Zoom

โลกจะปลอดภัยด้วย..บุญ Zoom

แชร์ให้เพื่อนเลย

พระมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์เพื่อการเข้าถึงธรรม

ขอเชิญร่วมพิธีสวดธรรมจักรออนไลน์ทั่วโลก และอนุโมทนาบุญวันวิสาข  ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย ผ่านระบบ Zoom

“เรียนรู้วิชชาธรรมกายจนกระทั่งไปถึงผังสำเร็จที่ว่า ทำอย่างไรจะให้มวลมนุษยชาติรู้จักวิชชาธรรมกาย เข้าถึงธรรมกายกัน ก็ปรากฏออกมาว่า จะต้องไปชลอธรรมกายเจดีย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ ซึ่งเป็นเจดีย์แห่งพระรัตนตรัย ให้มาบังเกิดขึ้นในโลกให้ได้ เมื่อมาเกิดขึ้นแล้ว ผู้มีบุญทั้งหลายที่กระจัดกระจายกันไปทั่วโลก ก็จะเกิดการตื่นตัวขึ้นมา เมื่อมีการรวมตัวของผู้มีบุญประพฤติธรรมเข้าถึงธรรมกายมาชุมนุมกัน ประพฤติธรรมรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ภาพนี้ก็จะไปปรากฏต่อสายตาของชาวโลก เพราะเดี๋ยวนี้เครื่องมือสื่อสารนั้นทันสมัย ไม่มีอะไรเป็นความลับกันแล้ว ภาพนี้ก็จะไปปรากฏ เมื่อปรากฏเกิดขึ้น ก็จะเกิดคำถามขึ้นมาในใจ เมื่อเกิดคำถามขึ้นมาว่า เขามาประชุมกันทำไม มันมีอะไรที่สำคัญ แล้วเขาจะได้อะไรในการประชุมนั้น เมื่อคำถามเกิดขึ้นมาก็จะเกิดการแสวงหา เมื่อการแสวงหาเกิดขึ้นความรู้แจ้งก็จะเกิดขึ้นมา เพราะฉะนั้นก็จะเป็นแรงผลักดันให้มวลมนุษยชาติประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย เมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้ว ความไม่รู้จริงอันใดก็ดับไป ความรู้จริงที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อบังเกิดขึ้นก็จะขยายกันต่อไป ให้ความรู้ที่แท้จริงที่เกี่ยวเนื่องกับตัวเราและสรรพสิ่งทั้งหลายขยายตัวกันออกไปอีก ไปกันเรื่อยๆ จนกระทั่งทั่วถึงกันหมดแล้วตอนนั้นแหละ เราจะคิดเหมือนกัน พูดเหมือนกัน และก็ทำเหมือนกัน ประพฤติธรรมเหมือนกันมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม ตอนนั้นพญามารจะบังคับบัญชาไม่ได้” นี่คือมโนปนิธานและเป้าหมายการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ของหลวงพ่อธัมมชโย

พระมหาธรรมกายเจดีย์คือเจดีย์แห่งพระรัตนตรัย

โดมมหาธรรมกายเจดีย์ คือ ดวงธรรมที่โผล่พ้นออกมาครึ่งดวง (อีกครึ่งดวงอยู่ภายใน) เหมือนดวงตะวันพ้นขอบฟ้ามาครึ่งดวง ประดุจรุ่งอรุณแห่งสันติสุขของโลก” หลวงพ่อธัมมชโยเคยให้คำนิยามของรูปทรงมหาธรรมกายเจดีย์เอาไว้

นักเจดีย์วิทยา อาจารย์เกษมสุข ภมรสถิตย์ (ป้าใส) ได้ขยายความเพิ่มเติมไว้ว่า…“โดมพระมหาธรรมกายเจดีย์นั้นแทนตถาคตครรภะ ซึ่งแปลว่า ดวงธรรมของตถาคตที่อยู่ในท้อง เป็นดวงธรรมที่มีอยู่ในตัวทุกคน ตั้งแต่คนธรรมดาไปจนถึงดวงธรรมที่ทำให้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า
บริเวณที่พระธรรมกายเรียงรายอยู่ คือส่วนที่เป็นพุทธรัตนะ
บริเวณที่เป็นพื้นเรียบถัดลงมาคือส่วนที่เป็นธรรมรัตนะ
บริเวณที่พระสงฆ์นั่งประกอบพิธีกรรมคือส่วนที่เป็นสังฆรัตนะ
เมื่อใดที่พระสงฆ์เข้าไปนั่งในส่วนที่เป็นสังฆรัตนะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ก็จะเป็นเจดีย์ที่ครบองค์แห่งพระรัตนตรัยอย่างแท้จริง”
“องค์พระที่เรียงรายเป็นลำดับขั้น ก่อให้เกิดเส้นโค้งที่มองไม่เห็น หรือ Invisible dome ซ้อนกันอย่างมากมายเป็นรูปโดมที่มองไม่เห็น องค์พระจำนวนมากมาย อยู่รวมกันเป็นชั้นๆ อยู่ต่อๆ ถัดๆ กันอย่างหนาแน่น สื่อความหมายว่า พระพุทธเจ้ามีเป็นอสงไขยพระองค์ นับพระองค์ไม่ถ้วน ในอายตนนิพาน”

ภาพมหาธรรมกายเจดีย์คือความอุดมสมบูรณ์ของประเทศและโลก

นักเจดีย์วิทยายังได้กล่าวไว้อีกว่า
“ไม่ว่าเราสร้างเจดีย์ส่วนไหน ส่วนนั้นมีส่วนให้เกิดความสมบูรณ์ของเจดีย์ทั้งสิ้น ถ้าไม่มีส่วนของเราเจดีย์ก็จะไม่สมบูรณ์ พอไม่สมบูรณ์ เจดีย์ก็ทำหน้าที่ไม่ได้ แม้เราจะสร้างเพียงเล็กน้อย 5 บาท 10 บาท เราก็ทำให้เจดีย์องค์นั้นสมบูรณ์ ไม่ว่าทำมากหรือน้อยแค่ไหนก็ได้ผลบุญเท่ากัน อยู่ที่ว่า ปลื้มในสิ่งที่ทำหรือเปล่า บุคคลที่ควรจะแสดงความเคารพและขอบคุณที่สุดก็คือ หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ ที่ตัดสินใจสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ แม้ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามซึ่งมหาธรรมกายเจดีย์นี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยความที่มหาธรรมกายเจดีย์มีอานุภาพขนาดนี้สร้างไว้…แค่มนุษย์เห็น เทวดาเห็น ก็เป็นความอุดมสมบูรณ์ของประเทศชาติของชาวโลกและคือความปลอดภัยแล้ว คำดำริสร้างนั้น มาจากองค์นี้องค์เดียว และทุกอย่างถึงดำเนินรอยตามมาองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้คิดจะสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ องค์เดียวเท่านั้นที่จำลองแบบลงมา”

ภาพพระมหาธรรมกายเจดีย์จะทำให้ชาวโลกเข้าถึงธรรม

“คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าแก่นของศาสนาพุทธคือมัชฌิมาปฏิปทา เมื่อเขาไม่รู้จักตรงนี้ ก็เป็นพุทธศาสนิกชนแต่เพียงกายหยาบเท่านั้น ไม่สามารถเข้าไปถึงกายภายในได้ แต่ถ้ามาที่วัดพระธรรมกาย สภาวะของเจดีย์ที่เห็น จะเป็นทัศนานุสติ เขาจะรู้สึกมีความสุข ก็จะสบายใจ ภาพของมหาธรรมกายเจดีย์จะติดใจเขา การมีภาพมหาธรรมกายเจดีย์ติดใจเขา เขาจะเป็นที่รักของเทวดาก่อนและเป็นสิ่งที่ใจข้างในปรารถนา ซึ่งมนุษย์จะทำอะไรก็ตาม ที่ใจภายในปรารถนา พอเห็นมหาธรรมกายเจดีย์ มันไปตรงกับความปรารถนาของใจภายในที่มนุษย์คนนั้นไม่รู้จัก กายภายในของมนุษย์คนนั้นก็จะเรียกร้อง ให้เขานึกถึงแต่มหาธรรมกายเจดีย์ ในที่สุดเขาก็จะชินกับภาพของมหาธรรมกายเจดีย์และในที่สุดเขาก็ทำธรรมะได้ไปเอง จะค่อยๆชินและสนใจใฝ่รู้ไปเอง แต่จะไม่เกิดแบบฉับพัน แต่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไป”

on Zoom คือการเอาความอุดมสมบูรณ์ปูลงไปให้กับชาวโลก

“ป้าเองก็ไม่ทราบว่าทำไมถึง 2 ล้าน Zoom(ช่วงบรรยายพิเศษคือเดือนกุมภาพันธ์ มุ่งสู่ Zoom 2 ล้านZoom แต่ว่า 2 ล้าน zoom หมายถึงกำลังพลังของมหาธรรมกายเจดีย์จะเป็นถึง 2 ล้านพลัง และเราก็ไม่ทราบว่าการที่เราถ่ายทอด zoom ไปในพื้นที่ต่างๆนั้น ลงไปตามป่าเขาลำเนาไพรหรือเปล่า ลงไปตามพื้นที่ที่กันดาลที่ทุกข์ยากหรือเปล่า ลงไปตรงไหนบ้าง ที่ใดก็ตามที่ภาพของมหาธรรมกายเจดีย์ไปถึง มีการทำงานตรงนั้น ตรงนั้นเป็นที่ที่รอดแล้ว เทวดาที่บ้านก็ได้บุญ เทวดาบริเวณบ้านก็ได้บุญ เทวดานอกโลกก็ได้บุญ และเขาก็จะบอกต่อกันไป ภาพของมหาธรรมกายเจดีย์ก็จะอยู่ในใจเทวดา…..จะเกิดอะไรขึ้น ? นึกดูว่า ใจมนุษย์ก็เห็นภาพเจดีย์เทวดาก็เห็นด้วย เมื่อเทวดาเห็นก็จะทำให้เกิดความปลอดภัย เกิดความอุดมสมบูรณ์ เพราะเขาก็อยากเห็นสิ่งนี้ตลอดไปมันคือการเอาความอุดมสมบูรณ์ปูลงไปให้กับชาวโลก”

ที่ใดก็ตามที่เสียงของหลวงพ่อไปถึง ที่นั้นจะเกิดบุญขึ้นทันที

“ในสมัยหนึ่งเรามีความคาดหวังกันว่า เสียงของหลวงพ่อจะถูกส่งไปทั่วโลกในเวลาพร้อมกัน เราหวังเวลานั้นมาตลอดเวลา..ยังทำไม่ได้ แต่ ณ ขณะนี้เสียงหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ พูดคำเดียว เราได้ยินไปทั้งโลก เพราะฉะนั้นบุญ zoom ทำให้ความปรารถนาของหลวงพ่อสัมฤทธิ์ผล ทำให้มนุษย์ทุกคนและเทวดาทั้งหลายพากันได้บุญหมด ที่ใดก็ตามที่เสียงของพระพ่อไปถึง ที่นั้นจะเกิดบุญขึ้นทันที Zoom ทำให้เสียงของหลวงพ่อไปได้ทั่วโลก
บุญนี้จึงมหาศาลปริมาณไม่ได้เลย”

จุดประทีป on Zoom

ป้าใสยังได้ให้หลักวิชชาการร่วมพิธีผ่าน Zoom ไว้ด้วยคือ
“การจุดประทีปผ่าน zoom
ให้เอาใจวางไว้ที่ตรงกลางระหว่างร่วมพิธี
จุดประทีปต่อหน้าภาพมหาธรรมกายเจดีย์ที่ถ่ายทอดผ่าน zoom
ให้นึกถึงว่า โชคดีของเราแล้วที่ได้จุดที่บ้าน
ผีที่บ้านก็ได้จุดด้วย
เทวดาที่บ้านก็จะได้มองเห็นด้วย
เป็นการขยายบุญออกไปได้กว้างขวาง
เป็นวิธีเดียว สำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเคราะห์ร้าย อยากจะทำบุญบ้าน ให้ทำด้วยการจุดประทีปไปได้เลย”

นั่งสมาธิเพื่อพระพุทธศาสนา เพื่อสรรพสัตว์ได้บุญมาก

“การนั่งสมาธิที่บ้านจะได้บุญมากน้อยแค่ไหน สำคัญว่า นั่งแล้วเอาใจไว้ที่ไหน เราจะเอาบุญให้ใคร เอาบุญให้สรรพสัตว์หรือเอาบุญให้ตัวเอง นี่เป็นประการหนึ่งที่จะได้บุญแตกต่างกัน ถ้าทำเพื่อตัวเองอย่างเดียว ก็จะได้บุญแค่ตัวเอง ทำเพื่อให้ตัวเองเป็นทางผ่านให้บุญไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย เราก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่ง ทำเพื่อที่จะให้ความเป็นพระพุทธศาสนาและพระรัตนตรัยดำรงอยู่ เพื่อให้บุญไปยังสรรพสัตว์ อันนี้ทำแล้วได้บุญที่สุด และบุญตัวเองก็จะได้โดยปริยาย การทำอย่างนี้ แม้ไม่ได้ไปที่มหาธรรมกายเจดีย์แต่มีมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ในใจอยู่ตลอดเวลา ก็ได้บุญมากมาย

เชื่อมกลางเชื่อมใจถึงใครคนหนึ่งผ่าน zoom

เคยมีคนถามป้าใสว่า เมื่อไปวัดไม่ได้ แล้วจะเอาบุญจากการเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ได้อย่างไร
ป้าใสตอบว่า
“ให้ดู zoom แล้วเอาใจไว้ตรงกลาง
ทำอย่างอื่นไม่ได้เลย ต้องดู zoom เท่านั้น
เพราะกระแส zoom ถูกควบคุมด้วยใครคนหนึ่ง
กระแสภาพของ zoom ถูกควบคุมโดยใครคนหนึ่ง
เมื่อคุณเอาใจมาจดอยู่ตรงกลาง ใจคุณต่อกับ zoom ใจคุณก็ต่อเชื่อมกับใครคนหนึ่ง เท่านี้บุญก็มหาศาลแล้ว”

ถวายบุญแด่หลวงพ่อ

“แค่เพียงเวลาที่เราเวียนประทักษิณ เรานึกถึงหลวงพ่อตรงกลาง บุญก็ถึงหลวงพ่อแล้ว ตรงกลางเป็นที่ประชุมของหลวงพ่อ หลวงปู่และคุณยาย ถ้าเอาใจวางไว้ที่ตรงกลางขณะเวียนประทักษิณ ขณะจุดเทียน ขณะทำธรรมะ บุญถึงหลวงพ่อแล้วแน่นอนที่สุด ไม่ว่าทำกิจกรรมบุญใดๆให้เอาใจไว้ที่กลาง”

ในสถานการณ์ที่มวลมนุษยชาติกำลังเผชิญกับความยากลำบากแสนสาหัส จากภัยโรคระบาด
มีแต่บุญและศูนย์กลางกายฐานที่ 7 เท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่ง ที่จะทำให้อยู่รอดปลอดภัย
จากปณิธานการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ของหลวงพ่อธัมมชโย และความรู้จากป้าใสเกษมสุข ภมรสถิตย์
ทำให้เราได้รู้ว่า แม้เพียงได้เห็นภาพของพระมหาธรรมกายเจดีย์ ได้ยินเสียงของหลวงพ่อ ได้ร่วมงานบุญออนไลน์
ก็ก่อเกิดบุญและคุณประโยชน์มากมายมหาศาลต่อมวลมนุษย์เทวดา
บุญ zoom ไปถึงที่ใด ที่นั่นก็ปลอดภัย
บุญ zoom จึงสำคัญมากๆ

ที่มาภาพและเนื้อหา

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้