มหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย ตอน ๒

แชร์ให้เพื่อนเลย

ป้าใส บรรยาย ตอนที่ ๒ เจดีย์คือพระพุทธองค์

โดมทรงกลมของมหาธรรมกายเจดีย์

การก่อสร้างสิ่งใดๆที่เป็นรูปเคารพ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ คำว่าสัญลักษณ์มีความหมายกว้างกว่าที่เราเห็นด้วยตา ซ่อนไว้ด้วยปรัชญาและความหมายไว้มากมาย ส่วนโค้งแทนได้หลายความหมาย แทนดวงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แทนส่วนโค้งของจักรวาล แทนรัศมีกายของพระพุทธองค์ก็ได้ เราอยากสร้างเจดีย์แทนพระพุทธองค์ สิ่งที่แทนพระองค์ท่านก็คือ สภาวธรรม นั่นก็คือดวงสว่าง โดมทรงกลมจึงแทนดวงธรรมของพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ปรากฏให้เห็นคือทรงกลมครึ่งดวง อีกครึ่งดวงซ่อนอยู่ภายใน

พุทธรัตนะกับพระพุทธเจ้าล้านพระองค์

พระมหาธรรมกายเจดีย์ประดิษฐานองค์พระธรรมกายจำนวนมากเป็นล้านพระองค์
จากตำราวิชาการต่างประเทศระบุว่า ในวันอัฏฐมีบูชา มีการจุดไฟแก้ว พระรูปกายสลายไป พระธรรมกายที่อัดแน่นอยู่ในพระวรกายเป็นอิสระภาพ ขยายตัวและปาฏิหาริย์กายกระจายออกมานับพระองค์ไม่ถ้วนเต็มทั้งจักรวาล นอกจากนี้ องค์พระธรรมกายบนพุทธรัตนะสามารถวาดเส้นโค้ง ก่อเกิด invisible dome เพื่อสร้างสภาวธรรมหรือดวงธรรมให้ขยายใหญ่ขึ้นได้

รูปพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์มีตัวอย่างในการสร้างจากสถานที่ต่างๆ เช่น ประเทศจีน วัดพุทธบนภูเขาอู่ไถซาน มณฑลซีซาน ที่มีการสร้างพระพุทธรูปประดิษฐานทั้งภายนอกและภายใน สร้างแบบจีนมีอายุมานานมากกว่าพระมหาธรรมกายเจดีย์หลายพันปี

จำลองการเขียนเส้นโค้งของโดมครึ่งวงกลม Inviaible Dome
องค์พระธรรมกายบนเจดีย์ในชั้นลาดเอียงชั้นพุทธรัตนะ
ภาพจากคลิปป้าใสบรรยาย : ภาพเปรียบเทียบ(ภาพซ้าย)พระธรรมกายบนเจดีย์ วัดพระธรรมกาย และพระพุทธรูปจากวัดพุทธบนภูเขาอู่ไถซาน ประเทศจีน(ภาพขวา)

พระบรมพุทธเจ้าบนยอดโดมและทฤษฎีพระชินพุทธะ

ว่าด้วยปรัชญา“พระชินพุทธะห้าพระองค์”
คำว่าพระบรมพุทธเจ้าหมายถึง ความเป็นพระพุทธเจ้าที่มีความยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าทั้งปวง จักรวาลของชาวพุทธจะประกอบไปด้วย ๔ ทวีป โดยจะมีพระธรรมกายประจำอยู่ทุกทวีป ซึ่งมีชื่อเรียกต่างกันออกไป โดยมีแกนกลาง ที่อยู่ตรงกลางระหว่าง ๔ ทวีป ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของเขาพระสุเมรุ เป็นที่อยู่ของพระธรรมกายไวโรจนะบรมพุทธเจ้า โดยพระพุทธเจ้าของทั้ง ๔ ทวีปนี้ อยู่ภายใต้การดูแลของพระธรรมกายไวโรจนะ พระธรรมกายนี้จะมีอายุเท่ากับการสลายไปของกัปป์ จึงไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วๆไปที่เรารู้จักกัน

แฟ้มภาพจากคลิปขณะป้าใสกำลังบรรยาย : การประดิษฐานพระบรมพระพุทธเจ้าบนยอดโดมแกนกลางของพระมหาธรรมกายเจดีย์
ภาพจำลองจากคลิปบรรยาย : แผนภูมิจักรวาลแสดงการแบ่งทวีปเป็น ๔ ทวีปใน ๑ จักรวาล

 

ภาพจำลองตัวอย่าง : ความหมายของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์

พระมหาธรรมกายเจดีย์ แห่งแรกและแห่งเดียวในอนันตจักรวาล

แต่ละวัดกว่าจะสร้างพระประธานสร้างโบสถ์ได้ต้องใช้เวลาหลายปี
สร้างวัดสร้างพระทุกองค์ ต้องใช้อานุภาพของเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสจะต้องมีบารมีมากพอที่จะรวมใจของทุกคนเข้ามาได้
ไม่มีอะไรนอกจากสภาวะธรรม จึงจะรวมใจของคนนับล้านได้
ป้าเชื่อว่าไม่มีใครทำได้ เพิ่งทำได้เป็นครั้งแรก
มหาธรรมกายเจดีย์จึงเกิดขึ้นครั้งแรกและมีแห่งเดียวในอนันตจักรวาล

The theory of dhammakaya

นักวิชาการเจดีย์ที่มีชื่อเสียงของโลก ชื่อว่า paul mus ได้ยืนยันว่า บุโรพุทโธ ถูกสร้างขึ้นโดยทฤษฎีวิชชาธรรมกาย the theory of dhammakaya
เพราะฉะนั้น บุโรพุทโธเป็นอีกหนึ่งเจดีย์ที่จะเป็นพยานหลักฐานของการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ได้
คำว่า “ธรรมกาย” จึงไม่ใช่ของใหม่เลยสำหรับนักวิชาการ เจดีย์ลักษณะเดียวกันอีกตัวอย่างหนึ่งคืออยู่ที่เนปาล แต่สร้างไม่ได้ละเอียดเท่าบุโรพุทโธเพราะสร้างเป็นทฤษฎีของพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ที่ได้อธิบายไว้ในเรื่องพระบรมพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า The theory of Jina Buddha (บทสวดชินบัญชร)

ภาพจากคลิปป้าใสบรรยาย :บุโรพุทโธ แสดงให้เห็นภาพท็อปวิวของเจดีย์บุโรพุทโธ ภายในบรรจุพระพุทธเจ้า
ภาพพระพุทธเจ้าที่บรรจุอยู่ในแต่ละองค์เจดีย์บุโรพุทโธ
เนปาล : เจดีย์พระพุทธเจ้า5พระองค์
ภาพจากคลิปป้าใสบรรยาย : เจดีย์พระพุทธเจ้า๕พระองค์ สร้างจาก ทฤษฎี The theory of Jina buddha ตัวอย่างที่สร้างคล้าย บุโรพุทโธ

ที่มาภาพและเนื้อหา

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้