่าอายตนิพพาน  

พิธีกร(คำถามข้อที่๒๐) การร่วมพิธีบูชาข้าวพระผ่านออนไลน์ในยุคโควิดจะได้บุญหรืออานิสงส์ต่างไปจากการร่วมพิธีที่วัดหรือไม่อย่างไรครับ

ป้าใส : ถ้าป้าตอบว่าว่าอานิสงส์เท่ากัน พวกเราที่ขี้เกียจมาวัดก็จะไม่มาวัดในวันที่วัดเปิดแล้ว แต่ถ้าป้าบอกว่าได้ผลไม่เท่ากันนะ พวกเราก็จะวุ่นวายใจที่จะมาวัดโดยทั้งที่วัดยังเปิดไม่ได้ เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ ขึ้นกับใจของผู้ถวาย ว่าผู้ถวายเอาใจจรดจ่อกับหลวงพ่อของเราแค่ไหนเท่านั้น ถึงคุณมาวัดและนั่งบูชาข้าวพระ นั่งโงกเอาๆ(หมายถึงนั่งสับงกเพราะง่วงนอน)ก็ไม่ได้บุญ ถ้าคุณอยู่ที่บ้านคุณฟังแล้วคุณใจต้องนิ่ง คุณก็ได้บุญ แต่ถ้าคุณอยู่นอกบ้าน อยู่นอกวัด คุณตั้งข้าวบูชาพระไว้ ไม่เป็นไรอยู่บ้านฉันเอง ถ้าคุณคิดว่าอยู่บ้านจะเดินไปเดินมา คุณก็ไม่ได้บุญ เพราะฉะนั้นทั้งหมดนั้นมันอยู่ที่กิริยาแล้วก็ใจที่ประกอบกันได้สมบูรณ์ในขณะบูชาข้าวพระ

พิธีกร(คำถามข้อที่๒๑) : ทำไมองค์พระที่เจดีย์จึงลืมตาครับ   

ป้าใส : ถ้าหากว่าจริงๆแล้ว คลองจักษุเห็นได้ ๒ อย่าง ที่เห็นข้างในจะเห็นข้างนอก จำได้ไหมหลวงพ่อสอนเราว่า เวลาทำสมาธิให้ทำตาปรือ ๆ เพราะฉะนั้นนั้นก็คืออาการลืมตาของพระธรรมกาย แต่จะถามว่าลืมตาแล้วเป็นยังไงไหม ก็ไม่เห็นเป็นไรเลย พระธรรมกายก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีกายธรรมมีกายปกติเหมือนกายมนุษย์ ในตาย่อมหลับตาลืมตาได้

พิธีกร(คำถามข้อที๒๒) ทีมจัดดอกไม้บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ทุกวันจะได้บุญอย่างไรบ้างครับ

ป้าใส : ได้บุญมากมาย การบูชาเจดีย์นั้นมีมากมาย และมีการบูชาด้วยของหอมได้บุญประการหนึ่ง บูชาด้วยของสดของดอกไม้ ก็ได้บุญอีกประการหนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่า ตอนที่เราทำดอกไม้บูชา เราหงุดหงิดหรือเปล่า เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปหรือเปล่า มันร้อนเกินไปหรือเปล่า แล้วเราที่จัดดอกไม้เรียบร้อยแล้ว มีคนมาทำให้ของเราเสียหายหรือเปล่า ถ้าใจหงุดหงิดอย่างนั้นคุณก็ได้บุญน้อย แต่ได้บุญบ้างไหมได้บุญมากมายมหาศาล เพราะทำให้บรรดาพวกเราที่ไปเดินเวียนประทักษิณใจสบาย ใจสบายแล้วก็มองเห็นดอกไม้ก็สวยงามดอกไม้  ก็พลันนึกว่าผู้จัดช่างอดทนจังเลยนะ ผู้จัดช่างมีความบากบั่นมากนะ ก็นึกว่าให้เขาได้บุญกับเราได้อีกนะ นึกขอบคุณเขาอีก เพราะฉะนั้นคนที่จัดดอกไม้จึงได้บุญตรงนี้มาก เนื่องจากให้ความอภิรมย์กับผู้ที่ไปเวียนประทักษิณ

ดอกมะลิ : ดอกไม้บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์

พิธีกร(คำถามข้อที่๒๓) : การมีส่วนร่วมสร้างพระเจดีย์ได้แก่การสร้างพระประจำตัว ระหว่างเป็นผู้บริจาคปัจจัย กับผู้มีชื่อจารึกที่พระประจำตัว เช่น บิดามารดาของเราซึ่งได้แต่อนุโมทนา แต่ไม่ได้ร่วมบริจาคจะได้บุญเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับ

ป้าใส : อยากได้บุญเท่ากันก็เอาเจดีย์ไว้ในท้อง เอาเจดีย์ไว้ในท้องได้บุญเท่ากันหมดเลยทุกคน อยู่ที่ความรู้สึกซาบซึ้งศรัทธาและศีลของตัวเอง แล้วก็ธรรมะของตัวเอง ความแตกต่างอยู่ตรงนี้ ป้าไม่ได้เป็นคนออกแบบ ป้าเป็นคนบอกไปว่าทรงกลม ป้าไม่ได้เป็นคนไปยุ่งกับคุณอนันต์ในเรื่องการสร้าง ทำไมป้าได้บุญเยอะ เพราะป้าได้อนุโมทนากับคุณอนันต์ เห็นความบากบั่นคุณอนันต์ เห็นความรู้สึกของคุณอนันต์ที่ทุ่มเทในการสร้างสร้างพระเจดีย์ ป้าก็ได้บุญกับคุณอนันต์ เผลอๆได้เท่าคุณอนันต์ ก็เช่นเดียวกับพวกเราที่สร้างพระสร้าง ถวายปัจจัยอะไรก็ตามแต่ แม้สร้างให้พ่อแม่ก็คือทำให้เจดีย์องค์นี้สมบูรณ์ขึ้น เจดีย์องค์นี้สมบูรณ์ขึ้นโดยเรา จะโดยวิธีใดก็ตาม เราคือผู้ที่ได้บุญที่สุดเสมอ อย่ากังวล

พิธีกร(คำถามข้อที่๒๔) การเข้าบุญซูม ซูมในช่วงนี้(ช่วงที่โควิดระบาดหนัก ประกาศงดให้สาธุชนมาวัด) มีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ

ป้าใส : ในสมัยหนึ่งเรามีความคาดหวังกันว่าเสียงของหลวงพ่อจะถูกส่งไปทั่วโลกในเวลาพร้อมกัน เราหวังเวลานั้นมาตลอดเวลายังทำไม่ได้เลย แต่ลักษณะนี้เสียงหลวงพ่อพูดคำเดียวเราได้ยินทั้งโลก ส่วนบุญ Zoom เป็นอย่างนี้ ทำให้ความปรารถนาของหลวงพ่อสัมฤทธิ์ผลทำให้มนุษย์ทุกคนแล้วก็เทวดาทั้งหลายในโลกนี้ มีผีสางเทวดาเยอะแยะไปหมดเลย พากันได้บุญหมด ไม่ใช่ว่าได้บุญเฉพาะแต่แถววัดพระธรรมกาย ได้บุญแต่ในประเทศไทย ได้บุญเฉพาะบ้านคุณ ไม่ใช่อย่างนั้น ที่ใดก็ตามที่เสียงของหลวงพ่อไปถึง ที่นั้นก็จะเกิดบุญขึ้นทันที Zoomทำให้เสียงของหลวงพ่อไปได้ทั่วโลก เพราะฉะนั้นบุญนี้ถึงมหาศาลประมาณไม่ได้เลย 

จบบทความการบรรยายของป้าใสห้อง Zoom เรื่องความเป็นมาของรูปทรงเจดีย์ยุคดั้งเดิมมีความเป็นมาอย่างไร ตอนที่.๑

ประวัติการเผยแพร่  : เผยแพร่ครั้งแรกเป็นบทความ : ๑๖/๐๕/๒๕๖๔

เพิ่มและแก้ไขข้อมูล: ๑๗/๐๕/๒๕๖๔

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและรูปภาพ

ภาพป้าใส จากคลิปคำบรรยาย เรื่องพระมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย ตอนที่ ๑

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้