ณ คลองลัดบางนางแท่น…มโนกรรมก่อเกิดเส้นทางสร้างบารมี

แชร์ให้เพื่อนเลย

โอวาทพระครูวิบูลนิติธรรม – ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล
ประธานสงฆ์ในพิธีตักบาตรพระธรรมยาตรา 1135 รูป
ธรรมยาตราปีที่7 ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น

พิธีตักบาตร ที่ อนุสรณ์สถานบางนางแท่น พระครูวิบูลนิติธรรม (ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล) เป็น ประธานสงฆ์ในพิธี

ต้นไม้ต้นใหญ่ๆมีกิ่งก้านใบสาขาขยายออกไปกว้างขวาง
ทั้งหมดทั้งปวงย่อมเกิดจากรากที่อยู่ใต้ดิน ส่งน้ำส่งสารอาหารไปให้จึงขยายออกไปกว้างไกล
กายกรรมทั้งหลายย่อมเกิดจากมโนกรรมก่อน เมื่อมโนกรรมเกิดแล้วกายกรรมจึงเกิดขึ้น
สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เกิดของมโนกรรม ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ตั้งความปรารถนาว่าชีวิตนี้จะใช้ชีวิตในเพศของสมณะเมื่อ 115 ปีที่แล้ว

คณะสงฆ์ถ่ายรูปหมู่ที่ อนุสรณ์สถานบางนางแท่น

เพราะสถานที่แห่งนี้จึงมีอนุสรณ์สถานวัดสองพี่น้อง เป็นสถานที่ที่ท่านออกบวช
เพราะสถานที่แห่งนี้จึงมีอนุสรณ์สถานวัดโบสถ์บน เป็นที่ที่ท่านบำเพ็ญเพียรจนบรรลุวิชชาธรรมกาย
เพราะสถานที่แห่งนี้จึงมีอนุสรณ์สถานวัดบางปลา เป็นสถานที่ตั้งเผยแผ่คำสอนในการเข้าถึงพระธรรมกายเป็นครั้งแรก

พิธีตักบาตร

เพราะสถานที่แห่งนี้จึงมีอนุสรณ์สถานวัดปากน้ำ เป็นสถานที่ที่ท่านทำวิชชาและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
เพราะสถานที่แห่งนี้จึงมีวัดพระธรรมกาย เป็นที่ขยายวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
และเพราะสถานที่แห่งนี้จึงมีพวกเราผู้มีบุญทั้งหลาย เป็นผู้มีความศรัทธา เป็นผู้มีความมีที่สุดแห่งธรรมเป็นเป้าหมายชีวิต

ถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ธรรมยาตรา และชมภาพพิธีถวายภัตตาหารคณะสงฆ์ เพิ่มเติม

มีดุสิตบุรีเป็นที่พักระหว่างทาง มีหัวใจของกัลยาณมิตร ก็เริ่มต้นจากสถานที่แห่งนี้
สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่เกิดทั้งอนุสรณ์สถานที่ตามมา รวมถึงหัวใจกัลยาณมิตรของพวกเราทั้งหลาย
เมื่อสถานที่แห่งนี้เป็นที่เกิดแห่งเส้นทางการสร้างบารมีของเราทั้งหลาย
เราเห็นคุณค่าของสถานที่แห่งนี้ จึงมาประกาศคุณอันหาประมาณไม่ได้ของพระเดชพระคุณหลวงปู่
ขอให้สถานที่แห่งนี้มาเป็นมโนกรรมของเรา ให้มีจิตใจที่สูงส่ง มีจิตใจที่ปรารถนาจะไปถึงที่สุดแห่งธรรม มีจิตใจที่เป็นนักสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติ
และให้เราได้มีสายบุญติดตามหลวงปู่ท่านสร้างบารมีไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

เด็กดีวีสตาร์ และอาสาสมัครลงพัฒนาวัดโดยรอบ พื้นที่ อนุสรณ์สถาน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มในกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

ที่มาภาพและเนื้อหา

 

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้